Wyniki Banku Zachodniego WBK w pierwszym kwartale bieżącego roku nie zaskoczyły. Wynik skonsolidowanego zysku netto spadł do 438 700 000 złotych z 453 000 000 odnotowanych w roku poprzednim. Zysk okazał się zgodny z oczekiwaniami rynkowymi.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 26.04.2018
Udostępnij:

Biura maklerskie przewidywały, że zysk netto zmieści się w przedziale od 418 400 000 złotych do 466 000 000 złotych, co oznacza, że prognozy potwierdziły się.


 

Aktywa razem
 

Wzrost odnotowano także w sektorze aktywów. W roku bieżącym aktywa razem BZ WBK wyniosły ponad 157 560 000 000 złotych, rok wcześniej natomiast odnotowano wynik rzędu 152 670 000 000 złotych.
 

Koszty ogółem
 

Ogólne koszty banku w pierwszym kwartale wyniosły ponad 971 200 000 złotych, co oznacza wzrost o 12,1% względem roku poprzedniego.
 

Wynik z tytułu prowizji  
 

Wynik w segmencie prowizji również okazał się korzystny. Z tego tytułu, po pierwszym kwartale, bank odnotował ponad 515 100 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 40 000 000 złotych wobec roku 2016, w którym wynik wyniósł 475 190 000 złotych.


 

Wynik odsetkowy
 

Po pierwszym kwartale bieżącego roku wynik z tytułu odsetek wyniósł prawie 1 390 000 000 złotych, względem 1 254 000 000 złotych w roku poprzednim.
 

Dochody ogółem
 

BZ BKW odnotował ponad 2 000 000 000 złotych dochodów ogółem, co oznacza wzrost o 8,3% względem roku 2017.


 

Utrata wartości należności kredytowych
 

Odpisy netto z tego tytułu wyniosły Bank Zachodni WBK prawie 223 000 000 złotych, natomiast wynik w tym sektorze w roku poprzednim wyniósł 145 500 000 złotych.
 

Obciążenia podatkowe
 

Pierwszy kwartał 2018 przyniósł grupie BZ WBK obciążenia podatkowe wynoszące ponad 287 000 000 złotych. Na tę sumę składał się podatek dochodowy – ponad 180 000 000 złotych oraz podatek bankowy – ponad 106 000 000 złotych.
 

Komentarze