Bank Ochrony Środowiska w drugim kwartale bieżącego odnotował spadek skonsolidowanego zysku netto, względem roku poprzedniego. Tegoroczny wynik wyniósł ponad 17 830 000 złotych, zaś ubiegłoroczny uplasował się na poziomie ponad 23 400 000 złotych.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 22.08.2018
Udostępnij:


 

WYNIKI BANKU

Odsetki
 

Z tytułu odsetek grupa wypracowała wynik na poziomie blisko 94 000 000 złotych.
 

Opłaty i prowizje
 

Zysk z tytułu opłat i prowizji osiągnął poziom wynoszący nieco ponad 25 100 000 złotych.


 

Koszty administracyjne

Koszta, które grupa poniosła w drugim kwartale 2018 roku wyniosły prawie 87 000 000 złotych.

Odpisy

Z tytułu odpisów wyni osiągnięty przez BOŚ Bank wyniósł ponad 57 300 000 złotych, co oznacza wzrost o 100% względem drugiego kwartału roku poprzedniego.

Aktywa
Aktywa razem banku w drugim kwartale bieżącego roku wyniosły lekko ponad 19 550 000 000 złotych.

Komentarze