Z oficjalnego komunikatu spółki Idea Bank możemy dowiedzieć się, że instytucja zawarła umowę z Leszkiem Czarneckim, mówiącą o sprzedaży 15% akcji Idea Getin Leasing za kwotę wynoszącą 15 000 000 złotych.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 03.09.2018
Udostępnij:

W związku z transakcją, w trzecim kwartale bieżącego roku, skonsolidowany zysk banku wzrosnie16 800 000 złotych, a wynik jednostkowy wzrośnie o 73 700 000 złotych.

Tobiasz Bury, prezes Idea Banku informował, że obie instytucja w jak najszybszym czasie planuje zacząć optymalizować kapitał banku. Grupa ma w planach również sekurytyzację portfela kredytowego. Dodatkowo kapitał zostanie uzupełniony dzięki emisji obligacji podporządkowanych, a także dzięki zyskom banku w przyszłości.

Wyniki na poziomie skonsolidowanym i jednostkowym

Patrząc na obliczenia przez pryzmat współczynników, transakcja przyniosła by wzrost o:
 

  • 50 punktów bazowych dla TCR na poziomie skonsolidowanym,

  • 47 punktów bazowych dla TCR na poziomie jednostkowym

oraz
 

  • 49 punktów bazowych dla Tier 1 na poziomie skonsolidowanym,

  • 47 punktów bazowych dla Tier 1 na poziomie jednostkowym.

Wyliczenia dokonano w oparciu o stan współczynników na dzień 30 czerwca bieżącego roku.

Instytucja, w ramach sprzedaży akcji Leszkowi Czarneckiemu uzyska nieco ponad 75 000 000 złotych. Udział w akcjach spółki leasingowej po dokonaniu transakcji wyniesie 59,99%, zaś przed transakcją wynosił on 74,99%.

Warto dodać, że Idea Getin Leasing nie jest ujęta w finansowym sprawozdaniu grupy od trzeciego kwartału 2017 roku.
 

Komentarze