Zadłużenia.com jest patronem akcji “Nie płać za usunięcie danych z BIK !”

Zamieszczamy gotowe wnioski kierowane do Banku/SKOKu celem usunięcia/aktualizacji naszych danych. Wszystkie pisma są bezpłatne, wystarczy wstawić swoje dane i skierować do odpowiedniej instytucji !

Poznaj 3 kroki poprawy swojej historii w Biurze Informacji Kredytowej:

Wykreślanie danych Wykreślanie danych Wykreślanie danych

UWAGA – Biuro Informacji Kredytowej umożliwie bezpłatne sprawdzenie raportu BIK. Wystarczy założyć konto dostępne w tym miejscu:

  • Bezpłatne konto daje możliwość sprawdzenia pełnej historii kredytowej
  • Możliwość wygenerowania BIK Pass (świadectwo wiarygodności finansowej)
  • Otwarcie konta odbywa się w całości online