zadluzenia.com
zamknij

Zmiany w 500+ dla samotnych rodziców

Ośrodki pomocy społecznej przygotowują się na wielki boom - 1 sierpnia to dzień, w którym rozpoczyna się składanie wniosków o przyznanie 500+. Nowe zasady mają ukrócić wyłudzanie pieniędzy przez samotnie wychowujących dzieci.

 

Walka o alimenty


Od teraz każdy z rodziców żyjących samotnie będzie musiał przedstawić dokument zaświadczający o przyznanych alimentach. Jeżeli zaznaczy, że świadczeń tych nie otrzymuje, będzie musiał udowodnić, że w każdy możliwy sposób dochodził swoich świadczeń na drodze prawnej, czyli poprzez proces sądowy. Ma to zapobiec sytuacjom, w którym rodzic deklarował nieotrzymywanie alimentów od drugiego rodzica i pobierał z tego tytułu świadczenia 500+, a tak naprawdę pieniądze otrzymywał. Ta nowa regulacja nie dotyczy przypadków, w których ojciec dziecka nie jest znany lub jeden z rodziców nie żyje.


Samotni tylko we wniosku o 500+


Pod koniec ubiegłego roku było prawie 400 tysięcy rodziców, którzy zadeklarowali we wniosku samotne wychowywanie dziecka. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez resort - część z nich nadal pozostawała w związku ze swoim partnerem, a samotność deklarowali tylko na potrzeby rządowego programu. W ten sposób również doszło do wielu sytuacji wyłudzeń pieniędzy przez rzekomo rozbite rodziny.


Dopasowywanie się do nowych zasad


Od kiedy kilka tygodni temu rząd ogłosił nowe zasady, nagle sądy zostały zasypane wnioskami dotyczącymi dochodzenia alimentów. Samotni rodzice chcą w ten sposób zdążyć wyczerpać prawne sposoby przyznawania alimentów zanim skończy się termin składania wniosków o 500+. Ministerstwo przewidziało jednak takie sytuacje i dla takich rodziców, którzy mają zamiar teraz walczyć w sądzie o przyznanie alimentów, wprowadziło dodatkowe regulacje. Muszą oni złożyć wniosek terminowo, jednak urząd wyznaczy im trzymiesięczny termin ostatecznego dostarczenia dokumentów z sądu - będą zatem mieli jeszcze czas na zakończenie rozpraw.


Koniec z chwilowymi umowami


Poprzednie zasady pozwalały na dopasowywanie wysokości swoich dochodów do kryteriów umożliwiających pobieranie świadczenia na pierwsze dziecko. Ministerstwo zabrało się jednak za to i od teraz będzie trudniej zdobyć pieniądze tym osobom, które celowo rozwiążą swoją umowę i w ciągu 3 miesięcy podpiszą nową - taką, według której nie będą przekraczali dozwolonego progu (800 zł na członka rodziny lub 1200 zł w przypadku pobierania świadczenia na dziecko niepełnosprawne).

 

Średni dochód z podatku zryczałtowanego


Nowe regulacje mają także ukrócić wyłudzanie pieniędzy przez osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą i odprowadzają zryczałtowany podatek dochodowy. Nie ma możliwości weryfikacji dochodów deklarowanych przez takich rodziców, dlatego rząd od teraz będzie odgórnie ustalał ich średni dochód i oznajmiał go w formie obwieszczenia.


Zmiany dotyczą zatem głównie rodziców wychowujących samotnie swoje dziecko, ale także innych sytuacji, w których wykryto różne nieprawidłowości w przyznawaniu świadczenia. Nowe zasady mają zapobiec takim sytuacjom.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY