Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej na lipcowym posiedzeniu stwierdziła, że nie zmieni wartości stóp procentowych. RPP podała w komunikacie także, że inflacja pozostaje na poziomie umiarkowanym. 

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 12.07.2018
Udostępnij:

Decyzja RPP potwierdziła oczekiwania analityków. Warto przypomnieć, że decyzja po obniżeniu stóp procentowych w marcu 2015 roku o 50 pb oznaczała, że cykl łagodzenia polityki pieniężnej został zatrzymany.

Inflacja i PKB

Z danych RPP wynika, że dynamika PKB wynosi około 5%, zaś wskaźnik inflacji konsumenckiej uplasował się na poziomie 1,9% (w czerwcu bieżącego roku). Przygotowana przez Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego projekcja Produktu Krajowego Brutto i inflacji to jeden z czynników, na podstawie którego RPP ocenia i podejmuje decyzje dotyczące stóp procentowych.

Zgodnie z lipcową projekcją z modelu NECMOD [przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP] roczna dynamika cen znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 1,5% do 2,1% w 2018 r. (wobec 1,6-2,5% w projekcji z marca 2018 r.), 1,9-3,5% w 2019 r. (wobec 1,7-3,6%) oraz 1,7-3,9% w 2020 r. (wobec 1,9-4,1%)” – można wyczytać w komunikacie RPP.


 

Obowiązujące stopy procentowe 

Stopa lombardowa – 2,5%
Stopa redyskontowa weksli – 1,75%
Stopa referencyjna – 1,5%
Stopa depozytowa – 0,5%
 

Komentarze