BNP Paribas wprowadził innowacyjny system komunikacji KIR

BNP Paribas wprowadził innowacyjny system komunikacji KIR

author
20 września 2019

Klienci banku BNP Paribas mogą korzystać z nowo uruchomionego systemu elektronicznej komunikacji z systemem bankowym. Mechanizm daje możliwość szybkiego zweryfikowania informacji zawartych w dokumentach publicznych, takich jak aktualne tabele opłat i prowizji czy regulaminy korzystania z usługi. 

BNP Paribas jako jeden z grona czołowych banków komercyjny w Polsce wdrożył innowacyjny system elektronicznej komunikacji z klientami. Jak dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu, system ten spełnia wymogi trwałego nośnika, a oparty jest na technologii blockchain. Rozwiązanie zostało opracowane przez Krajową Izbę Rozliczeniową przy współpracy z amerykańskim przedsiębiorstwem informatycznym International Business Machines Corporation oraz irlandzką spółką consultingową Accenture.

Dzięki nowym narzędziom komunikacji między systemem banku BNP Paribas a jego użytkownikami klienci zyskali dostęp do elektronicznych wersji dokumentów publicznych, takich jak regulaminy czy tabele opłat i prowizji. Cały mechanizm, jak informuje KIR, jest zgody z wymogami trwałego nośnika i powstał wykorzystaniem technologii rejestrów rozproszonych. Co ważne, wszelkie dokumenty przechowywane są nie tylko w systemie bankowości elektronicznej, lecz także w zewnętrznym archiwum KIR, dzięki czemu dostęp do nich jest nieograniczony.

"

Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie oparte o prywatną sieć blockchain […], wychodząc z założenia, że w wyścigu technologicznym nie ma miejsca na rozwiązania pośrednie. Jako Bank zmieniającego się świata, chcemy inwestować w przełomowe technologie i uprzedzać trendy zamiast na nie reagować. Jednocześnie mamy przekonanie, że wybrana technologia zapewnia naszym klientom pełne bezpieczeństwo i wygodę

– wyjaśniał Paweł Jaskulski, Menedżer Produktu ds. Analizy Biznesowej i Procesów w Banku BNP Paribas.

Klient zauważy, gdy bank zmieni taryfę opłat

Klienci banku będą mogli wedle uznania weryfikować niezmienność dokumentów publicznych (regulaminów korzystania z oferty, tabeli opłat i prowizji, cenników usług itp.). Dostęp do tejże usługi przysługuje za pośrednictwem banku, a także strony internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej. 

Autentyczność informacji na temat weryfikowanych dokumentów publicznych i ich statusu można sprawdzić dzięki narzędziu unikalnego identyfikatora noszącego nazwę Hash. Jest on kombinacją kilkudziesięciu cyfr i liter. Identyfikator Hash dowodzi, że w pliku przechowywanym we współdzielonej bazie danych nie wprowadzono żadnych zmian, tym samym nie wpływając na autentyczność dokumentów publicznych i informacji ich dotyczących. 

Warto w tym miejscu dodać, iż przekazywanie istotnych informacji i dokumentów za pomocą trwałego nośnika jest wymogiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK za trwały nośnik uznaje takie rozwiązanie, które daje klientowi pewność, że dokument nie był i nie będzie edytowany, a także pozwala na dostęp do niego nawet po wygaśnięciu umowy z bankiem. System elektronicznej komunikacji z klientem opracowany przez KIR i wdrożony przez BNP Paribas jest zgodny z powyższą definicją i niezaprzeczalnie spełnia jej warunki.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Zastosowanie innowacyjnych mechanizmów, w tym technologii blockchain, gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług i najwyższy poziom bezpieczeństwa. Jak wyjaśniał Robert Trętowski, wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej odpowiedzialnej za opracowanie systemu komunikacji:

"

BNP Paribas należy do bankowej awangardy instytucji mogących pochwalić się produkcyjnym wdrożeniem technologii blockchain. Dostarczane przez KIR rozwiązanie spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i transparentności, a zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na pełną zgodność z regulacjami i zwiększenie komfortu klientów korzystających z usług bankowych.


Źródła:
https://www.kir.pl/kontakt/biuro-prasowe/komunikaty-prasowe/ip2019/bnp-paribas-z-trwalym-nosnikiem-od-kir-bank-postawil-na-blockchain,33.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

PKO BP w Supraślu
Oddziały
author
19 października 2019

PKO BP w Supraślu

7 miliardów z budżetu państwa na modernizację wielkiej płyty
Bez kategorii
author
05 czerwca 2019

7 miliardów z budżetu państwa na modernizację wielkiej płyty

Szybkie pożyczki Tuchola
Pożyczki miasta
author
29 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Tuchola

Fizjoterapeuci protestują oddając krew
Bez kategorii
author
10 maja 2019

Fizjoterapeuci protestują oddając krew

NOTUS Finanse – oddział w Żurominie
Wpisy
author
07 października 2018

NOTUS Finanse – oddział w Żurominie