Komornik a BIK

autor wpisu
Maciej_Stanko
05 kwietnia 2013

Sporo naszych użytkowników chce się dowiedzieć czy zajęcie wynagrodzenia przez komornika jest widoczne w raporcie BIK. Inni użytkownicy nie wiedzą, czy w raporcie BIK są informacje, że bank udał się do komornika by wyegzekwować niespłacone raty. Najwięcej użytkowników interesuje jednak wpływ posiadania sprawy u komornika na scoring BIK.

W jaki sposób postępowanie egzekucyjne wpływa na naszą historię kredytową? Rozpatrzymy dwie sytuacje. W pierwszej sytuacji komornik prowadzi egzekucję na wniosek wierzyciela, niebędącego bankiem lub SKOKiem. W drugiej sytuacji wierzycielem jest bank lub SKOK, a wierzytelność dotyczy kredytu lub pożyczki.

1. Wierzycielem nie jest Bank/SKOK

Chodzi głównie o instytucje pozabankowe mające w swojej ofercie produkty typu: “pożyczka/kredyt bez BIK”, “pożyczka chwilówka” etc. Opóźnienia w spłacie powyższych produktów nie mają żadnego wpływu na scoring BIK. W Biurze Informacji Kredytowej, jak sama nazwa wskazuje, gromadzone są bowiem wyłącznie informacje kredytowe (a tzw. parabankowe instytucje finansowe nie przyznają kredytów). Musi istnieć związek pomiędzy egzekucją, a kredytem lub pożyczką zaciągniętymi w banku/SKOKu, aby taka informacja trafiła do BIK.

Prowadzone postępowanie egzekucyjnie ma wpływ na naszą zdolność kredytową w poszczególnych bankach/SKOKach, jednak tylko w takim sensie, że instytucja finansowa rozpatrując wniosek kredytowy, zapyta nas o ewentualne obciążenia komornicze.

Bank/SKOK, rozpatrując wniosek kredytowy, może dodatkowo zasięgnąć informacji w Biurach Informacji Gospodarczej. Czy tam już się znajdujemy – zależy od wierzyciela. Jeżeli wierzyciel ma podpisaną umowę z jednym z BIGów, i wszystkie ustawowe warunki zostały spełnione, prawdopodobnie umieści stosowną informację w bazie BIG.

2. Wierzycielem jest Bank/SKOK

Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności komornika mają wpływ na scoring BIK. Mają również wpływ na scoring poszczególnych instytucji finansowych. W którym miejscu widnieją informacje o egzekucji? W segmencie DANE DOTYCZĄCE RACHUNKÓW KREDYTOWYCH, podsegmencie KONDYCJA RACHUNKU.

Każde zobowiązanie może przyjąć jeden z 8 statusów:
– Zaległość 0-30 dni – kod statusu 0

– Zaległość 31-90 dni – kod statusu 1

– Zaległość 91-180 dni – kod statusu 2

– Zaległość powyżej 180 dni – kod statusu 3

– Windykacja – kod statusu W

– Egzekucja – kod statusu E

– Odzyskany – kod statusu O

– Umorzony – kod statusu U

Wyjaśnienia statusów:

W – oznacza podjęcie działań windykacyjnych przez bank/SKOK. W polu Data Windykacji kredytodawca wpisuje dzień, w którym rozpoczął windykację.

E – oznacza wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez kredytodawcę. W polu Data Egzekucji kredytodawca wpisuje dzień wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Pole Data Windykacji może pozostać wypełnione.

O – oznacza odzyskanie całości długu w wyniku działań windykacyjnych lub egzekucyjnych i zamknięcie rachunku kredytowego. Jeżeli cały dług odsprzedany firmie windykacyjnej, kredytodawca również nada rachunkowi kredytowemu status O i wpisze dzień odzyskania w polu Data Odzyskania. Pola Data Windykacji i Data Egzekucji mogą pozostać wypełnione.

U – oznacza nieskuteczność działań windykacyjnych lub egzekucyjnych. Kredytodawca nie odzyskał całej należności i zamknął rachunek kredytowy z dniem wskazanym w polu „data umorzenia”. Pola Data Windykacji i Data Egzekucji mogą pozostać wypełnione. Jeżeli kredytodawca odsprzedał cześć długu firmie windykacyjnej, umowa również otrzyma status U.

Każdy status oznaczony literą, powoduje w przyszłości kłopoty dla dłużnika.

Informacje o egzekucji są widoczne w BIK. Co teraz?

Sytuacja jest niewątpliwie bardzo trudna. Informacje o egzekucji praktycznie wykluczają uzyskanie kredytu w najbliższym czasie. Jeżeli konkretny bank/SKOK bierze pod uwagę historię kredytową z 2-3 lat, upływ czasu może spowodować, że informacja o egzekucji straci na znaczeniu. Jednak jest to wysoce zawodny sposób na poprawę naszej sytuacji kredytowej.

Możemy spróbować zawrzeć ugodę z kredytodawcą i nakłonić go do zaprzestania przetwarzania danych osobowych po wygaśnięciu zobowiązania. Prowadzona egzekucja nie przeszkadza w podejmowaniu takich działań. Miejmy jednak świadomość, że uzyskanie takiego rezultatu jest ekstremalnie trudne.

Istnieje także możliwość “przeniesienia” problematycznej umowy do częsci statystycznej w raporcie BIK, niewidocznej dla poszczególnego banku/SKOKu. Tym samym działania komornika nie będa mieć wplywu na scoring BIK. Aby tak się stało musimy wysłać odpowiednie pismo do naszego kredytodawcy i oczekiwać na pomyślną decyzję. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, a następnie do skorzystania z gotowego wzoru odpowiedniego pisma.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Marek
Marek
2021-12-13 22:42:15

Wyjście z dluguw

Julka Filipiak
Julka Filipiak
2018-12-21 10:08:31

Jestem w spirali dlugow zaciagnietych w roznych bankach. W celu sprawdzenia sie wyciagnelam raport BIK i okazalo soe ze Komornik falej prowadzi egzekucje na niektorr dlugi ktore maja status ,,odzyskany, Teraz ptzez prawnika pyrzymalam od komornika inf wysokosci dlugow ze maja niby byc umorzone Na jefen z dligow juz kiefys dostalam ing ze jest umorzony Czyli umarzany jest kolejny taz Czy ja czegos nie rozumie

Podobne artykuły

ZUS oddział w Sosnowcu
Oddziały
author
Patryk Byczek
14 września 2019

ZUS oddział w Sosnowcu

Pożyczki bez zaświadczeń Szczecinek
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
17 czerwca 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Szczecinek

Fałszywy komornik
Aktualności
autor wpisu
Maciej_Stanko
30 grudnia 2013

Fałszywy komornik

Santander Consumer Bank Świdwin
Oddziały
autor wpisu
Dorota Cholewicka
02 czerwca 2021

Santander Consumer Bank Świdwin

Porównaj