Banki Spółdzielcze z nowymi prezesami

Banki Spółdzielcze z nowymi prezesami

author
Patryk Byczek
13 marca 2019

Podczas dziesiątego posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, które odbyło się 12 marca 2019 roku, Komisja wyraziła zgodę na powołanie pięciu nowych prezesów Banków Spółdzielczych.

W posiedzeniu udział wzięli Przewodniczący KNF, dwoje Zastępców Przewodniczącego KNF, przedstawiciele ministrów, Prezydenta RP i Prezesa UOKiK oraz Członek Zarządu NBP.

Powołania Komisji Nadzoru Finansowego

Ełk

Komisja wyraziła zgodę na powołanie Joanny Sosnowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Ełku.

Adres placówki:
ul. Mickiewicza 15,
19-300 Ełk

Knurów

Dariusza Roberta Wójcika na stanowisko Prezesa Zarządu Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie

Adres placówki:
ul. Kosmonautów 9A
44-194 Knurów

Łódź

Dariusza Wojciechowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Łodzi

Adres palcówki:
ul. Zgierska 75/77
91-465 Łódź

Oborniki

Macieja Kłosowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach

Adres placówki:
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
64-600 Oborniki

Ziemia Wieluńska

Marty Mielczarek na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej

Adres placówki:
Biała Rządowa 2
98-350 Biała Rządowa

Decyzje odmowne Komisji Nadzoru Finansowego

Jednocześnie Komisja odmówiła wyrażenia zgody na powołanie:

1. Agnieszki Dzierzkiewicz na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebielu.

W oficjalnym komunikacie podano, że „W wyniku analizy i oceny zgromadzonych materiałów KNF ustaliła, że Agnieszka Dzierzkiewicz nie spełnia jednego z wymogów, o których mowa w art. 22aa ust. 1 ustawy Prawo bankowe, a tym samym zachodzi przesłanka odmowy wyrażenia zgody na powołanie na prezesa zarządu banku określona w art. 22b ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo bankowe”.

2. Andrzeja Lechończaka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Łebie.

W oficjalnym komunikacie podano, że: „W wyniku analizy i oceny zgromadzonych materiałów KNF ustaliła, że Andrzej Lechończak nie spełnia jednego z wymogów, o których mowa w art. 22aa ust. 1 ustawy Prawo bankowe, a tym samym zachodzi przesłanka odmowy wyrażenia zgody na powołanie na prezesa zarządu banku określona w art. 22b ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo bankowe”.

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego, jak sama nazwa wskazuje, sprawuje nadzór na sektorem finansowym w Polsce. Zadaniem KNF jest utrzymanie stabilizacji i bezpieczeństwa na rynku finansowym w naszym kraju. Wszelkie zależności między podmiotami, które podlegają KNF, a usługami, które trafiają do adresatów podmiotów, również są kontrolowane przez komisję. Obecnie Przewodniczącym KNF jest Jacek Jastrzębski.

Zadaniami KNF są ponadto:

– podejmowanie czynności mających na celu prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego,
– prowadzenie czynności służących rozwojowi rynku finansowego oraz jego konkurencyjności,
– podejmowanie działań edukacyjno informacyjnych odnośnie działania rynku finansowego,
– przygotowywanie projektów aktów prawnych w kwestii sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym,
– inne zadania określone ustawami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Mikrofirmy rzadko zaciągają pożyczki
Wpisy
author
Aneta Jankowska
19 października 2018

Mikrofirmy rzadko zaciągają pożyczki

„Lokata SGB” zakończona – nowa KIA Stonic dla laureatki
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
30 września 2019

„Lokata SGB” zakończona – nowa KIA Stonic dla laureatki

Częściowo przezroczysta karta – nowość od Getin Banku
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
12 lutego 2020

Częściowo przezroczysta karta – nowość od Getin Banku

Chwilówki Chełm
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
30 marca 2022

Chwilówki Chełm

IKEA Lublin – kontakt, godziny otwarcia
Ekonomia
author
Dominika Sobieraj
25 stycznia 2022

IKEA Lublin – kontakt, godziny otwarcia

PKO BP w Ziębicach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
09 października 2019

PKO BP w Ziębicach

Porównaj