Zobacz, co zmieni się w programie 500+

Zobacz, co zmieni się w programie 500+

author
Aneta Jankowska
01 sierpnia 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.
Kategoria
Program Rodzina 500+ w czerwcu 2017 roku objął ponad 3,98 mln dzieci do Najnowsze dane pokazują, że do ponad 2,6 mln rodzin trafiło więcej niż 29,2 mld zł. 

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianach w programie. Ma ona uszczelnić rządowy program wsparcia rodzin oraz ułatwić zakładanie żłobków. Ma także doprecyzować niektóre przepisy, np. wobec rodziców wychowujących dziecko naprzemiennie czy ujednolicić przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Podstawowe założenia programu pozostaną jednak bez zmian. 

Sprawdź co się zmieni.

1) Wnioski od 1 sierpnia

Na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się 1 października, można składać wnioski już od 1 sierpnia.  Nowy termin dotyczy świadczenia wychowawczego, ale i świadczeń rodzinnych oraz tych z funduszu alimentacyjnego. Od przyszłego roku przez Internet będzie można składać wnioski o miesiąc wcześniej, czyli od 1 lipca.

Więcej o składaniu wniosków w artykule: https://www.zadluzenia.com/artykul/od-1-sierpnia-ponowne-wnioski-o-500/

2) Koniec z fikcyjnym wychowywaniem dziecka w pojedynkę

Prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica. Taka zmiana ma zadanie wyeliminować sytuację, w której rodzice tylko udają, że samotnie wychowują dziecko, a w rzeczywistości razem tworzą gospodarstwo domowe. 

Osoby samotne, aby otrzymać świadczenie 500+, będą musiały mieć zasądzone alimenty. Taka zasada obowiązuje w zasiłku rodzinnym od 13 lat, od początku systemu obowiązywania. Teraz wprowadziliśmy ją do programu „Rodzina 500+”. Ważne, że te osoby samotne, które nie mają zasądzonych alimentów z różnych powodów, powinny jak najszybciej pójść do sądu złożyć wniosek o powództwo alimentacyjne i bardzo ważne jest, żeby przy tym wniosku złożyły również wniosek o zabezpieczenie powództwa. Wówczas w terminie do 30 dni sąd takie zabezpieczenie wydaje. I to już będzie wystarczające do otrzymania świadczenia z programu „Rodzina 500+” – wyjaśnia w rozmowie z Polskim Radiem Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej Olgierd Podgórski.

3) Wyłączone przepisy dotyczące utraty i uzyskania dochodu

Na mocy ustawy od 1 sierpnia wyłączone zostało stosowanie przepisów, które dotyczą utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie ten dochód uzyska. Rząd chce uniknąć sytuacji, w których rodzice samodzielnie proszą firmę o zmianę umowy tak, aby zakwalifikować się dochodem na dodatkowe środki również na pierwsze dziecko.

4) Zmiany dla przedsiębiorców

Do dziś przedsiębiorcy składali tylko zaświadczenie o dochodach, które było trudne do zweryfikowania przez urząd. Co więcej, takie zaświadczenie nie oddaje w pełni sytuacji materialnej przedsiębiorcy. W związku z tym, w stosunku do osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne została wprowadzona konieczność dołączenia do wniosku o 500+ zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

5) W razie wątpliwości gmina będzie mogła wezwać beneficjenta

Prawo do świadczenia 500+ mają wyłącznie rodziny, które mieszkają w Polsce. Nowelizacja ustawy zakłada, że w razie pojawienia się wątpliwości, co do spełnienia tego warunku, gmina będzie mogła wezwać osobę, która otrzymuje świadczenie wychowawcze do osobistego złożenia wyjaśnień.

6) Anulowane zostaną kryteria dotyczące dochodów, które miały pojawić się w listopadzie

Kolejną zmianą jest anulowanie planowanego od listopada 2017 roku wzrostu kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych, a także wzrostu wysokości świadczeń rodzinnych. W uzasadnieniu projektu możemy przeczytać, że weryfikacja ta zakłada wzrost kryteriów i niektórych świadczeń rodzinnych o około 5-7 zł. Ministerstwo argumentowało, że podwyżkę zaplanowano jszcze w 2015 r., a już po wprowadzeniu programu 1 kwietnia ubiegłego roku, sytuacja rodzin się zmieniła. Mianowicie każda osoba, która spełnia kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych, otrzymuje również świadczenie 500+ na każde dziecko, ponieważ kryterium, które uprawnia do niego wynosi 800 zł na osobę w rodzinie. Jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością to 1200 zł, a przy świadczeniach rodzinnych próg wynosi 674 zł (lub 764 zł).

7) Zmiana w obsłudze wniosków

Do tej pory obsługą składanych wniosków w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zajmowały się urzędy marszałkowskie. Od 1 sierpnia te zadania przejmą wojewodowie.

8) Łatwiejsze zakładanie żłobków

Zakładanie żłobków ma zostać ułatwione, a koszty opieki nad najmłodszymi dziećmi mniejsze. Resort zaproponował likwidację obowiązku posiadania w żłobku i klubie dziecięcym dwóch sal, jednak z zastrzeżeniem, że należy zapewnić miejsce na odpoczynek dla najmłodszych. Opłaty od nieruchomości, które do tej pory musiały płacić żłobki i kluby również zostały zniesione.

Według szacunków MRPiPS, w ciągu 2-3 lat utworzonych zostanie około 110 tys. nowych miejsc, tak, aby około 33% dzieci w wieku 1-3 lata było objętych opieką instytucjonalną. W ten sposób opłaty, które ponoszą rodzice spadłyby do 400 zł miesięcznie. Tymsamym ustawa zakłada zmniejszenie dofinansowania z budżetu państwa na zatrudnienie niani. Zmiany w ustawie o Karcie Dużej Rodziny od 2019 r. przewidują, że uprawnionymi do niej będą rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

author
Aneta Jankowska
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

KredytOK w Puławach

KredytOK jest polską firmą pożyczkową, która działa na rynku od blisko 20 lat. Firma posiada ponad 100 oddziałów w największych miastach. Sprawdź, gdzie znajdziesz placówkę w Puławach.

author
Patryk Byczek
18 lutego 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Darmowe ubezpieczenie w Vivus.pl

Vivus.pl razem z AXA Assistance rozpoczął kampanię, która obejmie 65 tysięcy klientów. Do ich pożyczek zostanie zaproponowane darmowe ubezpieczenie. Wśród firm pożyczkowych jest to pierwsza tego typu inicjatywa.

author
Aneta Jankowska
07 sierpnia 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Nowe legitymacje emeryta-rencista

Na początku lutego ZUS wprowadził nową legitymację emeryta-rencisty. Jest ona dostosowana do potrzeb osób słabowidzących i niewidzących. Nową wersję dostanie każdy, kto przechodzi na świadczenie z ZUS. Mimo zmian, stare legitymacje zachowują ważność i nie będą automatycznie wymieniane.

author
Aneta Jankowska
11 lutego 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Oszustwo na bon turystyczny

Ledwie Polski Bon Turystyczny wszedł w życie, a już oszuści postanowili wykorzystać go w celu wyłudzenia pieniędzy. Niestety na oszustwo łatwo się nabrać, ponieważ przestępcy podszywają się nawet pod pracowników Ministerstwa Rozwoju. O szczegółach nowego typu oszustwa informuje policja. Sprawdzamy.

author
Dominika Byczek
28 sierpnia 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Kredyty na finansowanie mikroinstalacji OZE w Banku Pocztowym

Bank Pocztowy poinformował w najnowszym komunikacie o wprowadzeniu finansowania zarówno na zakup, jak i montaż mikroinstalacji OZE. Ponadto zmieniły się także warunki i wysokość przyznawania premii w ramach oferty. Premię w wysokości 21% kosztów całego przedsięwzięcia przyzna Bank Gospodarstwa Krajowego w momencie, gdy Klient zdecyduje się na zakup oraz instalację mikroinstalacji odnawialnego źródła energii, np. paneli fotowoltaicznych..

author
Patryk Byczek
24 maja 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

ZUS oddział w Tomaszowie Mazowieckim

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada 39 oddziałów w największych polskich miastach. Sprawdzamy dane oddziału w Tomaszowie Mazowieckim: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia.

author
Patryk Byczek
16 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj