Ile zarabia humanista?

Ile zarabia humanista?

author
Sandra Tessmer
29 września 2019

Statystyki z 2015 roku pokazują, że absolwent studiów humanistycznych zarabiał w 2014 roku nie mniej niż 4 000 zł. Magistrzy zarabiali przeciętnie o 650 zł niż pracownicy z tytułem zawodowym licencjata. Sprawdzamy, ile aktualnie zarabiają humaniści.

Ile zarabia humanista?

Pomimo rosnącego zainteresowania studiami technicznymi nadal główną siłę na polskich uczelniach wyższych stanowią humaniści. Jest ich 2,5 razy więcej niż studentów kierunków o profilu technicznym. Kolejne setki tysięcy osób trafiają na trudny rynek pracy.

Humanista – zarobki

Statystyki pokazują, że osoby, które skończyły wyższe magisterskie studia humanistyczne zarabiają miesięcznie 4 150 zł. Co czwarta osoba z takim wykształceniem zarabiała – 6 500 zł i więcej. Wszystko zależy od tego, w jakiej branży zatrudni się osoba z wykształceniem humanistycznym.

Bankowość to jedna z branż, w której wynagrodzenia humanistów są wysokie, mediana płac wynosi tam 5 200 zł brutto. Pracownicy usług dla biznesu, którzy posiadają wykształcenie humanistyczne, zarabiają przeciętnie 4 500 zł. O 300 zł mniej zarabiają statystycznie pracownicy mediów i agencji reklamowych.

W ubiegłym roku stanowiskiem, na którym humaniści otrzymywali wysokie wynagrodzenie był key account manager. Co druga osoba na tym stanowisku zarabiała 7 649 zł i więcej, a co czwarta 12 000 zł i więcej. Pracownicy z wykształceniem humanistycznym, którzy pracowali jako specjaliści ds. rekrutacji, zarabiają przeciętnie 4 255 zł brutto, a specjaliści ds. marketingu – 4 000 zł.

Znacznie niższe są średnie zarobki redaktorów z wykształceniem humanistycznym – wyniosły średnio miesięcznie 3 500 zł. Jeszcze niższe płace otrzymują bibliotekarze – 2 500 zł, co czwarta osoba na tym stanowisku zarabiała 2 057 zł i mniej.

Co dają studia humanistyczne?

Humanista to osoba, która nabyła wiedzę z wielu dziedzin, włada językami obcymi, rozumie inne kultury, lepiej się komunikuje i nawiązuje kontakty.

Relacyjność, komunikacja oraz umiejętność współpracy w grupie – to kluczowe kompetencje, przydatne w wielu sektorach, w tym w nowoczesnych usługach dla biznesu. Jednocześnie humaniści jako osoby oczytane powinny umieć analizować oraz sprawnie wybierać przydatne dane. Powinni również lepiej od innych przedstawiać swoje poglądy.

Nie każdy może zostać uznanym filozofem, pisarzem czy twórcą nowego nurtu w socjologii lub psychologii. Każdy natomiast może świadomie rozwijać kompetencje przydatne na rynku pracy. Właśnie takich osób poszukują pracodawcy zatrudniający w takich specjalizacjach, jak:

Każda z wymienionych specjalizacji umożliwia rozwój kariery oraz satysfakcjonujące zarobki. Studia humanistyczne mogą zatem pomóc w rozwoju obszarów, które przełożą się na satysfakcjonującą karierę w wybranej dziedzinie. Klucz do sukcesu leży zaś w samoświadomości oraz czynnikach, które determinują nasze wybory życiowe.

Kim jest humanista?

Humanista to specjalista w zakresie nauk humanistycznych, według definicji słownika języka polskiego PWN. Rzadziej „osoba, która kieruje się zasadami humanizmu”, a historycznie — przedstawiciel humanizmu okresu Odrodzenia. Przeciwieństwem humanisty w pierwszym znaczeniu jest tzw. ścisłowiec, który specjalizuje się w naukach ścisłych.

Czym są nauki humanistyczne?

Jest to grupa nauk, których przedmiotem jest człowiek i jego twórczość — np. filozofia, historia sztuki, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, politologia, socjologia, prawo czy też filologie. Teoretycznie nauki humanistyczne różnią się od nauk ścisłych tym, że nie można ująć przedmiotu ich badań w sposób matematyczny. Obecnie podział ten często się zaciera, a nauki humanistyczne się „matematyzują” – przykładem może być wykorzystanie metod statystycznych w socjologii. Dla pracodawców natomiast coraz ważniejsze są tzw. umiejętności miękkie.

Czym są umiejętności miękkie?

Są to trudniejsze do zmierzenia i oceny kompetencje niż kompetencje twarde, często nazywane zdolnościami osobistymi i interpersonalnymi. Są to cechy psychofizyczne i umiejętności społeczne, które decydują o tym, jak się zachowujesz, dogadujesz z innymi ludźmi czy też organizujesz swoją pracę.

Jeszcze niedawno umiejętności miękkie były uważane za mniej istotne. Obecnie ten podział się zaciera, a pracodawcy często zwracają większą uwagę właśnie na ten rodzaj kompetencji. Dlaczego? Bardzo często łatwiej nauczyć pracownika umiejętności twardych niż inwestować w rozwój jego zdolności miękkich.

Czym jest humanistyka?

Humanistyka to grupa nauk, których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego twórczość, których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego twórczość. Nie jest ona jednak niepowiązana z naukami przyrodniczymi czy ścisłymi.

Czasami uważa się, że nauki humanistyczne różnią się tym od przyrodniczych, że nie można ująć przedmiotu ich badań w sposób matematyczny. Nie jest to jednak do końca prawda. Wielokrotnie zdarzało się bowiem, że dana nauka humanistyczna „matematyzowała” się do tego stopnia, że właściwie należałoby zmienić jej klasyfikacje. Przykładem jest np.: stosowanie metod statystycznych w socjologii, rozbudowany aparat matematyczny ekonometrii, czy stosowanie technik informatycznych w językoznawstwie.

W anglosaskim kręgu kulturowym nauki humanistyczne dzielą się na arts, czyli nauki związane z kulturą, sztuką, jak historia sztuki, filologia, muzykologia, niektóre działy filozofii, oraz nauki social sciences, czyli bardziej związane ze społeczeństwem, z jego stroną użyteczną i praktyczną, i z jego kontaktem ze środowiskiem naturalnym jak historia, archeologia, socjologia, psychologia, ekonomia i antropologia.

Czy humanista może pracować jako analityk danych?

Praca analitya baz danych może wydawać się kierunkiem scisłym i zupełnie  niepowiązanym z naukami humanistycznymi. Okazuje się jednak, że szerokie umiejętności miękkie, jakie posiadają humaniści, pozwalają również na pracę w tym kierunku.

W zawodzie analityka przydają się umiejętności nabyte podczas studiowania takich kierunków jak: informatyka, telekomunikacja, inżynieria baz danych lub zarządzanie. Skutecznymi analitykami mogą być również absolwenci studiów ekonomicznych oraz matematycznych. Szansę na sukces mają także osoby po kierunkach humanistycznych. Choć studia związane z zawodem analityka mogą ułatwić rozwój kariery, nie zawsze są konieczne. Dużą rolę odgrywają predyspozycje i umiejętności, wśród których największe znaczenie ma myślenie analityczne i umiejętność wyciągania wniosków.

Jakie kompetencje są ważne?

Zadaniem analityka jest nie tylko zidentyfikowanie problemu, ale również rozwiązanie go i wyciągnięcie właściwych wniosków. Praca analityka nie jest monotonna, a wręcz przeciwnie. Niezbędna jest w niej kreatywność, która umożliwia przygotowywanie koncepcji, rozwiązań i alternatywnych działań w razie ewentualnych niepowodzeń.

Osoba pełniąca funkcję analityka powinna swobodnie komunikować się ze swoimi współpracownikami. Jest to szczególnie ważne w przypadku projektów wykonywanych w większym zespole. Zawód analityka wymaga klarownego przedstawiania swoich pomysłów, jak również uważnego słuchania tego, co mają do powiedzenia inni członkowie grupy.

Podczas analizy danych niezbędne jest używanie profesjonalnych narzędzi. Dobry analityk potrafi korzystać z właściwego oprogramowania. Umiejętnie dopasowuje je do realizowanych zadań. Nie polega wyłącznie na wybranych narzędziach, sprawdza również inne możliwości.

Pożądaną cechą analityka jest chęć poszerzania swojej wiedzy – zawód ten wymaga znajomości nowych technologii oraz śledzenia trendów rynkowych. Specjalista ds. analizy danych musi testować najnowsze rozwiązania, zwiększające efektywność wykonywanej pracy. Obserwuje również, w jaki sposób zmienia się branża – jeśli pracuje w firmie informatycznej, to stale zwiększa swoją wiedzę na temat IT.

Wiele dokumentacji technicznych wymaga znajomości języka angielskiego. Informacje dotyczące nowego oprogramowania oraz aplikacji pozyskuje się często z zagranicznych źródeł.

aki pracownik potrafi ocenić, jak prezentują się trendy rynkowe. Dzięki temu można wskazać kierunek rozwoju firmy. Analityczne myślenie jest również niezbędnym elementem pracy nad wszelkiego rodzaju sondażami.

Podsumowanie

Humanista to pojęcie bardzo szerokie i może oznaczać podejmowanie pracy w wielu zawodach. Cechą dobrego humanisty jest ciągła chęć do rozwijania się w wybranym przez siebie kierunku. Dzięki szerokim umiejętnościom miękkim mogą oni znaleźć pracę w wielu różnych sektorach zatrudnienia.

Szerokie spektrum zainteresowań oraz wiele zainteresowań, które ma większość humanistów, pozwalają na pracę w zupełnie różniących się od siebie dziedzinach. Humaniści pracują w urzędach, w bankach czy jako osoby, zajmujące się procesem rekrutacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Deutsche Bank we Wrocławiu
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
29 listopada 2017

Deutsche Bank we Wrocławiu

BNP Paribas oddziały w Ząbkowicach Śląskich
Oddziały
author
Patryk Byczek
22 kwietnia 2019

BNP Paribas oddziały w Ząbkowicach Śląskich

Euro Bank kontakt infolinia
Banki
author
Dominika Sobieraj
02 maja 2019

Euro Bank kontakt infolinia

Promocja: „Zbliż się do 200 zł” w Banku Millennium
Promocje bankowe
author
Patryk Byczek
31 sierpnia 2018

Promocja: „Zbliż się do 200 zł” w Banku Millennium

Jak poznać nowy banknot 200 zł
Blog
autor wpisu
Marek_Rutkowski
13 lutego 2016

Jak poznać nowy banknot 200 zł

Porównaj