Przez rok instytucje kredytowe udzieliły więcej kredytów konsumpcyjnych oraz mieszkaniowych. Od lipca 2017 do lipca 2018 roku banki przyznały również więcej limitów kredytowych.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 25.08.2018
Udostępnij:

Dane Biura Informacji Kredytowej pokazują że najwyższy wzrost dotyczył kredytów mieszkaniowych – +12,7%, a także limitów kredytowych – +6,5%. Co za tym idzie, w tym samym czasie, udzielono kredytów na wyższą wartość.

  • wzrost wartości kredytów mieszkaniowych o +23,6%
  • wzrost wartości kredytów konsumpcyjnych o +7,8%

Coraz więcej udzielanych kredytów 

Od stycznia do lipca bieżącego roku, instytucje finansowe udzieliły więcej kredytów mieszkaniowych – +8,5% oraz konsumpcyjnych – +5,6%. Podobnie było z limitami kredytowymi, bo ich wzrost wyniósł w tym samym okresie +6,1%.

w lipcu 2018 roku banki SKOK-i udzieliły razem 630,9 tys. kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 7,13 mld zł – to wzrost o 5,9% w ujęciu liczbowym i o 7,8% w ujęciu wartościowym w porównaniu do lipca 2017 roku

Jak tłumaczy Sławomir Grzybek, dyrektor Departamentu Business Intelligence Biura Informacji Kredytowej SA, najniższą dynamikę miały kredyty w przedziale 7 do 20 tys. zł, które odnotowały ją tylko na poziomie +0,6%.

Drugą pod względem wartości dodatnią dynamikę (+8,9%) odnotowały kredyty niskokwotowe (w przedziale do 1 tys. zł.), a najwyższa dodatnia dynamika wzrostu dotyczyła kredytów wysokokwotowych powyżej 20 tys. zł (+11,4%). Rosną więc głównie kredyty z najniższego i z najwyższego przedziału kwotowego, a zjawisko to obserwujemy już od kilku miesięcy – podsumowuje.

W przypadku kredytów mieszkaniowych, w lipcu 2018 roku banki udzieliły ich łącznie 19,5 tys. na łączną wartość 4,93 mld zł. To wzrost o 12,7% w ujęciu liczbowym i wzrost o 23,6% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do lipca 2017 roku. 

Sławomir Grzybek wyjaśnia, że lipiec bieżącego roku jest już kolejnym bardzo dobrym miesiącem dla kredytów mieszkaniowych zarówno pod względem liczby, jak i wartości udzielanych kredytów. 

Na rynku kredytów mieszkaniowych nadal panuje więc dobra koniunktura, która przy jej kontynuacji w drugim półroczu powinna pozwolić na osiągnięcie w skali roku sprzedaży na poziomie powyżej 50 mld zł – dodaje.

Karty kredytowe lekko w dół

W analizowanym okresie, banki wydały 79,4 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 451 mln zł. Jest to spadek o 0,3% w ujęciu liczbowym i wzrost o 1,5% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do lipca 2017 roku.

Patrząc jednak na czas od stycznia do lipca bieżącego roku, można zauważyć negatywny trend. W porównaniu do tego okresu z ubiegłego roku, banki wydały o 4,4% mniej kart oraz przyznały o 4,8% niższą wartość limitów kartowych.

Limity kredytowe w kontach osobistych

Z danych BIK wynika, że w lipcu 2018 roku banki przyznały łącznie 60,1 tys. limitów kredytowych w kontach osobistych na łączną kwotę 239 mln zł. Jest to wzrost o 6,5% w ujęciu liczbowym i spadek o 0,6% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do lipca 2017 roku. 

Komentarze