Credit Agricole przygotował pierwszy raport niefinansowy, w którym przedstawia swoją działalność biznesową. W publikacji poruszone zostały między innymi aspekty ekonomiczne, środowiskowe czy społeczno-pracownicze.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 30.08.2018
Udostępnij:

“Raport odpowiedzialnego biznesu Credit Agricole Bank Polska S.A.” obejmuje ubiegły rok kalendarzowy. Prezes Zarządu Credit Agricole, Piotr Kwiatkowski, wyjaśnia, że oddając pierwszy w historii Credit Agricole raport niefinansowy, Bank przedstawia podsumowanie podejmowanych inicjatyw. 

Dokument został przygotowany zgodnie ze standardami GRI i podzielony na konkretne rozdziały:

1. Profil organizacji
2. Zarządzanie i strategia
3. Klienci Banku Credit Agricole
4. Pracownicy
5. Zaangażowanie społeczne
6. Informacje o raporcie

Bank opisuje w nim swoje podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu i podjęte w tym zakresie inicjatywy, zarządzanie organizacją, kwestie pracownicze i etyczne czy wpływ na społeczeństwo i środowisko.

Źródło: raport Banku Credit Agricole

Sprawozdania finansowe pokazują tylko jeden z obszarów naszej działalności – bardzo ważny, ale nie jedyny. Siłą rzeczy więc nie mówią wszystkiego o naszej firmie. Tymczasem w dzisiejszym świecie o sukcesach w biznesie często decydują rzeczy, których na pierwszy rzut oka nie widać w księgach finansowych – mówi Piotr Kwiatkowski, prezes zarządu Credit Agricole. – Dla każdej firmy, niezależnie od branży, najważniejsze powinno być budowanie wartości i wiarygodności nie tylko poprzez wyniki finansowe, które są oczywiście bardzo istotne, ale także poprzez szeroko pojmowaną odpowiedzialność biznesu. My rozumiemy ją jako odpowiedzialność za wpływ, jaki nasza firma wywołuje na społeczeństwo i środowisko. Dlatego dokładamy starań, aby wszelkie nasze działania, a także produkty, obsługa klienta i procesy wewnętrzne były przyjazne, przejrzyste oraz etyczne – dodaje.

Raport uwzględnia także opinie o banku, które przekazali interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni w ankietach przeprowadzanych w 2017 roku. 

Źródło – raport Credit Agricole:

https://static.credit-agricole.pl/asset/r/a/p/raport-odpowiedzialnego-biznesu-2017_14870.pdf

Komentarze