Cesja wierzytelności – na czym polega?

Cesja wierzytelności – na czym polega?

author
Halszka Gronek
10 lipca 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.
Kategoria

Cesja wierzytelności jest pojęciem często spotykanym w terminologii finansowej. Dla wielu przeciętnych Konsumentów pozostaje jednak ona kompletną zagadką. Sprawdziliśmy więc, czym naprawdę jest, co zmienia i jakie są strony zawarcia cesji wierzytelności.

Spis treści:

  1. Co to jest cesja wierzytelności?
  2. Strony cesji
  3. Co może być przedmiotem cesji?
  4. Cesja wierzytelności a zgoda dłużnika
  5. Cesja wierzytelności a komornik
  6. Zawiadomienie dłużnika o cesji
Zwiń spis treści

Co to jest cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności jest umową, której zawarcie skutkuje zmianą osoby uprawnionej do żądania wierzytelności względem dłużnika. Cesję nazywa się inaczej przelewem wierzytelności. Stroną uprawnioną do przeprowadzenia cesji jest wierzyciel. Podmiotem, wobec którego żądana jest wierzytelność, jest właśnie dłużnik z ciążącym na nim obowiązkiem spłacenia długu.

Cesja jest więc prawnie unormowaną możliwością zmiany wierzyciela na nowego – bez zgody dłużnika. Zmiana ta odbywać się może na podstawie umowy przenoszącej wierzytelność na osobę trzecią, czyli właśnie na mocy umowy przelewu wierzytelności.

Podstawa prawna

Formalne aspekty cesji wierzytelności regulują artykuły 509-518 Kodeksu Cywilnego. Odnaleźć je można w Dzienniku Ustaw numer 16 z roku 1964 w dziale zatytułowanym „Zmiana wierzyciela”.

Opis podstawowych warunków wykonania przelewu wierzytelności odnajdziemy w paragrafach 1-2 artykułu nr 509:

„§1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
§2.  Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.”

O prawach Dłużnika, wobec którego prowadzona wierzytelność uległa cesji, traktują paragrafy 1-2 artykułu 513.:

„ §1. Dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie.
§2. Dłużnik może z przelanej wierzytelności potrącić wierzytelność, która mu przysługuje względem zbywcy (…).”

O wzajemnych stosunkach pierwotnego wierzyciela z wtórnym traktuje natomiast artykuł 516. Kodeksu Cywilnego:
„Zbywca wierzytelności ponosi względem nabywcy odpowiedzialność za to, że wierzytelność mu przysługuje. Za wypłacalność dłużnika w chwili przelewu ponosi odpowiedzialność tylko o tyle, o ile tę odpowiedzialność na siebie przyjął.”

Strony cesji

Umowa o przekazaniu wierzytelności między jednym wierzycielem a drugim, czyli właśnie umowa przelewu wierzytelności, charakteryzuje się specyficznym nazewnictwem i terminologią, jakie mogą nie być oczywiste dla przeciętnego użytkownika języka.

Pierwszą ze stron umowy jest pierwotny wierzyciel, jaki zbywa swoje prawa do wierzytelności względem dłużnika. Podmiot zbywający swą wierzytelność nazywany jest cedentem. Drugą stronę cesji stanowi wtórny wierzyciel, a więc nabywca wierzytelności, jaką pierwotny wierzyciel zbył. Nabywcę tego nazywa się cesjonariuszem.

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

Kredyt online – do 200 000 zł online

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Pożyczki bez baz – z minimalną weryfikacją w bazach

Pożyczki online bez weryfikacji – w pełni przez Internet

Co może być przedmiotem cesji?

Według polskiego prawa przedmiotem umowy o przelewie wierzytelności może zostać każda zbywalna wierzytelność, a więc każdy materialny przedmiot – o ile nie prawo do niego nie przysługiwało osobie trzeciej w chwili podpisania cesji. Wierzyciel może przelać na nabywcę cesji także wierzytelność przedawnioną, o ile nie wynika ona ze zobowiązania oznaczonego tak zwaną wadą nieważności.

Co istotne, cesja może dotyczyć również wierzytelności zabezpieczonej – np. hipoteką, zastawem zwykłym lub zastawem rejestrowym. Przelew ten nie musi dotyczyć całej wierzytelności – może odnosić się jedynie do jej części lub wybranego świadczenia ubocznego.

Cesja wierzytelności a zgoda dłużnika

W przypadku cesji wierzytelności polskie prawo przewiduje, iż zgoda dłużnika nie jest wymagana ani obligatoryjna. Oznacza to, iż przelew wierzytelności będzie miał prawo być dokonany, nawet jeśli dłużnik nie wyrazi zgody na zmianę wierzyciela.

Jednym z podstawowych punktów, o jakich warto pamiętać podczas umowy cesji jest fakt zawiadomienia dłużnika o przelewie wierzytelności na nowego nabywcę. Obowiązek takiego zawiadomienia spoczywa na Cedencie, a więc zbywcy wierzytelności.

Zawiadomienie dłużnika o cesji ma istotne znaczenie dla nabywcy, gdyż według Kodeksu Cywilnego dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie.

Bardzo istotne jest także to, iż wskutek cesji wierzytelności sytuacja dłużnika kategorycznie nie może ulec pogorszeniu. Wobec nowego nabywcy przysługiwać mu będą także wszystkie prawa do zarzutów, jakie miał posiadał względem cedenta w momencie powzięcia wiadomości o przelewie.

Cesja wierzytelności a komornik

W przypadku otrzymania zawiadomienia o wykupieniu danego długu przez nowego wierzyciela, dłużnik powinien jak najszybciej wezwać zbywcę do umorzenia egzekucji komorniczej, jaka wciąż toczy się względem dłużnika. Bowiem skoro dług został sprzedany, dawny wierzyciel nie ma prawa kontynuować egzekucji.

Kodeks Cywilny tłumaczy, iż wraz z cesją wierzytelności na nabywcę przechodzą wszelkie związane z nią prawa – w szczególności prawo do roszczenia o zaległe odsetki. W jednak rzeczywistości komornik nie może prowadzić czynności egzekucyjnych na rzecz nowego wierzyciela dopóki ten nie przedłoży mu odpowiedniego dowodu otrzymania tytułu wykonawczego.

Kwesta działalności komorniczej i ramienia, z którego egzekucja powinna się toczyć (dawnego bądź nowego wierzyciela) jest wyjątkowo sporna i różnie praktykowana przez polskie sądy. Każdy przypadek powinien być indywidualnie skonsultowany z prawnikiem, by mieć pewność, iż komornik prowadzi swą egzekucję w imieniu odpowiedniej strony cesji.

Zawiadomienie dłużnika o cesji

Jak zaznaczyliśmy już w sekcji “Cesja wierzytelności a zgoda dłużnika”, strony przelewu wierzytelności nie mają obowiązku otrzymania zgody dłużnika na przeprowadzenie cesji. Istotne jednak jest odpowiednie zawiadomienie go o zmianie wierzyciela na innego.

Obowiązek zawiadomienia  Dłużnika o przeprowadzeniu cesji spoczywa na Cedencie, a więc zbywcy prawa do wierzytelności. Zawiadomienie to ma istotne znaczenie dla nabywcy cesji. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy (chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie).

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Gość
Gość
2020-04-24 17:14:07

A co gdy ktoś ma dług alimentacyjny i przejął prawo do budynku mieszkalnego

mariuszdlugosz
mariuszdlugosz
2018-08-03 11:49:41

ale wymyslają juz n prawde... jakby nie mozna bylo samemu zajac sie dluznikeim tylko jakies przekzywanie

Podobne artykuły

Jesienny konkurs – do wygrania 20 kart podarunkowych Rossmann

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym jesiennym konkursie! Specjalnie dla naszych Czytelników przygotowaliśmy 20 bonów do drogerii Rossmann – każdy o wartości 100 zł. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie. Sprawdź warunki konkursu. Powodzenia!

author
Aneta Jankowska
28 października 2019
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Visa blokuje transakcje oszustów sztuczną inteligencją

Visa to jedna z największych firm rynku płatności, obok na przykład Mastercard. W gestii dystrybutora leży zatem zachowanie jak największej dozy bezpieczeństwa transakcji płatniczych. Algorytmy sztucznej inteligencji pomogły w zeszłym roku zablokować oszukańcze transakcje na łączną kwotę ok. 25 mld dolarów.

author
Alicja Hirsekorn
02 lipca 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

PKO BP wypłacił subwencje PFR o wartości 6,5 mld zł

PKO BP w komunikacie prasowym poinformował, że za pośrednictwem instytucji 37 500 przedsiębiorstw, w których pracuje blisko 300 000 osób otrzymało subwencje pochodzące z Tarczy Finansowej PFR. Łączna kwota subwencji wypłaconych na konta pracowników wynosi około 6 500 000 000 złotych.

author
Patryk Byczek
30 maja 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Analizujemy raport BIK

Po otrzymaniu gotowego raportu z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) możemy przystąpić do drugiego etapu poprawy naszej historii kredytowej – analizy raportu.

author
Dominika Byczek
11 marca 2013
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Nowa karta debetowa Mastercard z Plusem w Alior Banku

Alior Bank poinformował w komunikacie prasowym o rozszerzeniu oferty dla Klientów biznesowych, dla których wprowadził nową kartę debetową Mastercard w Plusem. Nowe narzędzie płatnicze pozwala przedsiębiorcom na korzystanie z większej liczby korzyści niż przy standardowych kartach płatniczych. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
10 października 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Chwilówki z komornikiem

Czy osoby z komornikiem sądowym mogą otrzymać pożyczkę? W banku nie ma takiej możliwości, inaczej wygląda sytuacja w przypadku firm pozabankowych. Sprawdzamy najlepsze oferty online – maksymalna kwota to nawet 20 000 zł.

author
Aleksandra Gościnna
28 października 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj