BOŚ Bank w nowej kampanii społeczno-edukacyjnej

BOŚ Bank w nowej kampanii społeczno-edukacyjnej

author
Alicja Uzarowicz
01 grudnia 2019

Bank Ochrony Środowiska w ostatnim czasie postanowił zaangażować się w projekt z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dla realizacji kampanii społeczno-edukacyjnej powstała spółka celowa TECH-INNO-MED UKSW, z którą to właśnie doszło do zawarcia umowy. Wspólnie podmioty powalczą o lepsze gospodarowanie odpadami farmaceutycznymi.

Bank Ochrony Środowiska poinformował o zawarciu umowy ze spółką celową TECH-INNO-MED Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Celem porozumienia jest realizacja kampanii społeczno-edukacyjnej pod nazwą „Ryby nie chorują na serce”. Organizacje powalczą o lepsze gospodarowanie odpadami farmaceutycznymi.

Podnoszenie świadomości w tej sferze jest jak najbardziej potrzebne, gdyż właśnie produkty uboczne produkcji leków stanowią poważną grupę zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. Co więcej, stwarzają one znaczne zagrożenie, są to substancje, które powinny być traktowane z jak największą ostrożnością.

Do grupy odpadów farmaceutycznych zalicza się bowiem substancje mogące wywierać wpływ na gospodarkę hormonalną człowieka, antybiotyki, jak również środki przeciwbakteryjne oraz przeciwbólowe. Właśnie te chemikalia przedostają się do wód powierzchniowych, głębinowych oraz ścieków bytowych.

BOŚ w kampanii społeczno-edukacyjnej

I chociaż podejmowane są liczne środki mające zapobiegać przedostawaniu się do wód wymienionych wyżej chemikaliów, to w wielu przypadkach tradycyjne metody oczyszczania ścieków okazują się niewystarczające. Może to doprowadzić nie tylko do zachorowań, ale ewolucji szkodliwych dla człowieka mikroorganizmów.

"

Niewłaściwa gospodarka lekami oraz odpadami farmaceutycznymi (spłukiwanie w toaletach, wyrzucanie do odpadów komunalnych) skutkuje przedostawaniem się tych substancji do środowiska. […] Nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia. Jednak nie wiemy, jak duże jest ryzyko związane z długotrwałym oddziaływaniem tych małych dawek na ludzi i zwierzęta

– powiedział dr inż. Dominik Wojewódka, ekspert UKSW.

Ze strony Banku Ochrony Środowiska dojdzie przede wszystkim do finansowania kampanii społeczno-edukacyjnej, w czym spółka ma już ogromne doświadczenie. Od 1991 roku bowiem udało się udzielić kredytów finansujących 81,3 tys. inwestycji proekologicznych o łącznej wartości 21,1 mld zł.

List intencyjny BOŚ i UKSW

Współpraca przy kampanii społeczno-edukacyjnej Banku Ochrony Środowiska i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest efektem podpisanego przez instytucje listu intencyjnego. Do zobowiązania doszło w lipcu bieżącego roku, a kampania ma zgodnie z planem potrwać do połowy przyszłego roku.

W ramach kampanii prowadzona będzie społeczna edukacja środowiska farmaceutycznego, choć nie tylko. Albowiem obie organizacje są przekonane, iż właśnie zwiększanie świadomości wśród Polaków może odmienić rosnący problem z zarządzaniem potencjalnie niebezpiecznymi odpadami farmaceutycznymi.

"

Wspieramy rozwój wiedzy i kompetencji ekologicznych pracowników, aktywizujemy postawy proekologiczne oraz prospołeczne. Uważamy, że inwestowanie w edukację społeczeństwa jest niezmiernie ważne. Wspólnie możemy zrobić więcej dla obecnych i przyszłych pokoleń

– dodał Bogusław Białowąs, Prezes BOŚ Banku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Nest Bank digitalizuje kredyty firmowe
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
15 kwietnia 2021

Nest Bank digitalizuje kredyty firmowe

Strategia Banku Pekao po zmianie prezesa
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
06 grudnia 2019

Strategia Banku Pekao po zmianie prezesa

PKO BP w Brzegu
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
02 września 2019

PKO BP w Brzegu

Pożyczki bez zaświadczeń Krosno
Pożyczki miasta
author
Dominika Sobieraj
23 maja 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Krosno

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
24 września 2019

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie sesje przychodzące i wychodzące

Porównaj