zadluzenia.com
zamknij

Wyroki UOKiKu dotyczące ochrony konsumentów

Urząd Ochrony Klientów i Konsumentów poinformował w komunikacie o wyrokach sądowych, dotyczących decyzji/pozwów UOKiK w zakresie ochrony konsumentów. Ukarane firmy to między innymi Pekao Leasing, Profi Credit oraz Provident.

 

Pekao Leasing vs UOKiK

 

Sprawa toczyła się pod sygnaturą VI ACa 1070/15. Sąd w całości utrzymał w mocy decyzję prezesa UOKiK (wydaną w maju 2013). Urząd uznał wówczas, że Pekao Leasing stosował nieuczciwe praktyki rynkowe, polegające na zastosowaniu takich wzorców umów, które mogły wprowadzić Klientów w błąd. Inne zarzuty dotyczyły stosowania praktyk ograniczających prawo Klienta do naprawy, odstąpienia od umowy oraz obniżenia ceny – w przypadku zakupu w czasie aukcji internetowych. UOKiK nałożył karę w wysokości 899 tyś. zł. Sąd zmniejszył ją do 562 tyś. zł.

 

Profi Credit vs UOKiK

 

Sprawa prowadzona była pod sygnaturą VI ACa 1213/15. UOKiK zarzucił firmie pożyczkowej, że nie przekazuje ona Klientom „rzetelnej i prawdziwej” informacji dotyczącej zawieranych umów, możliwości ich rozwiązania oraz wysokości oprocentowania w przypadku przeterminowania zadłużenia. W rezultacie UOKiK nałożył karę w wysokości 836 tyś. zł, która została utrzymana przez Sąd Apelacyjny. Więcej informacji o firmie znajdziecie tutaj:

https://www.zadluzenia.com/artykul/509,wszystko-o-profi-credit/

 

Provident Polska vs UOKiK

 

Postępowanie prowadzone było pod sygnaturą VI ACa 1811/15. Provident miał w reklamach prasowych wskazać, że umowy zawierane z Klientami są jednymi z najlepszych dostępnych na rynku kredytów konsumenckich. Pierwotnie UOKiK nałożył karę w wysokości 484 tyś. zł, która została jednak zmniejszona przez Sąd Apelacyjny do 30 tyś. zł.

 

Wszystkie wyroki Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajdziecie na stronie http://decyzje.uokik.gov.pl/bp/wyroki.nsf

 

Wyroki dotyczą między innymi praktyk ograniczających konkurencję, naruszeń zbiorowych interesów konsumentów czy uznania klauzul za niedozwolone.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY