Czym zajmuje się Krajowa Izba Rozliczeniowa?

Czym zajmuje się Krajowa Izba Rozliczeniowa?

author
Halszka Gronek
04 stycznia 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.
Kategoria

Krajowa Izba Rozliczeniowa wspiera działanie wielu polskich podmiotów. Począwszy od sektora bankowego, przed administrację i pracę organów sądowniczych, aż po prywatne przedsiębiorstwa i ich klientów. Sprawdziliśmy, jakie kompetencje posiada KIR i kto stoi za sterami tejże instytucji.

 

Spis treści:
1. Krajowa Izba Rozliczeniowa – co to jest?
2. Podstawa prawna.
3. Cele i zadania KIR.
4. Usługi bankowe zarządzane przez KIR.
5. Polska administracja – czym zajmuje się KIR?
6. Kontakt.
7. Podsumowanie.

Krajowa Izba Rozliczeniowa – co to jest?

Krajowa Izba Rozliczeniowa, nazywana skrótowo KIR-em, jest niezwykle ważną państwową instytucją infrastrukturalną. Podmiot ten stanowi fundamentalną część polskiego sektora bankowego. Do głównych zadań KIR-u należy bowiem zarządzanie usługami z zakresu płatności i rozliczeń – nie tylko bankowych, lecz także administracyjnych.

Instytucja, jaką jest oczywiście Krajowa Izba Rozliczeniowa, powołana została do życia w 1992 roku głównie przez Związek Banków Polskich i Narodowy Bank Polski. W ciągu blisko 27 lat swej działalności KIR świadczył usługi rozliczeniowe na rzecz banków, przedsiębiorstw i administracji publicznej. Co więcej, Izba zajmowała się także zarządzaniem przepływu pieniężnego w przypadku podmiotów działających w obszarze e-commerce oraz ich klientów.

Krajowa Izba Rozliczeniowa to kluczowy organ całego polskiego rynku finansowego. Jak tłumaczą same władze instytucji:

"

Pozycję lidera KIR buduje więc poprzez zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa rozliczeń międzybankowych, wejście na rynek rozliczeń kartowych, udział w inicjatywach programu Polska Cyfrowa, a także świadczenie usług wspólnych i pełnienie roli sektorowego ośrodka R&D dla banków.

 

Podstawa prawna 

Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię istnienia Krajowej Izby Rozliczeniowej w polskim systemie bankowym, jest Ustawa z dnia 29. sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe. Dokument ten wszedł w życie wraz z początkiem 1998 roku. Ujednoliconą treść ustawy, po wielu nowelizacjach i zmianach, znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 140 na rok 1997 (poz. 939). 

Podstawowe kwestie związane z utworzeniem Krajowej Izby Rozliczeniowej i jej nadrzędnych zadań opisane zostały następująco:

§

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29. sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe

Rozdział 3a

Rachunek VAT

Art. 67

Skarb Państwa lub banki wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi mogą tworzyć izby rozliczeniowe w formie spółek handlowych w celu wymiany zleceń płatniczych oraz ustalania wzajemnych wierzytelności wynikających z tych zleceń.

Udziałowcem lub akcjonariuszem izby rozliczeniowej może być Skarb Państwa.

Dla zabezpieczenia przeprowadzania rozrachunku izba rozliczeniowa może tworzyć ze środków banków fundusz gwarancyjny; środki tego funduszu nie podlegają egzekucji z majątku banku.

Cele i zadania KIR

Działalność Krajowej Izby Rozliczeniowej opiera się na czterech podstawowych filarach. Są to kolejno:

1) zapewnianie szybkich, bezpiecznych i niezawodnych rozliczeń międzybankowych – zarówno w walucie EUR, jak i w złotówkach;

2) dostarczanie usług, które będą wspierać i poprawiać wydajność krajowych transakcji bezgotówkowych (mowa o funkcjach takich jak na przykład płatności mobilne czy transakcje kartowe);

3) tworzenie usług i produktów dedykowanych jednemu z najważniejszych działów całego sektora bankowego – działowi R&D (Research and Development) odpowiedzialnemu za badania i rozwój całego krajowego systemu finansowego;

4) pośredniczenie w dostarczaniu i wdrażaniu usług wspierających aktywność polskiego sektora bankowego w przypadku krajowej administracji publicznej.

Przedmiotem pracy Krajowej Izby Rozliczeniowej są oczywiście usługi z zakresu płatności i – jak sama nazwa instytucji wskazuje – rozliczeń. KIR kieruje opracowane przez siebie usługi głównie do instytucji bankowych. Ponadto Izba dedykuje swe produkty także do podmiotom finansowym i  przedsiębiorstwom z sektora energetycznego, telekomunikacyjnego i e-commerce. Co więcej, z produktów i usług świadczonych przez KIR korzysta także państwowa administracja.

 

Usługi bankowe zarządzane przez KIR

Za najważniejszą usługę bankową, jakiej dostarczaniem zajmuje się Krajowa Izba Rozliczeniowa, z pewnością uważa się system ELIXIR. Jest on oczywiście międzybankowym elektronicznym systemem rozliczeń transakcji dokonywanych w złotówkach. Dzięki jego istnieniu możliwa jest realizacja przelewów, poleceń zapłaty i co więcej – czeków. Wszystko to w oparciu o sesje rozliczeniowe ELIXIR. 

Poza standardowym systemem ELIXIR niezwykle ważną usługą z ramienia KIR jest również Express Elixir – nowoczesny system rozliczeń płatności natychmiastowych. EE umożliwia więc ekspresowe, trwające maksymalnie 30 minut zrealizowanie oraz zaksięgowanie przelewu międzybankowego. Maksymalna kwota takiej transakcji wynosi aż 100 000 złotych, a koszt przelewu natychmiastowego waha się od 0 do 20 złotych (w zależności od banku). 

Poniżej przestawiamy zestawienie innych, najważniejszych usług bankowych dostarczanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową:

Polska administracja – czym zajmuje się KIR?

Krajowa Izba Rozliczeniowa wspiera nie tylko polski sektor bankowy, lecz także system administracji publiczej. Jednym z czołowych produktów KIR, jakie dedykowane zostały polskim urzędom, jest Program Bezgotówkowy dla Urzędów. System ten realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Dzięki niemu możliwe jest oczywiście szybkie i bezproblemowe dokonywanie transakcji bezgotówkowych miedzy urzędami wojewódzkimi, marszałkowskimi, gminnymi i miejskimi. Co więcej, do Programu należy także Policja i starostwa powiatowe. 

Poza tym KIR udostępnił klietom urzędów polskich takie usługi, jak na przykład Ognivo czy Invoobill. Pierwszy system umożliwia szybką wymianę danych między bankami, komornikami sądowymi, prokuratorami oraz sądami. Drugi natomiast pozwala klientom urzędów na szybki dostęp do własnych rachunków. Mowa tu m.in. o opłatach za wywóz śmieci czy o podatku od nieruchomości.

Inną wartą uwagi usługą KIR dedykowaną użytkownikom polskiej administracji jest Paybynet. Owy system to nic innego, jak jedyna w swoim rodzaju usługa szybkich płatności internetowych, która umożliwia elektroniczne regulowanie opłat administracyjnych. Co więcej, Paybynet pozwala na bezproblemowe wygenerowanie Elektronicznego Poświadczenia Opłaty. Dzięki temu systemowi poprawie uległa wydajność polskich urzędów administracji publicznej.

Kontakt

Krajowa Izba Rozliczeniowa 


Adres:

ulica rtm. Witolda Pileckiego 65
02-781 Warszawa


Dane formalne:

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474


Dane kontaktowe:

Telefon do siedziby spółki: +48 22 545 55 00

Infolinia
(czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00)
z telefonu stacjonarnego: 801 500 207
z telefonu stacjonarnego lub komórkowego: 22 545 55 55
Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Bezpośredni formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://www.kir.pl/kontakt/formularz-kontaktowy/ 


 

Podsumowanie

1) Krajowa Izba Rozliczeniowa, nazywana skrótowo KIR-em, stanowi fundamentalną część polskiego sektora bankowego. Do głównych zadań KIR-u należy bowiem zarządzanie usługami z zakresu płatności i rozliczeń.

2) Instytucja, jaką jest Krajowa Izba Rozliczeniowa, powołana została do życia w 1992 roku głównie przez Związek Banków Polskich i Narodowy Bank Polski. Co więcej, organy te są obecnie jedynymi z najważniejszych udziałowców w spółce KIR S.A.

3) Aktem prawnym, jaki reguluje kwestię istnienia Krajowej Izby Rozliczeniowej w polskim systemie bankowym, jest Ustawa z dnia 29. sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe.

4) W ciągu blisko 27 lat swej działalności KIR świadczył usługi rozliczeniowe na rzecz banków, przedsiębiorstw i administracji publicznej. Co więcej, Izba zajmuje się także zarządzaniem przepływu pieniężnego w przypadku podmiotów działających w obszarze e-commerce oraz ich klientów.

5) Za najważniejszą usługę bankową, jakiej dostarczaniem zajmuje się Krajowa Izba Rozliczeniowa, z pewnością uważa się system ELIXIR. Jest on międzybankowym elektronicznym systemem rozliczeń transakcji (dokonywanych oczywiście w złotówkach).

6) Poza standardowym systemem ELIXIR niezwykle ważną usługą z ramienia KIR jest także Express Elixir – nowoczesny system rozliczeń płatności natychmiastowych. EE umożliwia trwające maksymalnie 30 minut zrealizowanie oraz zaksięgowanie przelewu międzybankowego.

7) Krajowa Izba Rozliczeniowa wspiera nie tylko polski sektor bankowy, lecz także system administracji publiczej. Jednym z czołowych produktów KIR, jakie dedykowane zostały polskim urzędom, jest Program Bezgotówkowy dla Urzędów.

8) Inną wartą uwagi usługą KIR dedykowaną użytkownikom polskiej administracji jest Paybynet. Owy system to nic innego, jak jedyna w swoim rodzaju usługa szybkich płatności internetowych, która umożliwia elektroniczne regulowanie opłat administracyjnych.

9) KIR udostępnił klietom urzędów polskich również takie usługi, jak na przykład Ognivo czy Invoobill. Pomagają one oczywiście w zwiększaniu wydajności polskiej administracji publicznej.

10) Bezpośredni formularz kontaktowy z KIR-em dostępny jest pod adresem: https://www.kir.pl/kontakt/formularz-kontaktowy/ .


Źródła:

https://www.kir.pl
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971400939
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowa_Izba_Rozliczeniowa
https://mfiles.pl/pl/index.php/Krajowa_Izba_Rozliczeniowa

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

anonim1
anonim1
2019-01-14 09:45:30

duzo dobrego robią, dzieki nim wlasciwie mozemy dokonywac przelewow.. to chyba najbardziej przydatna instytucja jak na moje.. nie toco na przyklad nfz!

Podobne artykuły

Alior Bank w Mińsku Mazowieckim

Alior Bank jest jednym z największych banków detalicznych w naszym kraju. Sprawdzamy oddziały i placówki w Mińsku Mazowieckim – zapoznaj się z godzinami otwarcia, danymi kontaktowymi i opiniami.

author
Aleksandra Gościnna
25 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Szybkie pożyczki Rabka-Zdrój

Chcesz otrzymać tanią pożyczkę w Rabce-Zdroju? Umieściliśmy ranking z najlepszymi ofertami dostępnymi przez Internet. Maksymalnie możemy otrzymać nawet 200 000 zł ze spłatą do 10 lat. W pełni bez wychodzenia z domu.

author
Aleksandra Gościnna
20 stycznia 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Szanse na zwiększenie zysków dla polskich producentów żywności

Świat walczy z kryzysem gospodarczym. Nie bez szwanku pozostaje sektor produkcji żywności. Jednak według raportu przygotowanego dla Santander Bank Polska polscy producenci żywności mogą liczyć na zwiększenie zysków.

author
Aleksandra Gościnna
22 września 2020
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Eksmisja – najważniejsze informacje

Polskie przepisy regulujące kwestię eksmisji wielokrotnie zmieniały się na przełomie ostatnich lat. Sprawdziliśmy więc, jak brzmi obecnie obowiązująca podstawa prawna i na jakie warunki eksmitowania powinni przygotować się wszyscy nieuczciwi najemcy. Sprawdzamy szczegóły.

author
Halszka Gronek
06 listopada 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Pożyczki bez BIK Aleksandrów Łódzki

Pożyczki bez BIK są w naszym kraju bardzo popularnym produktem finansowym. Oferujące je firmy zupełnie nie weryfikują historii kredytowej Klientów w Biurze Informacji Kredytowej albo pozwalają na to, by Klient posiadał w raporcie BIK negatywne wpisy dotyczące historii kredytowej. Ofert pożyczek pozabankowych jest tak dużo, że naprawdę mamy w czym przebierać. Nie warto jednak korzystać z podejrzanie okazyjnych ofert bardzo młodych, nie sprawdzonych firm pożyczkowych – znacznie bezpieczniej będzie wybrać dużą i popularną firmę. Sprawdź listę ofert, które są dostępne w Aleksandrowie Łódzkim.

author
Aleksandra Gościnna
15 grudnia 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Kredyt samochodowy Tczew

Rozglądasz się za kredytem samochodowym z niską ratą? Sprawdź poniższe zestawienie ofert. Maksymalna kwota, którą można uzyskać, to nawet 500 000 zł.

author
Patryk Byczek
17 listopada 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj