zadluzenia.com
zamknij

Zysk Pekao w II kwartale wyniósł 539 mln zł

Drugi kwartał 2018 roku był się dla grupy Pekao korzystny. Zysk netto instytucji wzrósł z ponad 531 100 000 złotych w zeszłym roku do blisko 540 000 000 złotych w roku bieżącym.
 

Z wyliczeń analityków zysk banku w drugim kwartale miał oscylować w granicach 536 200 000 złotych, zaś biura maklerskie typowały, że Pekao odnotuje zysk między 524 000 000 złotych a 555 900 000 złotych.


 

WYNIKI BANKU


Aktywa
 

Pod koniec drugiego kwartału 2018 roku aktywa banku uplasowały się na poziomie nieco wyższym niż 130 760 000 złotych.
 

Opłaty i prowizje


W sektorze opłat i prowizji bank w drugim kwartale bieżącego roku wypracował wynik na poziomie 613 700 000 złotych, co oznacza wzrost o 6% względem wyniku sprzed roku.

 

Marża

Marża odsetkowa w drugim kwartale wzrosła o 0,01 punktu procentowego, z 2,82% do 2,83%. 

Koszty administracyjne


Wszelkie koszta, które poniósł bank w drugim kwartale 2018 roku wyniosły blisko 932 000 000 złote, wzrastając o 1,6% względem drugiego kwartału roku 2017.
 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny


Wpływy i składki na fundusz były wyższe o ponad 7 700 000 złotych niż przed rokiem, licząc blisko 30 000 000 złotych w roku bieżącym.


Podatek bankowy


W drugim kwartale z tytułu podatku bankowego bank wniósł opłatę wynoszącą ponad 138 600 000 złotych.
 

Utrata wartości kredytów


Odpisy z tego tytułu wyniosły w drugim kwartale prawie 124 000 000 złotych.

 

Depozyty

Grupa odnotowała także wzrost wartości depozytów Klientów detalicznych o 8,3% do prawie 79 500 000 000 złotych rok do roku. Depozyty korporacyjne osiągnęły wartość 68 000 000 000 złotych, co oznacza wzrost o 9,2%.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY