Ważny komunikat Krajowej Rady Komorniczej

Ważny komunikat Krajowej Rady Komorniczej

author
Patryk Byczek
13 marca 2020

Krajowa Rada Komornicza zabrała głos w sprawie działań kancelarii komorniczych w okresie, gdy w Polsce panuje wirus SARS-CoV-2 (koronawirus).

W godzinach porannych 13 marca 2020 roku Krajowa Rada Komornicza podała do wiadomości, że niektóre kancelarie komornicze zdecydowały się na prowadzenie dotychczasowych działań w ograniczonym zakresie. Mowa o ograniczeniu utrzymywanego kontaktu ze stronami i uczestnikami postępowań.

Decyzja motywowana jest faktem, iż w Polsce rośnie liczba osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus). Krajowa Rada Komornicza argumentuje swoje postanowienie również tym, że bezpieczeństwo sanitarne ciążące na pracodawcy, zdrowie ludzkie, a także konieczność ochrony obywateli przed ewentualnym rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa są w tym momencie najważniejsze.

Krajowa Rada Komornicza apeluje

Jednocześnie Krajowa Rada Komornicza apeluje, aby dokładnie sprawdzać  godziny i dni, w których poszczególne kancelarie prowadzą swoje czynności. Wszelkie informacje można znaleźć na stronach internetowych konkretnych kancelarii.

Krajowa Rada Komornicza

Krajowa Rada Komornicza jest organem odpowiedzialnym za sprawowaniem nadzoru nad komornikami, który jest niezależny od nadzoru sprawowanego przez prezesów sądów i Ministra Sprawiedliwości. Rada wybiera komorników-wizytatorów z grupy komorników, którzy muszą wizytować w kancelariach danego okręgu. Wizytacja w konkretnej kancelarii powinna mieć miejsce przynajmniej raz na trzy lata.

Przedmiotem nadzoru, o którym mówi ust. 1 jest terminowość, rzetelność i skuteczność postępowania egzekucyjnego. Osoby sprawujące nadzór nad działalnością i wykonywanymi czynnościami przez komorników mają prawo żądać wyjaśnień, a w przypadku stwierdzenia uchybień mogą wystąpić do sądu o wydanie zarządzenia w trybie art. 759 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego.


źródła:

https://www.komornik.pl/?p=11833

https://www.komornik.pl/?page_id=204#menu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Jak zastrzec kartę w Envelo Banku?
Banki
author
Patryk Byczek
17 października 2017

Jak zastrzec kartę w Envelo Banku?

Inspektorat ZUS w Wołominie
Oddziały
author
Patryk Byczek
24 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Wołominie

Władze banku ING Bank Śląski
Banki
author
Patryk Byczek
17 kwietnia 2018

Władze banku ING Bank Śląski

Wyższa akcyza stała się faktem – prezydent podpisał ustawę
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
30 grudnia 2019

Wyższa akcyza stała się faktem – prezydent podpisał ustawę

PKO BP w Dąbrowie Białostockiej
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
14 września 2019

PKO BP w Dąbrowie Białostockiej

Porównaj