Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

author
Halszka Gronek
10 lipca 2023

Gdy przestajemy spłacać swoje zobowiązania finansowe, wierzyciel ma prawo polubownego dochodzenia swoich należności. Jednym ze sposobów egzekwowanie długu jest wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty. Jak zareagować na to wezwanie? Jakie są konsekwencję otrzymania takiego pisma?

Spis treści:

 1. Czym jest przedsądowe wezwanie?
 2. Co zawiera przedsądowe wezwanie?
 3. Kto może wysłać przedsądowe wezwanie?
 4. Podstawa prawna
 5. Co zrobić po otrzymaniu wezwania?
 6. Jak się odwołać?
 7. Co się stanie, jeśli nie zapłacę?
Zwiń spis treści

Czym jest przedsądowe wezwanie?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest pismem od Wierzyciela, w którym wzywa nas do spłaty długu pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową a następnie komornika sądowego. Wezwanie najczęściej otrzymujemy listem poleconym lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu Wierzyciel może wykazać przed sądem, że zostaliśmy prawidłowo poinformowani o powstałym długu.

W pewnym sensie takie wezwanie można nazwać ostatnią szansą osoby zadłużonej na polubowne rozwiązanie sprawy niespłaconego długu. Jeśli Dłużnik nie zareaguje, może spodziewać się skierowania sprawy na drogę sądową, a potem do egzekucji komorniczej.

Masz problemy ze spłatą swoich zobowiązań ? Sprawdź najlepsze:

Pożyczki dla zadłużonych – pożyczki w 15 minut

Pożyczki na dowód – bez zbędnych formalności

Pożyczki bez baz – oferty dla każdego

Należy jednak pamiętać, że przedsądowe wezwanie do zapłaty nie posiada jeszcze żadnej mocy prawnej, która mogłaby nałożyć na nas sądową karę lub spowodować wszczęcie komorniczego postępowania egzekucyjnego. Dlatego nie warto wpadać w panikę. Wystarczy zapoznać się z naszymi wskazówkami i na spokojnie podjąć decyzję, co dalej.

Co zawiera przedsądowe wezwanie?

Przepisy nie precyzują, co powinno znaleźć się w przedsądowym wezwaniu do zapłaty. W praktyce najczęstsze elementy takiego pisma to:

 • miejscowość i data sporządzenia
 • dane Wierzyciela
 • dane Dłużnika
 • podstawa naliczenia długu
 • wysokość długu wraz z odsetkami
 • termin zapłaty
 • konto do spłaty
 • konsekwencje braku spłaty zadłużenia
 • możliwość wpisania Dłużnika do biur informacji gospodarczej
 • dane osoby, która przygotowała wezwanie
 • dane kontaktowe do Wierzyciela.

Kto może wysłać przedsądowe wezwanie?

Nadawcą wezwania do zapłaty jest wierzyciel, czyli podmiot względem którego posiadamy zadłużenie. Wezwanie może otrzymać między innymi od:

 • banku
 • firmy pożyczkowej
 • firmy windykacyjnej
 • operatora telekomunikacyjnego
 • operatora energii elektrycznej
 • gazowni
 • spółdzielni mieszkaniowej.

Najczęściej jest jednak tak, że wierzyciel zleca prowadzenie przedsądowego procesu dochodzenia pieniędzy zewnętrznym firmom windykacyjnym lub kancelariom prawnym. Dokładne określenie podmiotu, który prowadzi polubowny proces dochodzenia długu jest więc często utrudnione.

Jednak co istotne, na każdym przedsądowym wezwaniu do zapłaty powinien znaleźć się zapis, mówiący o tym, kto jest wierzycielem danej sprawy – a więc de facto kto żąda od nas zwrotu pieniędzy.

Podstawa prawna

Warunki prawne, które regulują zasady dochodzenia roszczeń przez wierzycieli, są zawarte w Kodeksie Cywilnym, a więc jednej z najważniejszych polskich ustaw, która uchwalona została w 1964 roku. Ostatnia nowelizacja tej ustawy weszła w życie 2. marca 2017 roku na mocy Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej.

Warto jednak wspomnieć, że obecnie polski Rząd pracuje nad zatwierdzeniem kolejnej zgłoszonej nowelizacji Kodeksu Cywilnego. Treść tego dokumentu ma zmienić m.in. podstawowy czas przedawnienia się długu z 10 na 6 lat.

Co zrobić po otrzymaniu wezwania?

Nie każdy wie, w jaki sposób zachować się w momencie, gdy otrzymamy przedsądowe wezwanie. Co powinniśmy wówczas zrobić?

1.  Nie chowajmy głowy w piasek.

Takie wyjście nie jest żadnym rozwiązaniem naszej sytuacji, a możemy sobie tylko zaszkodzić. Pamiętajmy, że wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty to prawo Wierzyciela.

Jeśli jednak Dłużnik odmówi przyjęcia takiego listu, fakt ten zostanie odnotowany na kopercie.

W takiej sytacji wierzyciel będzie mógł wykazać przed sądem, że próbował polubownie zakończyć proces windykacji, lecz z winy osoby zadłużonej nie udało mu się tego osiągnąć.

2. Ustal autentyczność i zasadność wezwania.

Zanim uregulujemy dług wskazany w wezwaniu do zapłaty, powinniśmy potwierdzić jego wiarygodność i zasadność. on zastanowić się, czy dokument ten trafił do niego zasadnie. Warto, by odpowiedział on sobie na pytania:

 • czy wskazany w piśmie dług napewno dotyczy jego osoby?
 • czy znamy wierzyciela wskazanego w treści pisma
 • czy jego wysokość zadłużenie nie została przeinaczona?
 • czy dług nie uległ przedawnieniu?

W przypadku jakichkolwiek wiątpliwości, powinniśmy niezwłocznie wyjaśnić je z wierzycielem.

3. Pisemnie odpowiedz na przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Jeżeli Dłużnik potwierdza istnienie długu, jakiego dotyczy wezwanie, i akceptuje warunki spłaty proponowane przez windykatora, powinien on jak najszybciej dokonać wpłaty pieniężnej na wskazanie w treści pisma konto bankowe.

Powinien on także zachować dowód dokonania takowej transakcji i razem z pisemnym oświadczeniem o spłaceniu długu przesłać go listem poleconym do firmy windykacyjnej. Jeśli osoba zadłużona potwierdza istnienie długu, o jakim mowa w otrzymanym listownie wezwaniu zapłaty, lecz nie posiada środków pieniężnych na natychmiastowe uregulowanie zadłużenia, powinna ona wystosować do windykatora odpowiednie pismo, w którym oświadczy, iż potwierdza istnienie długu i zobowiązuje się do jego uregulowania w danym okresie.

Kolejnym rozwiązaniem, które zapewni Dłużnikowi lepsze warunki uregulowania zadłużenia, może być sporządzenie pisemnego wniosku o rozłożenie długu na raty. Spisując taką prośbę, warto zawrzeć w niej informacje, dotyczące swojej obecnej sytuacji finansowej.

Jak się odwołać?

Zdarzają się przypadki, gdy otrzymane przez nas wezwanie do zapłaty okazuje się być bezpodstawne. W takim wypadku także nie powinniśmy bagatelizować otrzymanego wezwania, lecz wystosowań na nie odpowiedź, w której odwołamy się od treści otrzymanego pisma, podając powód odwołania. Najczęstszą przyczyną bezpodstawności wezwań jest po prostu pomyłka wierzyciela lub firmy windykacyjnej. Wystarczy przedstawić pisemnie swoje zastrzeżenia i poprosić o jak najszybsze zweryfikowanie oraz wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Równie często spotykaną sytuacją jest otrzymywanie wezwań dotyczących długu, który uległ już przedawnieniu. W Polsce czas przedawnienia długu określa Kodeks Cywilny. Podstawowym terminem przedawnienia zadłużenia jest okres:

 • 10 lat dla wszelkich roszczeń majątkowych lub roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu;
 • 3 lat dla roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz oświadczeń okresowych.

Od owych ram czasowych istnieje jednak wiele wyjątków, między innymi:

 • okres 3 lat przedawnienia się długu dla zobowiązań z tytułu umowy kredytu lub pożyczki;
 • okres 3 lat przedawnienia się zadłużeń z tytułu czynszu;
 • okres 3 lat przedawnienia się zadłużenia na karcie kredytowej. 

Na potwierdzenie nieważności naszego długu warto jest załączyć kopię umowy, w której określone zostały terminy spłat. Przedsądowe wezwanie do zapłaty może być także konsekwencją nieprawidłowo sporządzonej umowy i treści zawartych w niej klauzul W takim wypadku naliczanie wszelkich opłat, obciążających Dłużnika, będzie bezprawne. Od takiego wezwania warto odwołać się pisemnie, powołując się na założenie Rejestru Klauzul Niedozwolonych.

W Polsce to właśnie przepisy Kodeksu Cywilnego zawierają postanowienia oznaczające wybrane klauzule jako niezgodne z obowiązującym prawem i stanowiące  o pokrzywdzeniu praw konsumenckich.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty nie posiada żadnej mocy prawnej, która mogłaby skutkować nałożeniem na nas sądowej kary lub spowodować wszczęcie komorniczego postępowania egzekucyjnego. Jednak wezwanie to jest już ostatnim kołem ratunkowym dla Dłużnika. Wraz z brakiem reakcji na jego otrzymanie osoba zadłużona musi liczyć się z zakończeniem polubownego procesu egzekwowania długu.

Jeśli nie odpowiemy na przedsądowe wezwanie, możemy liczyć się z tym, że wierzyciel wystąpi ze sprawą do sądu. By zaoszczędzić sobie nerwów oraz dodatkowych kosztów postępowania sądowego warto poważnie potraktować przedsądowe wezwanie do zapłaty – jeśli oczywiście jest ono podstawne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

LOT – opinie
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
17 marca 2020

LOT – opinie

BNP Paribas z wyróżnieniem za Karty kredytowe
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
23 czerwca 2020

BNP Paribas z wyróżnieniem za Karty kredytowe

Promocja: „Punkty Powitalne – edycja I” w Alior Banku
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
26 maja 2020

Promocja: „Punkty Powitalne – edycja I” w Alior Banku

mBank placówki w Ostrowcu Świętokrzyskim
Oddziały
author
Patryk Byczek
01 czerwca 2019

mBank placówki w Ostrowcu Świętokrzyskim

KredytOK w Gdyni
Oddziały
autor wpisu
Marta-Bogacka-Nowak
14 stycznia 2017

KredytOK w Gdyni

Rejestr złodziei – kto do niego trafi?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
05 października 2019

Rejestr złodziei – kto do niego trafi?

Porównaj