Czek jest jedną z powszechnie stosowanych i cenionych metod płatności na świecie. Choć w Polsce korzystanie z czeków nie jest tak popularne, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, warto wiedzieć, jak płaci się czekiem i co to jest czek bez pokrycia.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 04.09.2018
Udostępnij:

Czek to nic innego, jak papierowy dokument, na mocy którego osoba wystawiająca go kieruje do banku polecenie wypłaty określonej ilości gotówki na rzecz okaziciela czeku lub innej osoby wskazanej. 
 

Kwestię płacenia czekami reguluje Prawo czekowe, czyli ustawa, która obowiązuje w Polsce już od 1936 roku. Sama nazwa „czek” swe pochodzenie zawdzięcza arabskiemu terminowi „szakk”, który w tłumaczeniu na język polski oznacza po prostu „płatność”.
 

Czek wystawia trasant, a odbiorcą wypisanej w czeku sumy jest remitent. Obie te strony mogą być zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi. Pieniądze są natomiast wypłacane przez trasata, czyli odpowiedni bank, w którym wystawca czeku posiada ulokowane środki.
 

Sprawdź, jakie banki udzielają pożyczki na czek GIRO.
 

Czek bez pokrycia
Podstawowych rodzajów czeków jest kilka: czek gotówkowy, rozrachunkowy czy zakreślony. Równie często jednak mówi się o „czeku bez pokrycia”, i choć nie jest on żadnym określonym prawnie rodzajem czeku, warto znać jego podstawowe cechy.

Z czekiem bez pokrycia mamy do czynienia wtedy, gdy wystawca dokumentu, a więc trasant, wypisał czek, który nie może być zrealizowany ze względu na brak odpowiednich środków pieniężnych na swym koncie. 
 

Sytuacja taka może mieć miejsce nie tylko wtedy, gdy trasant wypisał swój czek, nie dysponując pieniędzmi na rachunku, lecz także wtedy, gdy wykorzystał (nawet nieświadomie) owe środki, zanim obdarowany czekiem remitent zdążył pobrać daną sumę.
 

Co grozi za wypisanie czeku bez pokrycia?
Wręczanie czeków, których odpowiedni bank nie będzie mógł zrealizować ze względu na brak dostępnych środków na koncie trasanta, jest nie tylko nieetyczne, lecz także niezgodne z prawem.
 

Za wystawienie czeku bez pokrycia grozi odpowiedzialność cywilna, a nawet karna. Osobie, która umyślnie wypisała czek bez pokrycia, grozi pozbawienie wolności do lat 2, ograniczenie wolności lub odpowiednio wysoka grzywna.
 

Na taryfę ulgową nie mogą liczyć także ci, którzy nieumyślnie i nieświadomie wystawili czek niemożliwy do sfinalizowania. W ich przypadku Prawo czekowe przewiduje ograniczenie wolności lub nałożenie grzywny. 
 

Komentarze