Zadłużenie polskich szpitali w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosło prawie 13 mld zł. Resort zdrowia planuje konkretne kroki, które mają zmniejszyć zaległe zobowiązania finansowe szpitali. 

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 05.09.2018
Udostępnij:

Zgodnie z informacjami podanymi przez Sławomira Gadomskiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, dług szpitali i instytutów badawczych sięgnął 12,7 mld zł w trakcie sześciu pierwszych miesięcy 2018 roku. Takie zadłużenie posiada łącznie 441 podmiotów.

Czy zadłużenie szpitali spadnie?

Zmianom mają ulec przepisy, których zadaniem będzie wzmocnienie nadzoru podmiotów tworzących placówki nad ich działalnością wraz z prowadzoną weryfikacją wyceny procedur medycznych. Kolejnym pomysłem na uratowanie portfeli szpitali ma być wsparcie finansowe czy wzrost cen świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ a udzielanych w szpitalach.

Zobowiązania wymagalne, czyli takie, których  termin płatności minął, a nie zostały przedawnione lub umorzone, wynoszą 1,6 mld zł.

Na koniec marca zobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wyniosły 1,4 mld zł, w tym:

  • 876,5 mln zł stanowiły zobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez samorządy,
  • 521 mln zł to zobowiązania placówek organów centralnych
Komentarze