Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga na czynności komornika – wzór

author
15 maja 2022

Komornik działa niezgodnie z prawem? Nie wykonuje swoich obowiązków? Zawsze przysługuje Ci złożenie skargi na czynności komornicze. Sprawdź kompendium wiedzy na ten temat i pobierz darmowy wzór skargi na czynności komornika.

Spis treści:

 1. Na czym polega skarga na komornika?
 2. Kto może wnieść skargę na czynności komornika?
 3. Jak napisać skargę na komornika?
 4. Skarga na czynności komornika – wzór
 5. Co powinno być w skardze na komornika?
 6. Czy można złożyć zażalenie na komornika?
 7. Co daje skarga na czynności komornika?
Zwiń spis treści

Na czym polega skarga na komornika?

Skarga na czynności komornika to jeden z przywilejów przysługujących wszystkim osobom, wobec których wykonywana jest egzekucja.

Skarga taka polega na konkretnym wskazaniu, że komornik na przykład:

 • niepoprawnie wykonał swoje czynności,
 • zaniechał czynności, które powinien wykonać,
 • posunął się do czynu zabronionego.

W przypadku złożenia takiej skargi komornik jest kontrolowany przez sąd rejonowy (ten, przy którym dany komornik działa). Co ważne – skarga na czynności komornika może być złożona jedynie bezpośrednio na czynności samego komornika, a nie sądu, czy innej instytucji.

Kto może wnieść skargę na czynności komornika?

Skargę może złożyć każda osoba:

 • której prawa zostały naruszone przez czynności komornicze,
 • której prawa zostały zagrożone przez działania komornika,
 • której prawa zostały naruszone przez zaniechanie działań komorniczych,
 • której prawa zostały zagrożone przez zaniechanie działań komorniczych.

Oznacza to, że tak naprawdę ze skargą może wystąpić każda osoba poszkodowana przez komornika – nie tylko osoba, wobec której wykonywana jest egzekucja. Z tego przywileju mogą więc skorzystać także osoby trzecie, jeżeli tylko ich prawa zostały naruszone przez czynności komornicze. Nie jest tajemnicą jednak, że najczęściej skargę składają osoby, które nie wiedzą, jak wyjść z długów lub po prostu nie mają pojęcia, jak pozbyć się komornika – myślą, że złożenie skargi sprawi, że komornik zaniecha egzekucji wobec nich, co jednak nie jest prawdą.

Oprócz dłużnika skargę mogą złożyć także:

 • wierzyciel,
 • sąd,
 • prokurator,
 • organizacja społeczna,
 • osoby obecne podczas czynności komorniczych dokonywanych wobec dłużnika (np.: zamieszkujące z nim).

W szczególności często taką skargę składają osoby, które zostały źle potraktowane przez komornika podczas wizyty w ich domu w celu poszukiwania majątku dłużnika. Zdarza się bowiem, że komornik zajmuje np.: laptop będący w mieszkaniu dłużnika, choć tak naprawdę należy on do osoby trzeciej, również mieszkającej w tymże lokalu.

Masz komornika?

Sprawdź najlepsze pożyczki z komornikiem w firmach pozabankowych.

Jak napisać skargę na komornika?

Skarga na czynności komornika to oficjalne pismo, które może trafić do sądu, dlatego musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące pism procesowych. Pismo to składa się na konkretnym druku.

Dokument ten zawiera przede wszystkim:

 • oznaczenie sądu, do którego składana jest skarga,
 • oznaczenie stron postępowania,
 • wskazanie adresów stron postępowania,
 • oznaczenie rodzaju pisma („Skarga na czynności komornika”),
 • sygnaturę akt komorniczych,
 • precyzyjne określenie zaskarżanej czynności albo czynności zaniechanej przez komornika,
 • wniosek o zmianę, uchylenie albo dokonanie danej czynności przez komornika,
 • uzasadnienie wniosku,
 • podpis osoby wnoszącej skargę.

Wzór wniosku możemy znaleźć samodzielnie w Internecie, ale musimy również wiedzieć, że na naszą prośbę komornik powinien udostępnić nam uniwersalny formularz skargi. Skargę można również napisać samodzielnie, nie trzeba wykorzystywać gotowego formularza.

Skarga na czynności komornika – wzór

Formularz oficjalny, rządowy, dostępny jest do pobrania tutaj: Skarga na czynności komornika – wzór.pdf.

Skargę możemy również napisać samodzielnie, posiłkując się na przykład wzorem formularza przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Dla naszych czytelników przygotowaliśmy autorski wzór skargi na czynności komornika w formacie doc (word) do edycji. Można go pobrać poniżej, zupełnie za darmo! 😉

Skarga na czynności komornika – wzór.doc – DO POBRANIA

Co powinno być w skardze na komornika?

W skardze na komornika, poza formalnymi kwestiami (typu oznaczenie dłużnika, tytuł, podpis, sygnatura akt komorniczych) powinien znaleźć się szczegółowy opis tego, o co oskarżamy komornika. Jeżeli np.: komornik niesłusznie dokonał zajęcia naszej rzeczy, musimy dokładnie opisać okoliczności tego zdarzenia – kiedy to się stało, kto był świadkiem tego zdarzenia, jaki był jego przebieg.

Ponadto w naszej skardze powinniśmy także zawrzeć nasze oczekiwania wobec komornika. Jeżeli podjął on niesłuszną naszym zdaniem decyzję, w skardze możemy wnioskować o jej uchylenie. Jeżeli natomiast komornik na przykład nie dopełnił swoich czynności, w skardze możemy wyrazić swoje oczekiwanie, że dana czynność zostanie jednak wykonana przez komornika.

Warto mieć również na uwadze, że są pewne rzeczy, które absolutnie nie mogą znaleźć się w skardze na czynności komornika. Skargi nie można złożyć w trzech przypadkach:

 1. Jeżeli chcemy zaskarżyć fakt, iż komornik złożył zarządzenie o wezwaniu do usunięcia braków w piśmie.
 2. Jeżeli chcemy zaskarżyć zawiadomienie o terminie czynności.
 3. Jeżeli chcemy zaskarżyć fakt uiszczenia przez komornika podatku od towarów i usług.

Niezależnie od składania skargi możemy zawsze wnioskować o kredyt oddłużeniowy.

Skarga na czynności komornika – najważniejsze informacje


1. Ile kosztuje wniesienie skargi na komornika sądowego?

Wniesienie skargi na komornika kosztuje zawsze 50 zł – niezależnie od treści skargi. Jak głosi bowiem punkt 1. art. 25. ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: “Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera się od skargi na czynności komornika”. Opłatę możemy uiścić poprzez:

 • naklejenie znaczków opłaty sądowej na skargę,
 • dokonanie przelewu na konto.

 

2. Kiedy można wnieść skargę?

Zgodnie z prawem skargę można wnieść maksymalnie w ciągu 7 dni od:

 • dokonania danej czynności przez komornika,
 • zawiadomienia osoby, której prawo zostało  naruszone albo zagrożone przez czynności komornika,
 • momentu, w którym osoba dowiedziała się o dokonanej przez komornika czynności.

W sytuacji chęci zaskarżenia zaniechania dokonania czynności przez komornika, termin 7 dni liczony jest od dnia, w którym czynność powinna zostać przez niego wykonana.

 

3. Do kogo skarga na komornika?

Skargę na komornika składamy bezpośrednio do komornika, którego w niej oskarżamy. Nie ma możliwości, by złożyć skargę przez sąd lub osoby trzecie. Skargę powinniśmy wysłać pocztą (koniecznie listem poleconym!) na adres kancelarii komorniczej, w której pracuje dany komornik.

Czy można złożyć zażalenie na komornika?

Tak naprawdę formalnie wśród pism do komornika nie istnieje takie pismo jak “zażalenie na komornika“. W powszechnym użyciu pod tą nazwą kryje się po prostu skarga na komornika, która jest przecież właściwie pewną formą zażalenia.

Żalimy się na to, czego naszym zdaniem komornik nie wykonał, choć powinien albo żalimy się na to, że wykonał coś, czego nie powinien. Skarga taka ma więc z reguły wszystkie cechy typowego zażalenia, ale jej formalna nazwa to “skarga”. W przepisach prawnych zażalenie na komornika nie funkcjonuje.

Jeżeli jednak zastanawiamy się, czy możemy złożyć zażalenie na komornika, to odpowiedź jest prosta – oczywiście, możemy! W tym celu musimy… napisać skargę na czynności komornicze. 😉

Co daje skarga na czynności komornika?

Skarga na czynności komornika może dać przede wszystkim ten efekt, którego oczekujemy składając skargę. W prawidłowo napisanej skardze w treści wskazujemy bowiem konkretnie, czego oczekujemy od komornika. Z reguły oczekujemy, by:

 • anulował jakąś czynność, której bezprawnie dokonał,
 • wykonał obowiązek, którego zaniechał.

Nasza skarga może przynieść praktycznie natychmiastowy efekt – o ile oczywiście jest zasadna. Komornik jest zobowiązany do postępowania według prawa, więc nie może odrzucić takiej skargi, jeżeli rzeczywiście nie postąpił tak, jak wskazują to przepisy.

My natomiast, by poprawić swoją sytuację osobistą, możemy zawsze skorzystać z kredytów dla zadłużonych – dostępnych także dla tych, którzy borykają się z egzekucją komorniczą.

Jak można zaskarżyć działanie komornika?

Działanie komornika można więc zaskarżyć wyłącznie pisemnie, poprzez złożenie do tegoż komornika skargi na jego czynności. Skarga musi być doręczona osobiście lub drogą pocztową (nie przez e-mail).

Na wniesienie skargi jest 7 dni od momentu zawiadomienia o dokonaniu/zaniechaniu czynności. Aby skutecznie zaskarżyć działanie komornika, trzeba oczywiście wnieść opłatę sądową od skargi – ta wynosi zawsze 50 zł, niezależnie od tego, co będzie zawarte w skardze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Promocja: 300 zł za założenie i prowadzenie konta w mBanku
Promocje bankowe
author
21 sierpnia 2018

Promocja: 300 zł za założenie i prowadzenie konta w mBanku

Chwilówki Chełm
Chwilówki miasta
author
30 marca 2022

Chwilówki Chełm

Jak zalogować się do Idea Banku? Nowe zasady logowania
Bez kategorii
author
31 października 2019

Jak zalogować się do Idea Banku? Nowe zasady logowania

Ile kosztuje e-dowód osobisty?
Bez kategorii
author
26 lutego 2020

Ile kosztuje e-dowód osobisty?

Krajowy Rejestr Zadłużonych – co to jest?
Bez kategorii
author
14 lipca 2020

Krajowy Rejestr Zadłużonych – co to jest?

Złoto powraca do Allegro
Bez kategorii
author
21 stycznia 2020

Złoto powraca do Allegro