Banki zarobiły już w tym roku ponad 11 mld złotych

Banki zarobiły już w tym roku ponad 11 mld złotych

author
Patryk Byczek
10 grudnia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Kategoria

Z danych Głównego Urzędy Statystycznego w przeciągu pierwszych trzech kwartałów roku bieżącego banki zarobiły ponad 11 630 000 000 złotych. Wynik ten oznacza wzrost o 10,8% względem roku poprzedniego.

GUS wyliczył, że do końca września 2018 roku, suma bilansowa banków wyniosła 1 867 881 000 złotych, czyli o 6,9% w skali roku. W komunikacie podano, że na wynik finansowy netto za trzy kwartały bieżącego roku składa się łączny zysk 589 banków oraz strata 24 banków.

Banki w liczbach

Łączne koszty administracyjne instytucji bankowych w ciągu trzech kwartałów wyniosły ponad 26 025 000 000 złotych. Oznacza wzrost o 5,9% rok do roku. Nieco ponad połowę kosztów administracyjnych tworzą koszty pracownicze (50,2%). Wzrosły one o ponad 700 000 000 złotych ze względu na podwyżkę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę. Wzrost odnotowano także w odniesieniu do kosztów marketingowych (o 29,6%) oraz kosztów informatycznych (o 10,6%).

Blisko o 7% wzrosła suma bilansowa banków. Aktywa finansowe, które są wyceniane zgodnie z zamortyzowanym kosztem stanowiły 71,2% aktywów, w związku z czym były ich największą pozycją.

1 084 846 000 złotych to kwota wyliczona jako wartość kredytów, które otrzymał sektor niefinansowy. 54,3% wszystkich kredytów, to pieniądze podjęte przez sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Udzielone kredyty konsumpcyjne osobom prywatnym to wartość ponad 156 500 000 000 złotych. Kredyty mieszkaniowe to natomiast ponad 409 700 000 000 złotych.

Na koniec trzeciego kwartału łączna wartość depozytów sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz sektora niefinansowego wynosiła 1 200 000 000 000 złotych. Wartość depozytów sektora instytucji rządowych i samorządowych osiągnęła około 104 500 000 000 złotych, natomiast depozyty sektora niefinansowego warte były 1 095 500 000 000 złotych.

Pod koniec września bieżącego roku 613 banków prowadziło działalność operacyjną. Jest to spadek o 5 instytucji, względem roku poprzedniego. Nie zmieniła się jednak liczba banków komercyjnych. Na koniec trzeciego kwartału w dalszym ciągu funkcjonował 63 tego rodzaju instytucje bankowe.

Ponadto o jeden zmniejszyła się liczba banków z przewagą kapitału polskiego. Natomiast liczba banków z większością kapitału zagranicznego wzrosła o jeden. Do 550 spadła liczba banków spółdzielczych. Doszło do tego w efekcie połączenia 5 banków spółdzielczych z innymi bankami spółdzielczymi.

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny jest organem zajmującym się zbieraniem danych i informacji. Dane dotyczą wielu dziedzin życia publicznego oraz niektórych sektorów życia prywatnego w Polsce. Nadzór nad tą administracją rządową sprawuje Premier RP. GUS został założony w lipcu 1918 roku przez ówczesną Radę Regencyjną Królestwa Polskiego. Prezesem Urzędu jest obecnie Dominik Rozkrut.

author
Patryk Byczek
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Jak bankrutują Polacy ?

Zobowiązania tych osób, które w 2015 i 2016 roku ogłosiły upadłość konsumencką, wyniosły prawie miliard zł. Jak wynika z danych BIK i BIG InfoMonitor, w 2016 roku co 4 osoba nie miała w ogóle kredytu. Natomiast przeciętny dług w ubiegłym roku wynosił 181 tysięcy zł. Dwa lata temu sięgał do 232 tysięcy zł. 

author
Aneta Jankowska
13 lutego 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Eurobank wraca do kredytów ratalnych

Od 31 marca we wszystkich sklepach Media Expert można skorzystać z kredytu ratalnego Eurobanku. Pieniądze przeznaczymy na zakup dowolnego sprzętu.

author
Patryk Byczek
11 kwietnia 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Faktoring zabezpieczony gwarancją BGK w Pekao Faktoring

Bank Pekao poinformował w komunikacie prasowym, że lider rynku faktoringu w Polsce, Spółka Pekao Faktoring, podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, która wspiera limity faktoringowe gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Należy jednak wiedzieć, że z programu faktoringu z gwarancją BGK można korzystać wyłącznie do końca tego roku.

author
Patryk Byczek
04 września 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Santander Bank Polska w Niemodlinie

Santander Bank Polska jest jednym z największych detalicznych banków w Polsce. Jedna z placówek bankowych mieści się w Niemodlinie. Sprawdzamy godziny otwarcia oraz ofertę i dane kontaktowe placówki.

author
Patryk Byczek
01 czerwca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Victoria Beckham zadłużona na miliony

Victoria Beckham z ogromnym zadłużeniem. 12 milionów funtów długu – takie straty w roku 2019 przyniosła firma odzieżowa znanej projektantki. Czy znanemu małżeństwu grozi bankructwo?

author
Aleksandra Gościnna
01 stycznia 2020
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Największa od 13 miesiecy dostępność kredytów hipotecznych

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Home Broker, aktualnie przeciętna zdolność kredytowa jest najwyższa od 13 miesięcy. A mogło by być jeszcze lepiej, ale banki konsekwentnie podwyższają marże kredytowe.

author
Patryk Byczek
12 stycznia 2013
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj