Mazowiecka Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych twierdzi, że przepisy dotyczące ograniczenia handlu w niedzielę nie sprawdzają się tak, jak miały w założeniach. W związku z tym OPZZ z Mazowsza nawołuje rząd do wprowadzenia wyższych wynagrodzeń za pracę w ostatni dzień tygodnia.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 19.08.2018
Udostępnij:

Propozycją Rady jest podwyższenie stawki o 2,5 raza, w stosunku do płacy w dni powszednie. OPZZ uważa, że ograniczenie handlu dowartościowuje jedynie małe sklepy, w których warunki pracy są najgorsze, wynagrodzenia najniższe, lecz za towary płaci się najwięcej.


 

Podwyżki wynagrodzenia

OPZZ twierdzi, że pracownicy wykonujący swoje obowiązki w niedzielę nie są należycie wynagradzani. Z informacji Związkowców wynika, że bardzo dużo część osób pracujących w niedziele nie otrzymuje żadnych dodatków. W odniesieniu do tego faktu, OPZZ apeluje o podwyższenie wynagrodzeń o 2,5 raza, względem zarobków otrzymywanych za pracę w dni powszednie.


 

Konsekwencje ustawy

OPZZ uważa, że bardzo niski poziom bezrobocie nie odzwierciedla wysokiego poziomu aktywności zawodowej. Jest niestety wręcz przeciwnie. Setki tysięcy pracowników podejmujących pracę w niedzielę są źle opłacani. W związku z tym, że według związkowców obecna ustawa nie sprawdza się, zarobki powinny być podwyższone. Konsekwencją obecnego systemu są gorsze warunki pracy, spadek obrotów małych sklepów. Wszystko to wynika z o wiele cięższej pracy dwa ostatnie dni poprzedzające niedzielę. 

Komentarze