Osoby, które ogłosiły upadłość konsumencką od 2015 roku do końca sierpnia bieżącego roku, miały łącznie ponad 2 mld zł długu. To suma wszystkich zaległości w bankach. Do tego dochodzą również niespłacone zobowiązania pozakredytowe na kwotę 266 mln zł.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 23.09.2018
Udostępnij:

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Mogą z niej skorzystać ci, którzy nie mają pieniędzy na spłatę bieżących rachunków czy podstawowych potrzeb.

Z danych BIK oraz BIG InfoMonitor wynika, że liczba upadłości rośnie. W okresie ponad 3 lat, długi osób, które ogłosiły upadłość sięgnęły już 2,266 mld zł (zobowiązania w bankach i problemy z bieżącymi płatnościami). 

Liczba ogłoszonych upadłości konsumenckich wyniosła:

  • w 2015 roku – ponad 2,1 tys.,
  • w 2016 roku – 4,4 tys., 
  • w 2017 roku – blisko 5,5 tys. 
  • do końca sierpnia 2018 – więcej przekroczyła 4,2 tys..

Zgodnie z prognozami, w bieżącym roku upadłość konsumencką ogłosi ponad 6 tys. osób.

Analizują kwotę łącznego zadłużenia osób, które w tym roku ogłosiły upadłość, wyniosła już ona na koniec ubiegłego miesiąca prawie 490 mln zł. 

Na ten dług złożyły się zaległości:

  • z powodu kredytów mieszkaniowych – 63 mln zł 
  • z powodu kredytów konsumpcyjnych – 184,4 mln zł
  • łącznie z powodu kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych – 203,3 mln zł 

Źródło: BIK, BIG InfoMonitor

Inne niespłacona, a zgłoszone zobowiązania na kwotę ponad 38,8 mln zł, to zaległości w firmach pożyczkowych, wyroki sądowe nakazujące zwrot długów, długi zgłoszone przez firmy windykacyjne, zaległe alimenty oraz długi wobec sądów.

Najciekawsze wnioski z danych BIG InfoMonitor i BIK

60% osób, które ogłosiły upadłość ma długi przekraczające milion złotych
– rekordzistką jest 55-letnia kobieta z Mazowsza, z kwotą 8,35 mln zł; kolejnym niechlubnym rekordzistą jest 69-latek z Małopolski, który ma 4,3 mln zł długu
– zobowiązań kredytowych nie miała co trzecia osoba, która ogłosiła upadłość (32%)
– co piąta osoba (21%) nie miała zobowiązań widocznych ani w BIK ani w BIG InfoMonitor.
kobiety częściej ogłaszają niewypłacalność
– co czwarty bankrut ma między 36 a 45 lat
– udział seniorów, ogłaszających upadłość systematycznie rośnie
– najwięcej bankrutów mieszka w województwie mazowieckim

Komentarze