Strona główna Bez kategorii Ile osób pracuje w Polsce?

Ile osób pracuje w Polsce?

dominika
Dominika Sobieraj
28 lutego 2021

Rosnąca liczba świadczeń socjalnych coraz częściej rodzi w Polakach pytanie, ilu z nas tak naprawdę pracuje. Czy ludzie młodzi są skłonni do podejmowania zatrudnienia? Czy osoby starsze dorabiają do emerytury zamiast odpoczywać? Jak COVID-19 wpłynął na strukturę zatrudnienia w naszym kraju? Sprawdzamy.

O aktywności zawodowej Polaków można mówić różnie – w odniesieniu do ich wieku, wykształcenia, płci, a także miejsca zamieszkania, a nawet stanu cywilnego. Żeby pokazać te dane jak najbardziej miarodajnie, każdą z tych sekcji przeanalizujemy osobno. Już na wstępie można jednak wskazać, jak wygląda ogólna liczba osób pracujących w Polsce:

Dane zawarte w tym artykule zaczerpnięte są z najnowszych publikacji Głównego Urzędu Statystycznego: “Aktywność ekonomiczna ludności Polski – III kwartał 2020 r.” oraz “Informacji o rynku pracy w czwartym kwartale 2020 roku (dane wstępne)”.

Kto pracuje w Polsce?

W ostatnim kwartale 2020 roku (jest to ostatni okres badany przez GUS) liczba osób pracujących w Polsce sięgnęła 17 086 000 osób. W tej liczbie jest 16 555 000 osób pracujących oraz 531 000 osób bezrobotnych. Co ciekawe, zbiorowość osób aktywnych zawodowo utrzymała się względem poprzedniego kwartału, a więc pracujących jest podobnie wielu.


Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź najlepsze:

 


Kredyty przez Internet – wypłata nawet w 1 dzień

 


Pożyczki na dowód – wypłata nawet w 15 minut

Jeszcze bardziej zaskakujące może być to, że względem IV kwartału ubiegłego roku liczba pracujących wzrosła (wzrost o 0,8%, czyli o 133 tysiące osób). Wynika z tego jasno, że coraz więcej Polaków podejmuje pracę, choć wydawać by się mogło, że pandemiczne ograniczenia nie sprzyjają aktywności zawodowej.

“W IV kwartale 2020 r. na 1000 osób pracujących przypadało 828 osób bez pracy (w III kwartale 2020 r. i w IV kwartale 2019 r. odpowiednio: 833 i 838 osób)” – czytamy w informacji GUS.

Pracuje więcej mężczyzn niż kobiet

Nadal jednak zostaje utrzymany stosunek pracujących mężczyzn do pracujących kobiet – płeć męska od lat przeważa w tych statystykach. W IV kwartale 2018 roku mężczyźni stanowili 55,4% wszystkich pracowników, a obecnie – w IV kwartale 202o roku stosunek pracujących mężczyzn do kobiet jest jeszcze większy – wśród wszystkich pracowników jest 63,4% mężczyzn i zaledwie 46,8% kobiet. “Uwzględniając podział według płci, w skali kwartału liczba pracujących zwiększyła się tylko wśród kobiet (o 43 tys., tj. o 0,6%), pozostała zaś na tym samym poziomie wśród mężczyzn” – czytamy w raporcie GUS.

COVID-19 a struktura zatrudnienia

Chyba każdy z nas szacuje, że procent zatrudnionych w związku z pandemią COVID-19 spadł, że coraz więcej osób z dnia na dzień ląduje na bezrobociu. Statystyka jednak zdecydowanie temu zaprzecza. Przeciwnie – współczynnik aktywności zawodowej jest najwyższy od lat. W ostatnim badanym przez GUS okresie, czyli IV kwartale 2020 roku, odnotowano wręcz wzrost liczby pracujących w wieku powyżej 15 lat. Jednocześnie (niewiele, ale jednak) zmniejszyła się liczba bezrobotnych.

Wyniki jednak nie są tak w pełni optymistyczne – poza tym, że osoby teoretycznie są pracujące, dochodzi jeszcze szereg uwarunkowań, które jednak świadczą o tym, że stosunek tej pracy na skutek pandemii zdecydowanie uległ zmianie. “Na podstawie wyników BAEL w IV kwartale 2020 r. odnotowano ponowne nasilenie w stosunku do poprzedniego kwartału zjawisk zaobserwowanych w pierwszym okresie epidemii, charakterystycznych dla populacji pracujących, takich jak zwiększone absencje i częstsza praca z domu“. Mimo więc, że generalnie pracujemy, to znacznie częściej niż kiedyś nas w tej pracy nie ma lub swoją pracę wykonujemy w domowym zaciszu.

W trudnej sytuacji znaleźli się młodzi

Dane statystyczne jednoznacznie pokazują, która grupa wiekowa pod względem zatrudnienia znalazła się na skutek pandemii w najgorszej sytuacji. Jest to grupa najmłodszych uczestników rynku pracy, czyli osób od 15 do 24 roku życia. Wśród nich poziom wskaźnika zatrudnienia jednoznacznie spadł.

Wskaźnik zatrudnienia w tej grupie wiekowej w III kwartale 2020 roku zmniejszył się w odniesieniu do III kwartału 2019 roku aż o 5,3 punktu procentowego. W pozostałych grupach wiekowych takich znaczących zmian nie odnotowano, więc można wnioskować, że jeżeli ktoś w pandemii stracił pracę, to była to właśnie osoba młoda.

Niby pracujemy, ale nie pracujemy

Ciekawą wartością jest także procent rzeczywiście pracujących pracowników. Wcześniej takiej kategorii nawet nie badano, ale teraz – przy ograniczeniach pandemicznych – wyznaczanie takich danych wydaje się jak najbardziej właściwe. Okazuje się bowiem, że od wielu miesięcy osoba pracująca nie oznacza osoby faktycznie przebywającej w pracy.

Dla przykładu zbadano pracowników w jednym wybranym tygodniu ostatniego kwartału 2020 roku. Spośród 1 211 000 osób, które teoretycznie posiadało pracę, w badanym tygodniu aż 7,3% osób tej pracy nie wykonywało. Wśród osób niepracujących w badanym okresie 26,7% wskazało, że ich absencja w pracy miała bezpośredni związek z pandemią COVID-19.

Bardzo dużą grupą osób pracujących-niepracujących były osoby, które nie wykonywały pracy z powodu przerwy w działalności zakładu pracy. Przed pandemią z takimi przerwami praktycznie się nie spotykaliśmy. W IV kwartale 2020 roku przerwa w działalności zakładu pracy dotyczyła ponad 120 tysięcy pracowników.

Coraz częściej pracujemy krócej

Wielu polskich pracowników odczuwa również skrócenie czasu pracy (z przyczyn niezależnych od siebie, a związanych z zakładem pracy). Sytuacja taka w III i IV kwartale 2020 roku dotyczyła około 100 tysięcy osób, z czego mniej więcej co ósma osoba wskazywała, że “sytuacja ta miała bezpośredni związek z pandemią COVID-19”.

Niecałe 10% osób pracuje w domu

Liczba osób pracujących zdalnie nie jest tak duża, jak mogłoby nam się wydawać. Wpływ pandemii jest oczywiście widoczny, ale nie jest tak, że co drugi pracownik pracuje z domu (jak mogłoby się wydawać). “W IV kwartale 2020 r. liczba osób zwykle wykonujących swoją pracę w domu wyniosła 1609 tys. (co stanowiło 9,7% wszystkich pracujących) i zwiększyła się w stosunku do III kwartału 2020 r., jak i do analogicznego okresu 2019 r. odpowiednio o 478 tys. osób i o 902 tys. osób” – czytamy w informacji GUS. Spośród tych osób, które pracowały zdalnie w ostatnim kwartale 2020 roku, aż 64,5% wskazało, że było to powodowane ograniczeniami pandemicznymi.

Polacy bierni zawodowo

Całkiem duża i warta opisania jest również grupa osób biernych zawodowo. W ostatnim kwartale 2020 roku populacja tych osób liczyła 13 170 000 osób. Większość osób biernych zawodowo to kobiety – stanowią one 62% ogółu biernych zawodowo, czyli teoretycznie mogących pracować, a jednak z jakiegoś powodu niepracujących.

Kogo zaliczamy do populacji osób biernych zawodowo? Generalnie w tej grupie znajdą się trzy podgrupy osób – takie, które jeszcze nie weszły na rynek pracy (głównie dlatego, że są zbyt młode i najczęściej jeszcze się uczą), takie, które już z rynku pracy odeszły albo nigdy na niego nie wejdą (tu głównie emeryci, renciści, niepełnosprawni) oraz osoby, które były już na rynku pracy, ale chwilowo się z niego wyłączyły.

Wśród ogółu biernych zawodowo w IV kwartale 2020 roku było aż 57,4% emerytów i 16,9% uczniów i studentów, natomiast wśród tych, którzy byli bierni zawodowo, ale byli już w wieku produkcyjnym, najwięcej było:

– osób niepracujących ze względu na obowiązki rodzinne (31,5%) ,
– osób niepracujących ze względu na naukę i podnoszenie kwalifikacji (27,4%),
– osób niepracujących ze względu na chorobę lub niepełnosprawność (25,6%).

Spośród osób biernych zawodowo aż 195 000 wskazało, że nie poszukują obecnie pracy ze względu na pandemię COVID-19. Najczęściej jako powody powiązane z pandemią wskazywano niesprecyzowane powody osobiste/rodzinne, konieczność opieki nad dzieckiem albo inną osobą. Aż 38 000 osób wskazało, że nie szuka pracy, ponieważ ma poczucie, że w związku z pandemią nie znajdą pracy, która by im odpowiadała, natomiast 27 000 osób wskazało, że nie szuka już pracy, ponieważ czują, że wyczerpali wszystkie swoje możliwości. Można więc powiedzieć, że naprawdę wielu Polaków jest po prostu zniechęconych bezskutecznością poszukiwania pracy i nie widzą dla siebie lepszej perspektywy na najbliższy czas.

Wskaźnik zatrudnienia w kolejnych latach

Prześledziliśmy wnikliwie dane Głównego Urzędu Statystycznego także pod kątem zmienności wskaźnika zatrudnienia pokazującego, ile osób w danym roku podejmowało pracę. W poprzednich latach wskaźnik ten kształtował się na następującym poziomie:


Źródło danych – Główny Urząd Statystyczny:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iv-kwartal-2018-roku,4,32.html

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/monitoring-rynku-pracy-kwartalna-informacja-o-rynku-pracy-w-czwartym-kwartale-2020-r-,12,45.html

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iii-kwartal-2020-roku,4,39.html

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

trustmeiamengineer
trustmeiamengineer
2021-05-26 10:48:01
"...w IV kwartale 202o roku stosunek pracujących mężczyzn do kobiet jest jeszcze większy – wśród wszystkich pracowników jest 63,4% mężczyzn i zaledwie 46,8% kobiet." To i tak dobrze bo razem pracuje ponad 110% kobiet i mężczyzn!
Barb
Barb
2020-10-22 17:57:02
Po urodzeniu dwójki dzieci trzeba było wracać do pracy, zasiłki na wychowawczym nie wystarczyłyby na pieluchy. Teraz młodsze koleżanki blokują latami etat, socjal jest naprawdę spory. Po dobiciu do czwórki mają pewną emeryturę, dlatego nie dziwi spora gromadka w rodzinie mundurowego, górnika czy rolnika. Mają możliwość dorobić na czarno np rolnik, czy jak mundurowy, górnik, dorabiać na wczesnej emeryturce. Żonkom społeczeństwo dodatkowo zafunduje emerytury matczyne.
2020-10-22 16:33:32
Sam się zastanawiam, czy dalej pracować. Spotkałem ostatnio znajomego, dostał mieszkanie socjalne, dostaje 700 zł co miesiąc, a do tego płacą mu rachunki i dostaje jakieś bony na jedzenie, a na zimę węgiel itp. A ja zapieprzam jak wół i pod koniec miesiąca mi zostanie przy dobrych wiatrach 200 zł, a 4 lata temu 600 zł dawałem rade odłożyć, a żyje maksymalnie skromnie, a na jedzenie wydaje góra 600 zł, czyli bardziej opłaca mi się jego tryb życia. Mi normalne odechciewa się żyć, jeszcze rok lub dwa i zacznę się zadłużać.
2020-10-22 15:42:47
Jeśli tzw krusowców zalicza się do pracujących, to nic dziwnego, że statystyki tak wyglądają. Mieszkam na wsi, kiedyś tutaj pracował prawie każdy, w tym kobiety. Niby teraz pracujących więcej, tyle że tego w mojej miejscowości nie widać. Kiedyś o 6 i 14 sunęły autobusy i sznury samochodów w stronę miasta, teraz suną trochę później, zmierzają do marketów. U mnie w pracy teoretycznie są zatrudnione 23 kobiety, 14 z nich jest na macierzyńskim/wychowawczym od paru lat i ani myślą wracać, ich pracę wykonują Ukraińcy. Statystycznie wszystko gra i buczy.
kTn
kTn
2020-10-22 15:21:06
Urzędnicy państwowi wliczeni do pracujących? Nazywanie tego "pracą" grubo fałszuje statystyki.

Podobne artykuły

Kredyt gotówkowy Cieszyn
Wpisy Inne
patryk
Patryk Byczek
12 lipca 2017

Kredyt gotówkowy Cieszyn

Co to jest przelew weryfikacyjny?
Wpisy
halszka
Halszka Gronek
18 stycznia 2020

Co to jest przelew weryfikacyjny?

Szybkie pożyczki Pabianice
Wpisy Inne
aleksandra
Aleksandra Gościnna
11 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Pabianice

Ile kosztuje quad?
Bez kategorii
sandra
Sandra Tessmer
10 czerwca 2019

Ile kosztuje quad?

Chwilówki Radomsko
Wpisy Inne
aleksandra
Aleksandra Gościnna
05 maja 2021

Chwilówki Radomsko

Alior Bank w Radzyniu Podlaskim
Oddziały
aleksandra
Aleksandra Gościnna
06 czerwca 2019

Alior Bank w Radzyniu Podlaskim