Podczas dziesiątego posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, które odbyło się 12 marca 2019 roku, Komisja wyraziła zgodę na powołanie pięciu nowych prezesów Banków Spółdzielczych.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 13.03.2019
Udostępnij:

W posiedzeniu udział wzięli Przewodniczący KNF, dwoje Zastępców Przewodniczącego KNF, przedstawiciele ministrów, Prezydenta RP i Prezesa UOKiK oraz Członek Zarządu NBP.

Powołania Komisji Nadzoru Finansowego

Ełk

Komisja wyraziła zgodę na powołanie Joanny Sosnowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Ełku.

Adres placówki:
ul. Mickiewicza 15,
19-300 Ełk

Knurów

Dariusza Roberta Wójcika na stanowisko Prezesa Zarządu Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie

Adres placówki:
ul. Kosmonautów 9A
44-194 Knurów

Łódź

Dariusza Wojciechowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Łodzi

Adres palcówki:
ul. Zgierska 75/77
91-465 Łódź

Oborniki

Macieja Kłosowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach

Adres placówki:
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
64-600 Oborniki

Ziemia Wieluńska

Marty Mielczarek na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej

Adres placówki:
Biała Rządowa 2
98-350 Biała Rządowa

Decyzje odmowne Komisji Nadzoru Finansowego

Jednocześnie Komisja odmówiła wyrażenia zgody na powołanie:

1. Agnieszki Dzierzkiewicz na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebielu.

W oficjalnym komunikacie podano, że „W wyniku analizy i oceny zgromadzonych materiałów KNF ustaliła, że Agnieszka Dzierzkiewicz nie spełnia jednego z wymogów, o których mowa w art. 22aa ust. 1 ustawy Prawo bankowe, a tym samym zachodzi przesłanka odmowy wyrażenia zgody na powołanie na prezesa zarządu banku określona w art. 22b ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo bankowe”.

2. Andrzeja Lechończaka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Łebie.

W oficjalnym komunikacie podano, że: „W wyniku analizy i oceny zgromadzonych materiałów KNF ustaliła, że Andrzej Lechończak nie spełnia jednego z wymogów, o których mowa w art. 22aa ust. 1 ustawy Prawo bankowe, a tym samym zachodzi przesłanka odmowy wyrażenia zgody na powołanie na prezesa zarządu banku określona w art. 22b ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo bankowe”.

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego, jak sama nazwa wskazuje, sprawuje nadzór na sektorem finansowym w Polsce. Zadaniem KNF jest utrzymanie stabilizacji i bezpieczeństwa na rynku finansowym w naszym kraju. Wszelkie zależności między podmiotami, które podlegają KNF, a usługami, które trafiają do adresatów podmiotów, również są kontrolowane przez komisję. Obecnie Przewodniczącym KNF jest Jacek Jastrzębski.

Zadaniami KNF są ponadto:

– podejmowanie czynności mających na celu prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego,
– prowadzenie czynności służących rozwojowi rynku finansowego oraz jego konkurencyjności,
– podejmowanie działań edukacyjno informacyjnych odnośnie działania rynku finansowego,
– przygotowywanie projektów aktów prawnych w kwestii sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym,
– inne zadania określone ustawami.

Komentarze