zadluzenia.com
zamknij

Starostwa blokują program Mieszkanie Plus ?

Krajowy Zasób Nieruchomości do teraz nie otrzymał wykazu nieruchomości ze 177 starostw. Zgodnie z ustawą każdy dzień zwłoki z oddaniem wykazu to kara w wysokości 500 zł. Bez wykazów gruntów należących do Skarbu Państwa program Mieszkanie Plus nie może ruszyć dalej. Czy starostwa celowo blokują jego rozwój? 

Zgodnie z przepisami ustawy o KZN z 11 września 2017 roku, w ciągu 60 dni od wejścia w życie ustawy, samorządy, które są w posiadaniu gruntów Skarbu Państwa w granicach administracyjnych miast, były zobowiązane do przekazania informacji o tych nieruchomościach. Termin składania list do Krajowego Zasobu Nieruchomości minął już w połowie grudnia.

Niedopełnienie obowiązku 

Sporządzenie wykazu gruntów przynależących do Skarbu Państwa było obligatoryjne dla wszystkich samorządów - niedostarczenie list to jawne niewywiązanie się z obowiązku. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślał w imieniu rządzących, że wszystkim "bardzo zależy na rozpędzeniu programu Mieszkanie plus, a bez tych nieruchomości ze starostw nie ma na to szans"

Termin dostarczenia wykazu gruntów był jasno określony w ustawie i większości gmin udało się dostarczyć listy na czas. "Samorządy mogły podesłać nawet informacje częściowe, a nie ma żadnych" - mówił zawiedziony minister infrastruktury. 

Informacje o nieruchomościach zostały dostarczone przez:
- 203 starostwa,
- PGL Lasy Państwowe,
- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
- Agencja Mienia Wojskowego. 
Z obowiązku nie wywiązało się 177 starostw. 

"Zweryfikowane przez wojewodów wykazy nadal napływają do KZN, więc należy się spodziewać, że dane te będą uzupełnione do końca pierwszego kwartału 2018 roku" - twierdzi ministerstwo infrastruktury.
 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY