Nastąpiły zmiany w składzie zarządu Banku Pocztowego. Paweł Kopeć, dnia 7 maja 2018 roku, został powołany przez Radę Nadzorczą na funkcję członka zarządu Banku Pocztowego. Wyżej wymieniony objął funkcję dnia następnego, to jest 8 maja 2018 roku.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 10.05.2018
Udostępnij:

Paweł Kopeć jako członek zarządu BP jest odpowiedzialny za sektor sprzedaży. Związany od 1999 roku z Grupą Poczty Polskiej zajmował przez wiele lat stanowiska menadżerskie, na których zajmował się zarządzaniem sprzedażą.

Przeszłość członka zarządu

Paweł Kopeć jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Na uczelniach skończył kierunki: Prawo oraz Administracja i Zarządzanie.
 

Kariera Pawła Kopcia zaczęła się we wrocławskim Urzędzie Celnym w 1995 roku. Następnie, na przełomie lat 2005-2016 jako pracownik Grupy Poczty Polskiej zajmował stanowiska: 
 

  • Dyrektora Regionu Centrum Sieci Pocztowej we Wrocławiu,

  • Zastępcy Dyrektora Okręgu Poczty Polskiej ds. Ekonomiczno – Finansowych we Wrocławiu,

  • Dyrektora Zarządzającego Sprzedażą w Segmencie Klienta Detalicznego,

  • Zastępcy Dyrektora ds. Usług Pocztowych w Centrum Poczty,

  • Dyrektora Handlowego ds. Sprzedaży Regionu we Wrocławiu,

  • Dyrektora Sprzedaży Regionu Śląskiego,

  • Dyrektora Okręgu Poczty Polskiej we Wrocławiu.

W okresie od 2016 do 2018 roku, jako członek zarządu Poczta Polska Usługi Cyfrowe, a także Zarządzający Pionem Sprzedaży Poczty Polskiej S.A., był odpowiedzialny za zarządzanie siecią 7500 placówek Poczty Polskiej na terenie całej Polski oraz relacje z 80 000 Klientów biznesowych PP.
 

Zakres jego obowiązków dotyczył sprzedaży produktów bankowych, pocztowych, cyfrowych oraz ubezpieczeniowych. Dodatkowo, jako członek zarządu odpowiadał za współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji, która dotyczyła Programu Cyfrowe Państwo.

Aktualny skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Banku Pocztowego można znaleźć tutaj.

Komentarze