Ubiegły rok Alior Bank zamknął z zyskiem netto wynoszącym 143 100 000 złotych. Wynik był zgodny z wyliczeniami ekspertów i oczekiwaniami rynku, co nie było dla nikogo większym zaskoczeniem.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 08.03.2018
Udostępnij:

Eksperci finansowi i przedstawiciele biur maklerskich celowali w zysk netto banku na poziomie od 132 000 000 złotych do 152 100 000 złotych


 

WYNIKI BANKU

Pracownicy
 

Zamykając czwarty kwartał 2017 roku, Alior Bark zatrudniał 8110 osób, których w roku 2016 było 10 245.

Placówki

Ostatniego dnia ubiegłego roku liczba placówek Alior Banku wynosiła 905, z czego: 
 

  • 638 to placówki partnerskie, 

  • 248 to oddziały tradycyjne, 

  • 12 z nich to Regionalne Centra Biznesu,

  • 7 oddziałów Private banking.

Podatek bankowy
 

Alior Bank musiał zapłacić w roku ubiegłym 200 520 000 złotych podatku bankowego, który w roku poprzednim wyniósł Grupę 130 890 000 złotych. Różnica na niekorzyść banku wynosi 69 630 000 złotych.
 

Współczynnik wypłacalności
 

Współczynnik wypłacalności Grupy Alior Bank był równy pod koniec roku ubiegłego 15,2%, wobec 13,6% w roku 2016. To wzrost o 1,6%.
 

Marża odsetkowa netto
 

MON wyniosła w roku ubiegłym 4,6%, zaś w roku 2016 była równa 4,1%.
 

Prowizje i opłaty
 

W segmencie prowizji i opłat również stwierdzono znaczny wzrost, z 331 130 000 złotych w 2016 roku do 453 020 000 złotych w roku ubiegłym.
 

Jednorazowy zysk netto
 

W odpisie jednorazowego zysku netto bank odnotował spadek z 589 020 000 złotych w 2016 roku, do 538 900 000 złotych w roku 2017.
 

Skonsolidowany zysk netto

Alior Bank w czwartym kwartale uzyskał 515 240 000 złotych skonsolidowanego zysku netto. Oznacza to spadek w tym segmencie o prawie 60 000 000 złotych względem roku 2016.


 

Odsetki
 

Tutaj instytucja również odnotowała spory wzrost. Odsetki w 2017 roku wyniosły 2 841 070 000 złotych, podczas gdy rok wcześniej wynik wynosił 1 946 050 000 złotych
 

Aktywa razem
 

W 2017 roku Alior osiągnął poziom aktywów wyższy niż w roku poprzednim. Wyniki wynosiły kolejno 69 490 000 000 złotych i 61 160 000 000 złotych.

Utrata wartości kredytów

Wynik z tego tytułu w czwartym kwartale ubiegłego roku plasował się na poziomie 250 000 000 złotych.

Segment detaliczny portfela kredytowego

Bank osiągnął prawie 17 200 000 000 złotych z tytułu kredytów konsumpycjnych, consumer finance oraz operacyjnych, które w portfelu kredytowym zajmowały najwyższą pozycję.
 

Komentarze