Hasło „niedziele bez handlu” wielu z nas napawa obawami. Rosną także wątpliwości co do tego, jakie placówki faktycznie będą objęte zakazem, które będą mogły pozostać czynne, a w których za kasą będzie musiał stanąć sam właściciel. Sprawdziliśmy, jakie sklepy będą czynne w niedziele wolne od handlu w najbliższych latach.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 09.02.2018
Udostępnij:

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczaniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni dokładnie precyzuje, w które dni będziemy mogli robić zakupy w konkretnych sklepach. Pierwsze zmiany wchodzą w życie już od pierwszego marca 2018 roku – sklepy w tym roku będą czynne jedynie w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Większe ograniczenia wprowadzone zostaną w roku 2019, kiedy to zakupy będzie można zrobić tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. W 2020 roku obowiązywał będzie całkowity zakaz handlu we wszystkie niedziele w roku.

Kalendarze niedziel wolnych od handlu w najbliższych latach znajdziesz tutaj:

Niedziele wolne od handlu 2018

Niedziele wolne od handlu 2019

Ustawa określa także podmioty, które będą mogły prowadzić działalność sprzedażową w dni objęte zakazem handlu. Gdzie będziemy mogli zrobić zakupy?
 

SKLEPY CZYNNE W NIEDZIELE WOLNE OD HANDLU

1. Stacje paliw płynnych – dotyczy obiektów, w których sprzedaż produktów naftowych jest dokonywana na podstawie ważnej koncesji.
2. Placówki handlowe, w których sprzedawane są głównie kwiaty – dotyczy głównie kwiaciarni (mogą być w nich jednak sprzedawane także inne produkty, niż kwiaty, jednakże kwiaty muszą stanowić przeważającą część artykułów możliwych do kupienia).
3. Apteki i punkty apteczne – dotyczy ogółu aptek, nie tylko aptek dyżurujących w daną niedzielę.
4. Zakłady lecznicze dla zwierząt – dotyczy zakładów weterynaryjnych.
5. Placówki handlujące pamiątkami – dotyczy wszelkich obiektów sprzedających pamiątki związane z miejscem, a zatem zarówno w miastach turystycznych, jak i w innych charakterystycznych miastach.
6. Placówki handlujące dewocjonaliami – dotyczy autonomicznych i przyparafialnych sklepów z dewocjonaliami.

7. Placówki handlowe, w których głównym przedmiotem handlu jest prasa, bilety komunikacji miejskiej, wyroby tytoniowe, kupony gier losowych i zakładów wzajemnych – dotyczy kiosków praz wszelkich punktów sprzedających gry i zakłady organizowane przez Totalizator Sportowy.
8. Placówki pocztowe – dotyczy działalności pocztowych wpisanych do rejestru operatorów pocztowych.
9. Placówki handlowe w obiektach infrastruktury krytycznej – dotyczy:
– systemów zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,
– systemów łączności,
– systemów sieci teleinformatycznych,
– systemów finansowych,
– systemów zaopatrzenia w żywność,
– systemów ochrony zdrowia,
– systemów transportowych,
– systemów ratowniczych,
– systemów zapewniających ciągłość działania administracji publicznej,
– systemów zabezpieczających substancje chemiczne i promieniotwórcze.
10. Placówki handlowe w zakładach hotelarskich – dotyczy punktów sprzedaży w obrębie hoteli.
11. Placówki handlowe, które prowadzą działalność w zakresie: kultury, sportu, oświaty, turystyki, wypoczynku.
12. Placówki handlowe organizowane w trakcie: festynów, jarmarków, imprez okolicznościowych, tematycznych, sportowo-rekreacyjnych.
13. Placówki handlowe w zakładach leczniczych – dotyczy punktów sprzedaży we wszelkich placówkach zdrowotnych.
14. Placówki handlowe na dworcach.
15. Miejsca sprzedaży ryb – dotyczy przypadków sprzedaży ryb z burty, w gospodarstwach rybackich i innych placówkach zajmujących się odbiorem i handlem produktami rybołówstwa i akwakultury.
16. Placówki handlowe w portach lotniczych – dotyczy sklepów lotniskowych.
17. Placówki w strefach wolnocłowych.
18. Punkty sprzedaży w środkach transportu – dotyczy statków morskich, powietrznych, platform wiertniczych i innych budowli morskich.
19. Punkty sprzedaży na terenie jednostek penitencjarnych – dotyczy punktów sprzedaży zlokalizowanych w zakładach karnych.

20. Placówki handlowe na terenie jednostek wojskowych.
21. Sklepy internetowe.
22. Automaty z towarami.
23. Hurtownie farmaceutyczne.
24. Punkty sprzedaży kwiatów, wiązanek, wieńców i zniczy przy cmentarzach.
25. Zakłady pogrzebowe.

26. Piekarnie, cukiernie i lodziarnie – dotyczy placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi.
27. Placówki handlowe, w których przeważa działalność gastronomiczna – dotyczy wszelkich barów, restauracji.

Będą mogły być czynne także wszelkie placówki handlowe, w których handel będzie prowadzony przez przedsiębiorcę (osobę fizyczną) osobiście, w imieniu własnym i na własny rachunek.

W szczególnych przypadkach w niedziele wolne od handlu będzie mógłfunkcjonować także handel spożywczo-rolniczy:

1. Jeżeli będzie to rolniczy handel detaliczny.
2. Jeżeli będzie to działalność polegająca na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artkułami rolno-spożywczymi.
3. Jeżeli będą to placówki handlowe prowadzone przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych.
4. Jeżeli będzie to handel maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn (dozwolony tylko od 1 czerwca do 30 września każdego roku).
5. Jeżeli będą to placówki handlowe, w których prowadzony jest tylko skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego.


 

Komentarze