Bank Pocztowy wprowadził gigantyczne ułatwienia dla osób słabosłyszących i niesłyszących. Za pośrednictwem tłumacza migowego, Klienci z trudnościami słuchowymi mogą kontaktować się ze swoim bankiem bez najmniejszego problemu.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 17.10.2018
Udostępnij:

Udogodnienie zostało wprowadzone 15 października bieżącego roku. Wszystko to za sprawą umowy zawartej z firmą Praca bez Barier. Tłumacz jest dostępny od poniedziałku do soboty, w godzinach wyznaczonych przez bank.

Kiedy można skorzystać

Z pomocy tłumacza migowego, podczas załatwiania własnych spraw, Klienci Banku Pocztowego mogą korzystać:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00
w sobotę w godzinach 8:00 – 17:00.

Użytkownicy banku dzięki nowym możliwościom mogą bez najmniejszych problemów mogą kontaktować się z infolinią, w celu uzyskania informacji o usługach i produktach, czy w celu załatwienia własnych spraw.

Jak skorzystać z doradcy migowego
 

Od 15 października Klienci Banku Pocztowego mogą skorzystać z doradcy migowego zarówno w placówkach instytucji, jak i poprzez stronę internetową oraz aplikację mobilną. Od strony internetowej, o pomoc można postarać się na dwa sposoby:

– na stronach www.evelobank.pl oraz www.pocztowy.pl, w zakładce Kontakt, przycisnąć ikonę przedstawiającą symbol języka migowego

– na urządzeniach mobilnych, w aplikacji bankowej przejść do zakładki Przyjazny Kontakt.


 

Doradca Banku Pocztowego

Tłumacz migowy pojawił się w Banku Pocztowym w związku ze współpracą ze start-upem „Praca Bez Barier”. Bank powoływał do pracy konsultantów z problemami słuchu w Departamencie Contact Centre. Konsultanci pomagają Klientom poprzez czat oraz odpowiadając na wiadomości e-mail. Nowe możliwości są gigantycznym ułatwieniem dla osób niesłyszących i słabosłyszących, dzięki któremu osoby te mogą korzystać z usług Banku Pocztowego.

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy to instytucja komercyjna, która oferuje Klientom indywidualnym, małym i mikro przedsiębiorstwom usługi z zakresu finansów. Oferta banku dostępna jest w jego placówkach oraz w punktach mieszczących się w oddziałach Poczty Polskiej. Bank Pocztowy istnieje od 1990 roku. Został założony w Bydgoszczy, w celu reaktywowania polskiej bankowości pocztowej. 
 

Komentarze