zadluzenia.com
zamknij

Bank Pekao zarobił w III kwartale 605 mln zł

Bank Pekao SA odnotował w trzecim kwartale bieżącego roku zysk netto na poziomie wynoszącym blisko 606 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 70 500 000 złotych względem tego samego okresu w roku poprzednim.


Wyniki banku okazały się być lepsze od przewidywań rynku oraz oczekiwań biur maklerskich. 

WYNIKI BANKU


Odsetki
 

Z tytułu odsetek bank odnotował wynik na poziomie nieco ponad 1 258 000 000 złotych.
 

Prowizje
 

Zysk z  tytułu prowizji osiągnął poziom nieco przekraczający 619 000 000 złotych. 

Koszty w trzecim kwartale


Wszelkie koszta, które poniósł bank w trzecim kwartale 2018 roku wyniosły nieco ponad 873 800 000 złotych.

 

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów


W tym segmencie wynik wyniósł ponad 155 300 000 złotych.


Wskaźnik kosztów do dochodów

W tym sektorze, w trzecim kwartale bank wypracował wynik wynoszący45,4%.

Wartość kredytów i pożyczek

Wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez Santander Bank Polska na przełomie trzech kwartałów wynosi wyniosła ponad 143 040 000 000 złotych.

Kredyty hipoteczne

Bank udzielił wsparcia finansowego w formie kredytów hipotecznych na kwotę łączną przekraczającą 2 300 000 000 złotych.
 

Papiery wartościowe


Zobowiązania wynikające z emisji dłużnych papierów wartościowych wyniosły na koniec trzeciego kwartału ponad 148 860 000 000 złotych. 

Bank Pekao SA
 

Bank został założony w 1929 roku, a jego akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Grupa w zeszłym roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie wyższym niż miliard złotych. W 2017 roku w banku aktywnie swoje konto prowadziło 3 878 893 Klientów.
 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY