Windykacja twarda

author
Dominika Sobieraj
09 czerwca 2018
Jeżeli dłużnik spóźnia się ze spłatą raty pożyczki lub kredytu, windykator przypomina mu o tym fakcie przez e-maile, SMS-y albo telefony. Często zdarza się, że z różnych powodów nie chcemy współpracować z windykatorem i stosowane przez niego środki windykacji miękkiej nie są skuteczne. W takich wypadkach windykator musi się posunąć do zastosowania windykacji twardej. Na czym ona polega?  

Twarda windykacja obejmuje wszystkie metody dochodzenia należności przez różne środki przymusu. Stosowana jest przez windykatorów w przypadku braku chęci współpracy ze strony dłużnika (jeżeli nie będzie odbierał telefonów i unikał kontaktu e-mailowego). O tym, jakie są kroki windykacji miękkiej przeczytasz więcej w naszym artykule Czym jest windykacja miękka?.

Spis treści

1. Windykacja twarda – co to jest? 

2. Rodzaje windykacji twardej.

3. Etapy windykacji twardej.
4. Jak się bronić przed windykacją twardą?  
5. Windykacja miękka a twarda. 
 

Windykacja twarda – co to jest? 


Windykacja twarda to ostra forma egzekwowania długów. Nazwa ta obejmuje szereg środków, które można (zgodnie z obowiązującym prawem) zastosować, by przymuścić dłużnika do spłaty należności. Celem windykacji twardej jest jak najszybsze odzyskanie spłaty przez windykatora. 

Windykację twardą można zastosować wtedy, kiedy wszystkie próby polubownego załatwienia sprawy nie poskutkują uregulowaniem należności. Środki windykacji twardej nie są przyjemne dla dłużnika i obejmują różnego rodzaju sankcje prawne, które można na niego nałożyć. 

Dobrą strategią jest przyjęcie otwartej postawy i okazanie chęci współpracy z windykatorem już na początku, ponieważ  środki windykacji miękkiej są mniej bolesne, niż windykacji twardej. Musimy także pamiętać o tym, że za zastosowanie wobec nas środków przymusu, możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności finansowej, szczególnie w przypadku wstąpienia na drogę sądową. Niektóre firmy naliczają także opłatę za środki windykacji miękkiej – monity telefoniczne, czy SMS-owe. 


 

Rodzaje windykacji miękkiej


Do metod windykacji twardej zaliczamy:
– przeprowadzenie wywiadu gospodarczego,
– wszczęcie postępowania sądowego,
– wszczęcie postępowania egzekucyjnego (komornika),
– opublikowanie informacji o zadłużeniu na stronach giełd wierzytelności,
– zgłoszenie dłużnika do informatorów branżowych,
– wpisanie dłużnika do dokumentów rejestrowych z branży bankowej,

– wpisanie dłużnika do któregoś z rejestrów dłużników:
 

  • Rejestru Dłużników ERIF,
  • Krajowego Biura Informacji Gospodarczej (KBIG),
  • BIG Infomonitora,
  • Krajowego Rejestru Długów BIG (KRD). 

Na początku działań windykator zgłasza nasze dane do rejestru dłużników i innych baz finansowych. W obliczu ujawnienia niekorzystnych informacji na nasz temat publicznie, często szybciej decydujemy się na zwrot należności. W przypadku nieskuteczności takiego działania, windykator ma prawo wejść na drogę sądową i złożyć pozew o zwrot należności. Wtedy nie ma już możliwości "dogadania się" z windykatorem – wszystkie sprawy załatwiane są bezpośrednio w sądzie i to sąd wydaje odpowiedni wyrok. 


 

Etapy windykacji twardej


1. Wpisanie dłużnika do bazy osób zadłużonych.

Taki wpis skutkuje utratą dobrego imienia i znacznie obniża zdolność kredytową – nie tylko w momencie posiadania wpisu, ale także po jego usunięciu z bazy. Posiadanie w historii wpisu do bazy dłużników jest ostrzeżeniem dla banków i firm pożyczkowych, że istnieje ryzyko, że nie będziemy terminowo spłacać naszego zobowiązania. Dowiedz się więcej o bazach dłużników, do których można trafić w ramach twardej windykacji:

– Rejestr Dłużników ERIF,

– Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej,

– BIG Infomonitor,

– Krajowy Rejestr Długów BIG

Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasze nazwisko zostało już wpisane do którejś z tych baz, możemy dowiedzieć się tego na własną rękę. Zobacz, jak sprawdzić:

1. Czy jestem w ERIF? – czytaj
2. Czy jestem w bazie BIG Infomonitor? – czytaj
3. Czy jestem w KRD? – czytaj

4. Czy jestem w BIK? – czytaj


 


2. Przeprowadzenie wywiadu gospodarczego.

Dokładny wywiad gospodarczy ma na celu ustalenie aktualnej kondycji finansowej osoby zadłużonej. Windykator musi:
– określić wielkość majątku dłużnika,
– ustalić poszczególne składniki tego majątku,
– określić jego pozycję w branży (w przypadku przedsiębiorcy),
– określić płynność finansową dłużnika. 

Majątek musi zostać precyzyjnie określony, dlatego że szczegóły te wpłyną na dalszy przebieg procesu windykacji.

Warto pamiętać o tym, że podczas przeprowadzania wywiadu gospodarczego, to nie windykator musi szukać majątku dłużnika, a sam dłużnik ma prawny obowiązek poinformowania o każdym elemencie swojego majątku. Zatajenie informacji lub poświadczenie nieprawdy jest złamaniem obowiązującego prawa.


 


3. Postępowanie sądowe. 

Kolejnym krokiem, który podejmuje windykator, jest złożenie pozwu do sądu. Wierzyciel (czyli powód) może przedstawić w pozwie wszystkie dowody, którymi dysponuje (również zeznanie dłużnika z wywiadu gospodarczego). Po rozpoznaniu pozwu, sąd wydaje nakaz zapłaty albo przeprowadza rozprawę i dopiero wtedy wydaje wyrok. Zarówno nakaz zapłaty, jak i wyrok, mogą stać się podstawą egzekucji komorniczej.


4. Postępowanie przedegzekucyjne. 

Postępowaniem przedegzekucyjnym określa się z reguły ponowną próbę ściągnięcia należności na drodze sądowej – wyrok sądu lub nakaz zapłaty. Najczęściej na tym etapie – w obliczu zagrożenia egzekucją komorniczą – dłużnicy decydują się na spłatę zaległej kwoty. Jeżeli jednak dłużnik nie spłaci zobowiązania, egzekucja będzie nieunikniona. 


 


5. Postępowanie egzekucyjne (komornicze). 

Niestety w przypadku, kiedy nie zadziałają wszystkie poprzednie kroki, konieczna będzie egzekucja komornicza, która doprowadzi do odzyskania należności. Warto pamiętać, że poza faktem przymusowego ściągnięcia pieniędzy z naszego majątku, poniesiemy wysokie koszty zaangażowania komornika w sprawę (dłużnik ponosi w tym przypadku koszty całkowite). 

Najczęściej należna kwota zajmowana jest bezpośrednio z:
– wynagrodzenia za pracę,
– emerytury lub renty,
– z majątku (wtedy zajęte mienie musi mieć taką samą wartość, jak niespłacone zobowiązanie). 

Jak się bronić przed windykacją twardą? 


Środki twardej windykacji mają przymusić nas do spłaty nie dlatego, że takie jest "widzimisię" windykatora lub komornika, tylko dlatego, że szybsza spłata należności uchroni nas przed konsekwencjami finansowymi. Niestety każdy kolejny krok windykacji twardej może kosztować nas duże pieniądze, które później również będziemy musieli spłacić. 

Są oczywiście sytuacje, w których windykacja twarda przybiera niewłaściwą formę i nosi znamiona przekraczania uprawnień. Najczęściej ma to miejsce w przypadku, kiedy dojdzie do egzekucji komorniczej. O tym, jakie są prawa komornika, przeczytasz więcej w naszym artykule Co może zająć komornik sądowy?


 

Windykacja miękka a twarda


Windykacja miękka ma działać na zasadzie ugody, dobrowolnej umowy między dłużnikiem a windykatorem. Chęć podjęcia współpracy przez osobę zadłużoną skutkuje delikatnym traktowaniem przez windykatora. W przypadku nieefektowności tych metod (ignorowania upomnień, nieodbierania telefonu i SMS-ów), windykator może zastosować metody windykacji twardej (wystąpić na drogę sądową), ale wtedy o delikatnym traktowaniu możemy zapomnieć


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Stanley
Stanley
2023-08-24 12:26:49

Tak czy inaczej pieniądze zostaną w świecie gdy idziemy do ziemi. Bądźmy optymistami ponieważ pieniądz to narzędzie szatana.

Podobne artykuły

Lombardy w Toruniu
Lombardy
autor wpisu
Marta Janusz
08 grudnia 2022

Lombardy w Toruniu

Chwilówki Jaworzno
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
16 marca 2022

Chwilówki Jaworzno

Ile wyniosą składki ZUS dla nowych firm w 2019 roku ?
Ekonomia
author
Dominika Sobieraj
26 czerwca 2018

Ile wyniosą składki ZUS dla nowych firm w 2019 roku ?

Asystent Google w Banku Pekao
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
23 grudnia 2019

Asystent Google w Banku Pekao

Kredyt samochodowy Świdnica
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
17 listopada 2017

Kredyt samochodowy Świdnica

Porównaj