W drugim kwartale bieżącego roku grupa BGŻ BNP Paribas wypracowała zysk netto na poziomie 188 600 000 złotych. To oznacz wzrost o 56% względem roku poprzedniego.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 31.08.2018
Udostępnij:


 

WYNIKI BANKU

Odsetki
 

Z tytułu odsetek grupa wypracowała wynik na poziomie ponad 495 600 000 złotych w drugim kwartale.
 

Opłaty i prowizje
 

Zysk z tytułu opłat i prowizji w drugim kwartale osiągnął poziom wynoszący blisko 132 000 000 złotych.

Odpisy

Odpisy wzrosła do poziomu 71 360 000 000 złotych w drugim kwartale.


 

Aktywa razem

Aktywa razem wyniosły pod koniec drugiego kwartału 71 360 000 000 złotych.

Marża odsetkowa

Marża odsetkowa wzrosła i osiągnęła poziom 2,6%.
 

Komentarze