Czym zajmuje się Krajowa Izba Rozliczeniowa?

Czym zajmuje się Krajowa Izba Rozliczeniowa?

author
Halszka Gronek
04 stycznia 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Krajowa Izba Rozliczeniowa wspiera działanie wielu polskich podmiotów. Począwszy od sektora bankowego, przed administrację i pracę organów sądowniczych, aż po prywatne przedsiębiorstwa i ich klientów. Sprawdziliśmy, jakie kompetencje posiada KIR i kto stoi za sterami tejże instytucji.

 

Spis treści:

 1. Czym jest Krajowa Izba Rozliczeniowa?
 2. Krajowa Izba Rozliczeniowa a podstawa prawna
 3. Cele i zadania KIR
 4. Usługi bankowe zarządzane przez KIR
 5. Polska administracja – czym zajmuje się KIR?
 6. Krajowa Izba Rozliczeniowa - kontakt
 7. KIR - podsumowanie
Zwiń spis treści

Czym jest Krajowa Izba Rozliczeniowa?

Krajowa Izba Rozliczeniowa, nazywana skrótowo KIR-em, jest niezwykle ważną państwową instytucją infrastrukturalną. Podmiot ten stanowi fundamentalną część polskiego sektora bankowego.

Do głównych zadań KIR-u należy bowiem zarządzanie usługami z zakresu płatności i rozliczeń:

 • bankowych,
 • administracyjnych.

Instytucja, jaką jest oczywiście Krajowa Izba Rozliczeniowa, powołana została do życia w 1992 roku głównie przez Związek Banków Polskich i Narodowy Bank Polski. W ciągu blisko 27 lat swej działalności KIR świadczył usługi rozliczeniowe na rzecz banków, przedsiębiorstw i administracji publicznej. Co więcej, Izba zajmowała się także zarządzaniem przepływu pieniężnego w przypadku podmiotów działających w obszarze e-commerce oraz ich klientów.

Krajowa Izba Rozliczeniowa to kluczowy organ całego polskiego rynku finansowego. Jak tłumaczą same władze instytucji: Pozycję lidera KIR buduje więc poprzez zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa rozliczeń międzybankowych, wejście na rynek rozliczeń kartowych, udział w inicjatywach programu Polska Cyfrowa, a także świadczenie usług wspólnych i pełnienie roli sektorowego ośrodka R&D dla banków”.

Krajowa Izba Rozliczeniowa a podstawa prawna

Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię istnienia Krajowej Izby Rozliczeniowej w polskim systemie bankowym, jest Ustawa z dnia 29. sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe. Dokument ten wszedł w życie wraz z początkiem 1998 roku. Ujednoliconą treść ustawy, po wielu nowelizacjach i zmianach, znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 140 na rok 1997 (poz. 939). 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29. sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe

Rozdział 3a Rachunek VAT

Art. 67

Skarb Państwa lub banki wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi mogą tworzyć izby rozliczeniowe w formie spółek handlowych w celu wymiany zleceń płatniczych oraz ustalania wzajemnych wierzytelności wynikających z tych zleceń. Udziałowcem lub akcjonariuszem izby rozliczeniowej może być Skarb Państwa. Dla zabezpieczenia przeprowadzania rozrachunku izba rozliczeniowa może tworzyć ze środków banków fundusz gwarancyjny; środki tego funduszu nie podlegają egzekucji z majątku banku.

Cele i zadania KIR

Działalność Krajowej Izby Rozliczeniowej opiera się na czterech podstawowych filarach. Są to kolejno:

 • zapewnianie szybkich, bezpiecznych i niezawodnych rozliczeń międzybankowych – zarówno w walucie EUR, jak i w złotówkach,
 • dostarczanie usług, które będą wspierać i poprawiać wydajność krajowych transakcji bezgotówkowych (mowa o funkcjach takich jak na przykład płatności mobilne czy transakcje kartowe),
 • tworzenie usług i produktów dedykowanych jednemu z najważniejszych działów całego sektora bankowego – działowi R&D (Research and Development) odpowiedzialnemu za badania i rozwój całego krajowego systemu finansowego,
 • pośredniczenie w dostarczaniu i wdrażaniu usług wspierających aktywność polskiego sektora bankowego w przypadku krajowej administracji publicznej.

Przedmiotem pracy Krajowej Izby Rozliczeniowej są oczywiście usługi z zakresu płatności i – jak sama nazwa instytucji wskazuje – rozliczeń. KIR kieruje opracowane przez siebie usługi głównie do instytucji, takich jak banki w Polsce. Ponadto Izba dedykuje swe produkty także do podmiotom finansowym i  przedsiębiorstwom z sektora energetycznego, telekomunikacyjnego i e-commerce. Co więcej, z produktów i usług świadczonych przez KIR korzysta także państwowa administracja.

Usługi bankowe zarządzane przez KIR

Za najważniejszą usługę bankową, jakiej dostarczaniem zajmuje się Krajowa Izba Rozliczeniowa, z pewnością uważa się system ELIXIR. Jest on oczywiście międzybankowym elektronicznym systemem rozliczeń transakcji dokonywanych w złotówkach. Dzięki jego istnieniu możliwa jest realizacja przelewów, poleceń zapłaty i co więcej – czeków. Wszystko to w oparciu o sesje rozliczeniowe ELIXIR. 

Poza standardowym systemem ELIXIR niezwykle ważną usługą z ramienia KIR jest również Express Elixir – nowoczesny system rozliczeń płatności natychmiastowych. EE umożliwia więc ekspresowe, trwające maksymalnie 30 minut zrealizowanie oraz zaksięgowanie przelewu międzybankowego. Maksymalna kwota takiej transakcji wynosi aż 100 000 złotych, a koszt przelewu natychmiastowego waha się od 0 do 20 złotych (w zależności od banku). 

Usługi bankowe Krajowej Izby Rozliczeniowej

Usługi rozliczeniowe:

 • Elixir
 • Euro Elixir
 • Express Elixir

Usługi podpisu elektronicznego:

 • Certyfikat kwalifikowany
 • Certyfikat niekwalifikowany
 • Narzędzia programistyczne
 • Znakowanie czasem

System płatności kartowych:

 • Inkart

Elektroniczna witryna do wymiany informacji z bankami:

 • Ognivo

Bezpośrednie płatności online:

 • Paybynet

Zarządzanie dokumentacją:

 • eArchiwum

System szybkiego opłacania rachunków:

 • Invoobill

Krajowa usługa dostępu do sieci SWIFT:

Polska administracja – czym zajmuje się KIR?

Krajowa Izba Rozliczeniowa wspiera nie tylko polski sektor bankowy, lecz także system administracji publiczej. Jednym z czołowych produktów KIR, jakie dedykowane zostały polskim urzędom, jest Program Bezgotówkowy dla Urzędów. System ten realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Dzięki niemu możliwe jest oczywiście szybkie i bezproblemowe dokonywanie transakcji bezgotówkowych miedzy urzędami wojewódzkimi, marszałkowskimi, gminnymi i miejskimi. Co więcej, do Programu należy także Policja i starostwa powiatowe. 

Poza tym KIR udostępnił klietom urzędów polskich takie usługi, jak na przykład Ognivo czy Invoobill. Pierwszy system umożliwia szybką wymianę danych między bankami, komornikami sądowymi, prokuratorami oraz sądami. Drugi natomiast pozwala klientom urzędów na szybki dostęp do własnych rachunków. Mowa tu m.in. o opłatach za wywóz śmieci czy o podatku od nieruchomości.

Inną wartą uwagi usługą KIR dedykowaną użytkownikom polskiej administracji jest Paybynet. Owy system to nic innego, jak jedyna w swoim rodzaju usługa szybkich płatności internetowych, która umożliwia elektroniczne regulowanie opłat administracyjnych. Co więcej, Paybynet pozwala na bezproblemowe wygenerowanie Elektronicznego Poświadczenia Opłaty. Dzięki temu systemowi poprawie uległa wydajność polskich urzędów administracji publicznej.

Krajowa Izba Rozliczeniowa - kontakt

Adres:

ulica rtm. Witolda Pileckiego 65
02-781 Warszawa

Dane formalne:

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Dane kontaktowe:

Telefon do siedziby spółki: +48 22 545 55 00

Infolinia: 

(czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00)
z telefonu stacjonarnego: 801 500 207
z telefonu stacjonarnego lub komórkowego: 22 545 55 55
Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

KIR - podsumowanie

Najważniejsze informacje: 

 •  Krajowa Izba Rozliczeniowa, nazywana skrótowo KIR-em, stanowi fundamentalną część polskiego sektora bankowego. Do głównych zadań KIR-u należy bowiem zarządzanie usługami z zakresu płatności i rozliczeń.
 • Instytucja, jaką jest Krajowa Izba Rozliczeniowa, powołana została do życia w 1992 roku głównie przez Związek Banków Polskich i Narodowy Bank Polski. Co więcej, organy te są obecnie jedynymi z najważniejszych udziałowców w spółce KIR S.A.
 • Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię istnienia Krajowej Izby Rozliczeniowej w polskim systemie bankowym, jest Ustawa z dnia 29. sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe.
 • W ciągu blisko 27 lat swej działalności KIR świadczył usługi rozliczeniowe na rzecz banków, przedsiębiorstw i administracji publicznej. Co więcej, Izba zajmuje się także zarządzaniem przepływu pieniężnego w przypadku podmiotów działających w obszarze e-commerce oraz ich klientów.
 • Za najważniejszą usługę bankową, jakiej dostarczaniem zajmuje się Krajowa Izba Rozliczeniowa, z pewnością uważa się system ELIXIR. Jest on międzybankowym elektronicznym systemem rozliczeń transakcji (dokonywanych oczywiście w złotówkach).
 • Poza standardowym systemem ELIXIR niezwykle ważną usługą z ramienia KIR jest także Express Elixir – nowoczesny system rozliczeń płatności natychmiastowych. EE umożliwia trwające maksymalnie 30 minut zrealizowanie oraz zaksięgowanie przelewu międzybankowego.
 • Krajowa Izba Rozliczeniowa wspiera nie tylko polski sektor bankowy, lecz także system administracji publiczej. Jednym z czołowych produktów KIR, jakie dedykowane zostały polskim urzędom, jest Program Bezgotówkowy dla Urzędów.
 • Inną wartą uwagi usługą KIR dedykowaną użytkownikom polskiej administracji jest Paybynet. Owy system to nic innego, jak jedyna w swoim rodzaju usługa szybkich płatności internetowych, która umożliwia elektroniczne regulowanie opłat administracyjnych.
 • KIR udostępnił klietom urzędów polskich również takie usługi, jak na przykład Ognivo czy Invoobill. Pomagają one oczywiście w zwiększaniu wydajności polskiej administracji publicznej.

Źródła:

https://www.kir.pl

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971400939

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowa_Izba_Rozliczeniowa

https://mfiles.pl/pl/index.php/Krajowa_Izba_Rozliczeniowa

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

anonim1
anonim1
2019-01-14 09:45:30

duzo dobrego robią, dzieki nim wlasciwie mozemy dokonywac przelewow.. to chyba najbardziej przydatna instytucja jak na moje.. nie toco na przyklad nfz!

Podobne artykuły

1000 pracowników dobrowolnie odejdzie z Pekao

Koszty działania w Banku Pekao SA zostaną obniżone o około 70 000 000 złotych rocznie. Wiąże się to z programem dobrowolnych odejść, w ramach których z instytucją, jeszcze w bieżącym roku, rozstanie się mniej więcej tysiąc pracowników. Tomasz Kubiak, wiceprezes banku informuje, że koszty programu nie powinny przekroczyć 40 000 000 złotych.

author
Patryk Byczek
11 maja 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Spółdzielczy w Lubartowie sesje przychodzące i wychodzące

Chcesz sprawdzić, o której godzinie pieniądze dotrą na konto w Banku Spółdzielczym w Lubartowie? A może chcesz wiedzieć, o jakiej porze przelew zostanie realnie wysłany z konta w tym banku? Sprawdź sesje przychodzące i wychodzące Elixir w Bank Spółdzielczym Lubartów.

author
Patryk Byczek
29 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Odszkodowania dla frankowiczów za naruszenie dóbr osobistych?

Frankowiczom udało się już wygrać z bankami. Teraz walczą dalej - będą składać pozwy o wypłacenia odszkodowania i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.

author
Dominika Byczek
12 listopada 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Kredyt online w Orange Finanse

Nawet 150 000 zł kredytu mogą otrzymać Klienci Orange Finanse. Dostawcą usług bankowych jest mBank.

author
Patryk Byczek
12 stycznia 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

mBank placówki w Bochni

mBank to czwarty największy bank w Polsce. Choć zaczynał działalność jako internetowy bank, większość formalności załatwimy także w stacjonarnej placówce. Sprawdzamy oddziały mBank w Bochni.

author
Patryk Byczek
04 lutego 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Jak zastrzec kartę w Credit Agricole?

Doszło do sytuacji, w której utraciłeś swoją kartę płatniczą Credit Agricole? W takim przypadku należy jak najszybciej zastrzec narzędzie płatnicze, aby Twoje pieniądze nie wpadły w niepowołane ręce. Sprawdź, jak najszybciej możesz zastrzec kartę w Credit Agricole.

author
Patryk Byczek
10 maja 2023
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj