Bank Handlowy poprawia swoje wyniki. W drugim kwartale bieżącego roku zysk netto instytucji wyniósł blisko 182 500 000 złotych. Analogicznie w roku ubiegłym wynik netto uplasował się na poziomie 158 000 000 złotych.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 23.08.2018
Udostępnij:

Biura maklerskie oczekiwały zysku na poziomie od 159 000 000 złotych do 191 000 000 złotych.


 

WYNIKI BANKU

Odsetki
 

Z tytułu odsetek grupa wypracowała wynik na poziomie ponad 270 600 000 złotych.
 

Opłaty i prowizje
 

Zysk z tytułu opłat i prowizji osiągnął poziom wynoszący blisko 139 000 000 złotych.

Marża odsetkowa

Marża odsetkowa wzrosła w pierwszym półroczu bieżącego roku do 2,7%.


 

Koszty

Grupa poniosła w drugim kwartale 2018 roku koszty wynoszące nieco ponad 280 300 000 złotych.

Zobowiązania wobec Klientów

W tym sektorze wartość zobowiązań wyniosła pod koniec pierwszego półrocza ponad 32 500 000 000 złotych.
 

Komentarze