Czy komornik może zająć dodatek węglowy?
komornik a dodatek węglowy

Czy komornik może zająć dodatek węglowy?

author
Dominika Sobieraj
05 maja 2023

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł, przysługujące gospodarstwom domowym ogrzewanym przez węgiel lub paliwa węglopochodne. Czy komornik ma prawo zająć dodatek węglowy? Co jeszcze warto wiedzieć o dodatku węglowym względem egzekucji komorniczej? Sprawdzamy.

Komornik a dodatek węglowy

Tradycyjnie na wstępie podajemy odpowiedź na najważniejsze pytanie. Ostatnio wprowadzone przepisy prawne wskazują dotyczą bowiem właśnie zwolnienia spod egzekucji sądowej i administracyjnej dodatku węglowego.

Czy komornik może zająć dodatek węglowy?

w przypadku egzekucji niealimentacyjnej: NIE

w przypadku egzekucji alimentacyjnej: NIE

 

Dodatek węglowy jest całkowicie chroniony w egzekucji, nawet jeżeli egzekucja dotyczy ściągnięcia alimentów. Gwarantuje to prawo stanowione przez Kodeks Postępowania Cywilnego.

Zajęcie dodatku węglowego przez komornika - podstawa prawna

Zgodnie z Kodeksem Prawa Cywilnego, artykuł 833. Paragraf 6:

§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze, świadczenie dobry start, jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270), dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 i 1383), dodatek osłonowy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 202 i 1692), dodatek węglowy, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967) (…).

Co zrobić, kiedy komornik zajął dodatek węglowy?

Skoro komornik nie może zająć dodatku węglowego, to skąd pytanie o to, co zrobić, gdy to już się stanie? Niestety w postępowaniu egzekucyjnym również mogą zdarzyć się błędy, w tym zajęcie świadczenia, które zajęte być nie powinno. Komornik tak naprawdę nie wie do końca, jakie pieniądze z konta zajmuje – nie otrzymuje informacji o tym, skąd pochodzą. Z tego względu,  pomimo jednoznacznych zapisów ustawowych bank, niekiedy na wniosek komornika zajmowane są świadczenia zwolnione spod egzekucji.

“Z tego względu sektor bankowy każdorazowo musi prowadzić uzgodnienia z podmiotami odpowiedzialnymi za wypłatę świadczeń w sprawie stosowania słów kodowych i przekazywania numerów rachunków bankowych” – tłumaczy cytowany przez Dziennik Gazetę Prawną dr Tadeusz Białek z Związku Banków Polskich. ZBP starał się już przeciwdziałać zajmowaniu dodatku węglowego, ale, jak dalej dodaje Białek: “Postulaty takie kierowaliśmy na etapie opiniowania aktów prawnych związanych z obsługą zawiadomień o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego (k.p.c. i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), podczas wprowadzania kolejnych świadczeń zwolnionych spod egzekucji, a także w odrębnych pismach. Niestety albo pomijano nasze uwagi, albo odpowiadano, że rozwiązaniem problemu jest zapewnienie powszechnego dostępu do rachunku rodzinnego”.

Sprawdź także:

Pożyczki z komornikiem – także dla osób w trakcie egzekucji

Kredyt dla zadłużonych – nawet 200 000 zł

Trudne kredyty – nawet wtedy, gdy niełatwo otrzymać finansowanie

 

“Rozwiązaniem problemu jest postulowane przez nas wprowadzenie obowiązku uzgadniania z sektorem bankowym słów kodowych, ich stosowania oraz przekazywania do banków informacji o numerach rachunków bankowych, z których wypłacane są świadczenia zwolnione spod egzekucji. Jest to rozwiązanie najprostsze i najszybsze do wdrożenia. Byłoby to jedynie nadanie ram prawnych już istniejącej praktyce, bo systemy bankowe są sparametryzowane w ten sposób, że identyfikacja świadczenia następuje dwuetapowo – po słowie kodowym i po numerze rachunku, z którego jest wypłacane” – wskazuje także dr Białek, cytowany w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Dodatek węglowy a komornik - FAQ

Dodatek węglowy nie może być zajęty. W ostatnim czasie w Polsce występuje problem z wysokimi cenami węgla, co przekłada się na zwiększone koszty ogrzewania domów i mieszkań. Spowodowane jest to między innymi wzrostem cen surowców energetycznych na rynkach światowych, a także zwiększeniem popytu na węgiel na rynku krajowym. Dodatek węglowy to świadczenie pomocy materialnej, które ma na celu dofinansowanie kosztów ogrzewania w okresie zimowym, dlatego nie może podlegać zajęciu.

Osoby otrzymujące dodatek węglowy mogą przeznaczyć go na koszty ogrzewania, w tym na zakup węgla, drewna lub gazu, a także na pokrycie kosztów za energię elektryczną, jeśli dana osoba nie korzysta z innych źródeł ogrzewania. Jednakże, ponieważ weryfikacja dokładnego przeznaczenia świadczenia byłaby trudna i kosztowna, nie ma sztywnych procedur lub kontroli, które miałyby na celu weryfikację, czy osoby otrzymujące dodatek wykorzystują go zgodnie z przepisami. Mimo tego jednak środki te nadal chronione są przed egzekucją.

Należy jak najszybciej zgłosić się do osoby, która ten dodatek zajęła. Jeżeli na skutek błędu przekazania pieniędzy środki z dodatku węglowego zostaną zajęte z konta dłużnika, a potem z tych środków nastąpi spłata całości zadłużenia, możemy znaleźć się jednak w sytuacji bez wyjścia. W ostateczności możemy również złożyć skargę na czynności komornicze lub żądać od wierzyciela zwrotu części kwoty, która nie podlegała zajęciu.

Nikt nie może zająć pieniędzy z dodatku węglowego. Dodatek ten jest świadczeniem, które może posłużyć na pokrycie kosztów zakupu węgla, drewna lub gazu, które służą do ogrzewania lokali mieszkalnych.

Podsumowanie

  1. Dodatek węglowy jest ustawowo uznany za świadczenie niezbywalne przez wierzycieli.
  2. Nie może on być przekazany ani przeniesiony na rzecz innej osoby lub instytucji.
  3. Dodatek węglowy jest przeznaczony na pokrycie kosztów ogrzewania w okresie zimowym dla osób o niskich dochodach.
  4. Świadczenie to ma charakter socjalny i stanowi formę pomocy państwa dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
  5. Zgodnie z przepisami prawa egzekucyjnego, komornik nie ma prawa zajmować świadczeń socjalnych, w tym dodatku węglowego, jako formy zabezpieczenia wierzytelności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Wzrost popularności pracy zdalnej w miastach
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
23 czerwca 2019

Wzrost popularności pracy zdalnej w miastach

Tesco zamyka kolejne sklepy. Sprawdź lokalizacje  
Aktualności
author
Halszka Gronek
04 czerwca 2018

Tesco zamyka kolejne sklepy. Sprawdź lokalizacje  

Indeks PMI dla Polski jest negatywny już 13. raz z rzędu
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
04 grudnia 2019

Indeks PMI dla Polski jest negatywny już 13. raz z rzędu

Ranking chwilówek – listopad 2019
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
05 listopada 2019

Ranking chwilówek – listopad 2019

Ulga na dziecko 2019
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
09 stycznia 2019

Ulga na dziecko 2019

Szybkie pożyczki Kętrzyn
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
10 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Kętrzyn

Porównaj