Polacy chętnie pracują lub szukają pracy - odsetek takich osób w wieku produkcyjnym jest dziś najwyższy przynajmniej od 1998 r. Nasze społeczeństwo się jednak starzeje, dlatego liczba osób na rynku pracy nie daje powodów do zadowolenia.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 03.11.2017
Udostępnij:

Z Badania Ekonomicznego Ludności (BAEL) autorstwa GUS wynika, że aktywnych zawodowo w II kwartale br. było 69,7% osób w wieku 15-64 lat. Współczynnikiem aktywności zawodowej określa się odsetek osób pracujących czy też poszukujących pracy w konkretnej grupie. Prawie 3 na 4 (74,7%) Polaków w wieku od 20 do 64 lat jest aktywnych zawodowo. W grupie 25-64 lat wskaźnik sięgnął 76,3%. Oba odczyty są najlepsze od 1998 r.

Czy 500+ sprawia, że kobiety wycofują się z rynku pracy ?

Stale trwa dyskusja na temat tego, czy rządowy program powoduje ospałość w życiu zawodowym kobiet. Na początku wprowadzenia 500+ dyskutowano o tym, że kobiety mogą nagminnie rezygnować z pracy. Dziś jednak mówi się o innych czynnikach, które ograniczają "efekt 500+".  W Pulsie Dnia, Iga Magda, wiceprezes Instytutu Badań Strukturalnych, komentowała, że “aktywność zawodowa kobiet jest zauważalnie niższa, ale negatywny wpływ programu "Rodzina 500+" łagodzą pozytywne tendencje na rynku pracy”.

Rządowe wsparcie otrzymuje każde drugie i kolejne dziecko. Wyjątkiem jest też pierwsze, o ile w rodzinie dochód netto na głowę nie przekracza 800 zł. Dziś, średni wiek kobiety w momencie urodzenia pierwszego dziecka wynosi około 28 lat, natomiast mediana wieku rodzących kobiet zbliża się już do trzydziestki.

Odsetek aktywnych zawodowo wśród kobiet w przedziale 20-24 lata oraz 35-39 lat przekroczył już wartości sprzed wprowadzenia programu. Od 2014 r. w grupie 40-44 obserwujemy stopniowy spadek, jednak w II kw. br. aktywność zawodowa wzrosła – z 79,9%. do 81,4%. Wzrost odnotowała także grupa kobiet w wieku 25-29 i 30-34 lat.

Z drugiej strony, wahania o 1-2 punkt procentowy nie są czymś nowym. Wśród kobiet, które raczej nie otrzymują świadczenia 500+, aktywność jest rekordowo wysoka, dlatego też widać, że część pobierających pieniędze, została po prostu zniechęcona do pracy.

Czy mamy powody do zadowolenia ?

Chociaż odsetek aktywnych zawodowo cieszy, to w związku ze starzeniem się społeczeństwa spada liczba osób w wieku produkcyjnym. To niweluje pozytywny wzrost współczynnika aktywności zawodowej. 

17,2 mln Polaków w wieku 15-74 jest aktywnych zawodowo. To mniej niż w wielu poprzednich latach. Co więcej, dane nie obejmują jeszcze powrotu do poprzedniego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn). Liczba emerytów będzie rosła, a liczba utrzymujących ich ze składek pracowników będzie maleć. 

Komentarze