zadluzenia.com
zamknij

Zysk Banku Handlowego w II kwartale

Bank Handlowy poprawia swoje wyniki. W drugim kwartale bieżącego roku zysk netto instytucji wyniósł blisko 182 500 000 złotych. Analogicznie w roku ubiegłym wynik netto uplasował się na poziomie 158 000 000 złotych.


Biura maklerskie oczekiwały zysku na poziomie od 159 000 000 złotych do 191 000 000 złotych. 

WYNIKI BANKU


Odsetki
 

Z tytułu odsetek grupa wypracowała wynik na poziomie ponad 270 600 000 złotych.
 

Opłaty i prowizje
 

Zysk z tytułu opłat i prowizji osiągnął poziom wynoszący blisko 139 000 000 złotych.


Marża odsetkowa

Marża odsetkowa wzrosła w pierwszym półroczu bieżącego roku do 2,7%.


 

Koszty


Grupa poniosła w drugim kwartale 2018 roku koszty wynoszące nieco ponad 280 300 000 złotych.

 

Zobowiązania wobec Klientów


W tym sektorze wartość zobowiązań wyniosła pod koniec pierwszego półrocza ponad 32 500 000 000 złotych.
 

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY