Z badania Narodowego Banku Polskiego "Zasobność gospodarstw domowych w Polsce" wynika, że znacznie większy majątek posiadają te gospodarstwa domowe, które utrzymują się głównie z pracy najemnej. Jakie inne wnioski płyną z raportu?

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 27.02.2018
Udostępnij:

Z badania NBP wynika, że majętność gospodarstw domowych, gdzie dominuje praca najemna, wynosi jedną trzecią tego, co w rodzinach, które żyją przede wszystkim z dochodu z samozatrudnienia.

Przeciętny majątek netto gospodarstwa domowego w 2016 roku wyniósł 264 tysiące złotych. To suma wartości głównego miejsca zamieszkania i majątku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wykształcenie i potomstwo ma znaczący wpływ na zarobki

Wśród badanych Polaków, którzy posiadają wykształcenie wyższe zanotowano zdecydowanie wyższy majątek netto niż u osób, które posiadają wykształcenie podstawowe – 563 tysiące zł w porównaniu do 248 tysięcy zł. 

Oczywistym wydaje się też fakt, że te osoby, które nie mają na swoich barkach kredytu na nieruchomość są bogatsze od tych, które właśnie taki posiadają. Co więcej, im Polak starszy, tym bogatszy. Chociaż taki trend utrzymuje się jedynie do wieku 64 lat. Polacy w tym przedziale wiekowym są zamożniejsi niż ich młodsi koledzy. 

Kolejnym wnioskiem z badania jest fakt, że pary, które posiadają dzieci żyją na wyższym poziomie niż osoby w związkach bezdzietnych. 

Majątek a status pracy

Średni majątek netto gospodarstwa domowego w Polsce to 417 tys. zł, a mediana wynosi 264 tys. Znacząca różnica pojawia się w przypadku osób zatrudnionych na etacie a samozatrudnionych. Wśród pracowników na etat ich średnia wynosi tylko 369 tys. Natomiast, przeciętny wynik wśród rodzin, gdzie ankietowany jest samozatrudniony to już 1,073 mln zł. To prawie trzy razy wyższy wynik.

Zadłużenie Polaków

Na dług gospodarstw domowych składają się różne formy zadłużenia, najczęściej są to . kredyty hipoteczne. Problem z wypłacalnością ma 40,5% gospodarstw domowych, a przeciętna wysokość zaległych zobowiązań to 10 tysięcy zł. 

Celem raportu NBP jest poznanie szeroko rozumianej sytuacji finansowej Polaków, przede wszystkim wielkości zgromadzonych przez gospodarstwa domowe aktywów oraz zaciągniętych zobowiązań, a także analiza zmian tych kategorii w czasie.

Komentarze