Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju

author
Halszka Gronek
30 kwietnia 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.
Kategoria

W środę 29 kwietnia ruszył nabór wniosków o subwencje wypłacane w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 250 pracowników mogą zgłaszać się po wypłacenie częściowo zwrotnego wsparcia z okresem karencji wynoszącym 12 miesięcy. Wysokość subwencji może wynieść maksymalnie aż 3,5 mln złotych, a wysokość zwrotu zależy przede wszystkim od utrzymania działalności i dotychczasowego zatrudnienia.

Pomoc dla polskich firm

Tarcza Antykryzysowa nie wystarcza? Spokojnie! Z pomocą polskim pracownikom i przedsiębiorcom nadchodzi Polski Funduszu Rozwoju z autorską Tarczą Finansową. W ramach programu aż siedemnaście banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych działających na polskim rynku finansowym rozpoczęło obsługę wniosków o specjalne, częściowo zwrotne subwencje. System ma pozwolić na przyjmowanie wniosków o pomoc finansową zarówno od mikro- i małych i firm, jak i od średnich przedsiębiorstw.

"

Jestem pewien, że razem z innymi rozwiązaniami rządowej Tarczy Antykryzysowej przyczyni się on do powrotu polskich firm na ścieżkę rozwoju i ochrony nawet kilku milionów miejsc pracy

– zapowiada Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Na rzeczywiste efekty wdrożenia Tarczy Finansowej PFR będziemy musieli jednak poczekać.

Wsparcie nie dla samozatrudnionych 

Z udostępnionych dotąd informacji wynika, iż o pomoc nie będą mogli liczyć samozatrudnieni, a więc osoby zatrudniające 0 pracowników. By uzyskać wsparcie, zainteresowani przedsiębiorcy będą musieli zgłosić się za pomocą dedykowanego formularza wypełnianego poprzez bankowość elektroniczną. 

Realizacja tarczy jest już pewna

W poniedziałek 27 kwietnia projekt Tarczy Finansowej PFR uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, spełniając tym samym ostatni wymóg niezbędny do jego wdrożenia w życie. Związek Banków Polskich informuje, że przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kolejnych kilku dni, zaraz po zastosowaniu technicznych zaleceń Komisji Europejskiej. Dziś już znamy datę  rozpoczęcia naboru wniosków: program ruszył w środę 29 kwietnia br. o godzinie 18:00 w bankowościach internetowych.

Kwota subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR

Subwencje wypłacane w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju mają charakter pomocy częściowo zwrotnej, a jej wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa starającego się o wsparcie. Kwota, która pozostanie do zwrotu, rozłożona będzie na 24 miesięczne raty, a czas spłaty nastąpi po rocznej  karencji (pierwszą ratę będzie trzeba uiścić 12 miesięcy po trzymaniu środków).

Subwencje dla mikrofirm

Maksymalna kwota subwencji dla mikrofirm zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych. Jej wartość może wynieść nawet do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł), przy czym aż 75% jej wartości może być bezzwrotne. 

Pierwsze 25% wartości przyznanej subwencji jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia. Z kolei 50% kwoty subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy (w ujęciu procentowym). 

Związek Banków Polskich wyjaśnia, iż w przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji przez przedsiębiorcę będzie odpowiednio wyższy. Takie rozwiązanie stanowić ma zdaniem twórców programu silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Subwencje dla małych i średnich firm

W przypadku firm małych i średnich przedsiębiorstw kwota subwencji stanowić będzie 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej  – w zależności od skali spadku sprzedaży. Co istotne jednak, jej maksymalna wartości nie może wynieść więcej niż 3,5 mln zł (średnio powinna wynosić 1,9 mln zł). 

Podobnie jak w przypadku mikrofirm, 75% subwencji finansowej może być bezzwrotne. Pierwsze 25% – pod warunkiem kontynuacji działalności, drugie 25% – w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a trzecie 25% – w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Ponownie, zwrot subwencji przez małego bądź średniego przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie (procentowo) wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

Składanie wniosków o subwencje z Tarczy 

Jak wspomnieliśmy na wstępie niniejszego artykułu, zainteresowani przedsiębiorcy będą musieli zgłosić się po wypłatę wniosków o subwencje za pomocą dedykowanego formularza wypełnianego poprzez bankowość elektroniczną. Odpowiednie wnioski można złożyć wyłącznie za pośrednictwem następujących banków:

 • Alior Bank,
 • Bank BPS oraz zrzeszone i współpracujące Banki Spółdzielcze,
 • Bank Millennium,
 • Bank Pekao S.A.,
 • Bank Pocztowy,
 • BNP Paribas,
 • BOŚ Bank,
 • Citi Handlowy,
 • Credit Agricole,
 • Getin Noble Bank,
 • Idea Bank,
 • ING Bank Śląski,
 • mBank,
 • Nest Bank,
 • PKO Bank Polski,
 • Santander Bank Polska,
 • SGB Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB i współpracujące Banki Spółdzielcze.

Termin otwarcia programu

Polski Funduszu Rozwoju odpowiadający za nową Tarczę Finansową zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest szybkie i sprawne wprowadzenie rozwiązania w życie. Od tego zależy w końcu przetrwanie wielu polskich firm, a tym samym stabilność polskiej gospodarki. Dlatego też instytucji udało się wdrożyć program jeszcze w kwietniu, a dokładniej w środę 29 kwietnia o godzinie 18:00.

"

W obecnej sytuacji gospodarczej kluczowe dla wielu firm jest szybkie pozyskanie kapitału, który pozwoli na utrzymanie płynności, regulowanie zobowiązań, w tym wynagrodzeń pracowników. Cieszę się, że wspólnie z bankami i wieloma instytucjami finansowymi podołaliśmy temu wyzwaniu i w niezwykle krótkim czasie stworzyliśmy system, który pozwoli na przekazanie pomocy do kilkuset tys. przedsiębiorstw sprawnie i bez zbędnych formalności

– komentuje Paweł Borys Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Proces starania się o subwencje

Związek Banków Polskich podaje, iż wnioski o finansowanie subwencji przedsiębiorcy powinni składać do tych banków, w których mają konta firmowe. 

Co ciekawe, wniosek oparty będzie na samych oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację przeprowadzi Polski Funduszu Rozwoju na podstawie danych z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zatrudnienie) i z Ministerstwa Finansów (przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla mikro-,  małych i średnich firm). W ten sposób przedsiębiorcą będzie obciążony mniejszą ilością formalności.

Zaraz po potwierdzeniu informacji oświadczonych przez przedsiębiorcę bank obsługujący wniosek obliczy należną wysokość częściowo zwrotnych subwencji, które wypłacane będą w ramach Tarczy Finansowej PFR. Jeśli subwencja zostanie przyznana w niższej wysokości niż ta, o którą wnioskował przedsiębiorca, otrzyma on informację o przyczynach podjęcia takiej decyzji przez instytucje finansowe. Możliwość odwołania zostanie uruchomiona w systemach bankowych od 11 maja.

Subwencje, które nic nie kosztują

Związek Banków Polskich zaznacza, że firmy, które złożą wniosek i otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, nie poniosą żadnych kosztów na przykład z tytułu prowizji bankowej czy za rozpatrzenie wniosku.

Wymagane dokumenty

Chcąc złożyć wniosek o przyznanie subwencji z Tarczy Finansowej, przedsiębiorca bądź przedstawiciel firmy powinien przygotować dane, takie jak liczba zatrudnionych. Dotyczy to także osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Co ważne, liczbę zatrudnionych należy podać w przeliczeniu na pełen etat.

Przedsiębiorca musi oświadczyć, jaka była wysokość jego przychodów w danych miesiącach – informacja ta pozwoli zakwalifikować przedsiębiorstwo do grupy mikro- lub małych i średnia firm. Dzięki kwocie przychodów możliwe jest także wyliczenie należnej kwotę subwencji. 

Związek Banków Polskich przypomina także, iż podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji (i jej wysokość) będą informacje zawarte w rejestrach publicznych. Dlatego też tak ważne jest, by przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie, uprzednio złożył deklarację VAT. Do złożenia deklaracji powinno dojść w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów. 

 

Do wniosku o wypłatę subwencji nie należy dołączać żadnych zaświadczeń; wystarczą oświadczenia sporządzone przez wnioskodawcę. O tym, czym się różni zaświadczenie od oświadczenia, można przeczytać w naszym artykule: https://www.zadluzenia.com/oswiadczenie-i-zaswiadczenie-o-dochodach-roznice/

 

Warunki przyznania subwencji

Subwencje finansowe w ramach programu Tarcza Finansowa PFR będą mogły trafić do:

mikrofirm, które pod koniec ubiegłego roku zatrudniały od 1 do 9 pracowników (bez właściciela) i których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekraczały 2 mln euro;

małych i średnich firm, które pod koniec ubiegłego roku zatrudniały do 249 pracowników i których roczny obrót nie przekraczał 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekraczała 43 mln euro.

Co więcej, z subwencji będą mogły skorzystać firmy, które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19. Ze względu na to, iż podstawą weryfikacji poprawności wniosków będą informacje zawarte w rejestrach publicznych, ważne jest, by przedsiębiorca wnioskujący o subwencję uprzednio złożył deklarację VAT (w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów).

Tarcza jak z tytanu?

Związek Banków Polskich informuje, że całkowita wielkość wsparcia w ramach  Tarczy Finansowej ma wynieść aż 25 miliardów złotych dla samych mikrofirm, przy czym należy dodać, iż zakładana kwota środków bezzwrotnych wyniesie blisko 16 mld złotych. Z kolei maksymalna wartość programu dla przedsiębiorstw małych i średnich to 50 mld złotych, z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych może wynieść nawet 32 mld złotych. Kwoty te brzmią imponująco. 

Program subwencji dla sektora MŚP nie jest jednak jednym rozwiązaniem przewidzianym w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Okazuje się, że pakiet pomocowy przewiduje  także wsparcie dla dużych firm, czyli tych, w których zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników, a obrót przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa przekracza 43 mln EUR w ujęciu skonsolidowanym. 

Firmy te w ramach Tarczy Finansowej PFR będą mogły liczyć na finansowanie płynnościowe, pożyczki preferencyjne lub instrumenty kapitałowe na indywidualnie ustalanych z Polskim Funduszem Rozwoju warunkach. 

Nie tylko dla dużych firm

Związek Banków Polskich przypomina, że finansowania płynnościowego, pożyczek preferencyjnych oraz instrumentów kapitałowych będą mogą mogły również skorzystać mniejsze firmy. Warunkiem jest zatrudnianie powyżej 150 pracowników oraz obrót przekraczający 100 mln zł. Ważny jest też fakt pozostawania w tak zwanej luce finansowania, której wartość przekraczać będzie 3,5 mln zł, lub skorzystania z finansowania, które dotyczyć będzie Programu Sektorowego w związku z COVID-19.

Zapowiedzi i reakcje

Pierwszy raz o wprowadzeniu Tarczy Finansowej PRF Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju poinformowała na Twitterze, w dniu  8 kwietnia br. Instytucja ogłosiła wówczas:

"

W ramach #TarczaAntykryzysowa uruchamiamy #TarczaFinansowaPFR o wartości blisko 100 mld zł. Nowy program pomocowy skierowany jest do ok. 670 tys. polskich przedsiębiorstw – mikrofirm, małych, średnich i dużych, które ucierpiały w skutek #Covid19.  Start programu w kwietniu.

W środę 29 kwietnia w okolicach godziny 18:00 Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju ogłosiła, iż nabór wniosków o państwowe subwencje ruszył. Na  Twitterze instytucji pojawił się komunikat:

"

W systemach bankowości elektronicznej są już dostępne formularze ubiegania się subwencję w ramach #TarczaFinansowaPFR. Zapraszamy na naszą stronę, gdzie znajduje się lista banków oraz odpowiedzi na wiele szczegółowych pytań o zasady programu.

Reakcje przedsiębiorców okazały się natychmiastowe. W ciągu zaledwie godziny w samym tylko Santander Bank Polska złożono ponad tysiąc wniosków o finansowanie w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Tempo zgłaszania się po subwencje jest ekspresowe, dlatego zachęcamy do jak najszybszego wypełniania formularzy w bankowościach internetowych. Kto pierwszy, ten lepszy!

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Lodołamacze 2019 – nagroda dla ING Banku Śląskiego

ING Bank Śląski został wyróżniony w szesnastej już edycji konkursu Lodołamacze. Tytuł laureata jeden z największych banków w Polsce uzyskał w kategorii Zdrowa Firma.

author
Dominika Byczek
14 września 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Alior Bank w Bartoszycach

Alior Bank jest jednym z największych banków detalicznych w naszym kraju. Sprawdzamy oddziały i placówki w Bartoszycach – zapoznaj się z godzinami otwarcia, danymi kontaktowymi i opiniami.

author
Aleksandra Gościnna
27 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Już 7 Banków w Mieszkaniu dla Młodych

Do programu Mieszkanie dla Młodych przystąpiły kolejne banki. Tym samym w programie uczestniczy już 7 instytucji finansowych.

author
Patryk Byczek
17 stycznia 2014
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Ilu Polaków korzysta jeszcze z telefonów stacjonarnych ?

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że 91,1% Polaków korzystało z telefonu komórkowego w ubiegłym roku. Z Internetu więcej niż połowa badanych, bo 64,5%. Czy telefony stacjonarne to już historia?

author
Aneta Jankowska
02 lutego 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Promocja: „Pierwsze razy” w PKO BP

W PKO BP trwa promocja skierowana do Młodych Klientów, którzy za spełnienie bardzo prostych warunków mogą zgarnąć aż 10 biletów do wybranej sieci kin oraz 100 złotych premii za skorzystanie z systemu poleceń. Promocja trwa do 25 października 2019 roku.

author
Patryk Byczek
17 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Ilu emerytów jest w Polsce?

Społeczeństwo polskie należy do społeczeństw starzejących się. Szacuje się, że w 2050 roku osoby powyżej 65. roku życia będą stanowiły 1/3 całej populacji w naszym kraju. Ilu obecnie jest emerytów i jak ta liczba zmieniała się na przestrzeni ostatnich lat? Sprawdzamy.

author
Dominika Byczek
08 stycznia 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj