Dekada rozwoju

author
23 maja 2021

15 maja 2021 roku poznaliśmy najnowszy najnowszy program społeczno-gospodarczy Zjednoczonej Prawicy o nazwie „Polski Ład”. Składa się on z 10 obszarów, które dotyczą najważniejszych dla Polek i Polaków kwestii. Jeden z nich nazwany “Dekada rozwoju”. Sprawdziliśmy, jakie zmiany zostały ujęte w tym programie.

Dekada rozwoju – “Polski Ład”

W jednym z obszarów programu społeczno-gospodarczego „Polski Ład” przedstawione zostały planowane zmiany dotyczące ogólnego rozwoju naszego kraju. „Dekada rozwoju” jest programem, w którym znaleźć można kwestie dotyczące transportu, nowoczesnej infrastruktury, cyfrowej Polski, dostępnych usług społecznych, czystej energii czy inwestycji w Twój dom.

Wiele punktów programu zawiera planowane dofinansowania dla gmin czy mniejszych miejscowości. Celem zaplanowanych działań jest jak najszybsze podniesienie poziomu infrastruktury czy cyfryzacji w naszym kraju.

W „Dekada Rozwoju” zawartych zostało wiele punktów, w których szczegółowo zostały przedstawione plany dla rozwoju Polski na najbliższe lata. Poniżej omawiamy punkty tego programu.

źródło: https://twitter.com/PremierRP/status/1393536647317307395

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

 

Kredyt online – 100% przez Internet

 

Pożyczki na dowód – minimum formalności

500 tys. nowych miejsc pracy

Bank Gospodarstwa Krajowego ruchomi fundusz, który po pandemii zajmie się finansowaniem odbudowy i modernizacji kraju. Kolejne środki, poza 770 mld zł w ramach Polityki Spójności i Funduszu obrony, posłużą do osiągnięcia europejskiego poziomu życia. Fundusz Polski Ład wesprze finansowo takie zadania jak:

– nowoczesna infrastruktura,

– transport,

– dostępne usługi społeczne,

– cyfrowa Polska,

– inwestycje w Twój Dom

– czysta energia.

Subwencja inwestycyjna dla samorządów

Samorządy będą miały mniej pieniędzy przez zmiany w podatku dochodowych, ale zyskają na tym obywatelek. Ta luka ma być wypełniona jednak przez nową subwencję dla samorządów na cele inwestycyjne.

Wielkie programy infrastrukturalne

Po pandemii rozpocznie się pogłębiona rozbudowa między innymi Portu Gdańskiego, Via Carpatia, Via Baltica, Rail Baltica oraz przekop Mierzei Wiślanej. Projekty te maja zapewnić gospodarce impuls rozwojowy.

Inwestycje kolejowe

Przez najbliższe 5 zostanie zbudowanych lub zmodernizowanych 15 000 km torów kolejowych na terenie kraju.

Koleje aglomeracyjne

Projekt Kolei Aglomeracyjnych ma rozwiązać problem z brakiem skoordynowanego i prawnego transportu zbiorowego.

Centralny Port Komunikacyjny

Transport lotniczy, kolejowy oraz drogowy muszą być zintegrowane. CPK pozwoli utworzyć ponad 150 000 miejsc pracy oraz pozwoli na podniesienie PKB nawet o 3,2%.

Inwestycje portowe

Zaplanowana została między innymi budowa Portu Centralnego w Gdańsku, dwóch terminali kontenerowych, terminalu off-shore, LNG, przestrzeni dla stoczni i pasażerskich statków. Będzie mieć to ogromne znaczenie dla rozwoju transportu morskiego i intermodalnego.

Infrastruktura cyfrowa

Całą Polska uzyska dostęp do sygnału dającego możliwość wykorzystywania sieci 5G. Fundusz Szerokopasmowy pozwoli każdemu gospodarstwu, urzędowy czy szkole na dostęp do szybkiego światłowodowego połączenia teleinformatycznego.

Podwojenie liczby dróg szerokiego ruchu do 2025 r.

W 2025 roku w Polsce będzie funkcjonować ponad dwa razy więcej dróg szybkiego ruchu niż w 2015 roku. Umożliwi to rządowy program wsparcia.

Pełne połącznie miast wojewódzkich siecią szybkich dróg

Na 2030 rok zostało zaplanowane skończenie budowy całej sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce, a później uzupełnienie jej o kolejne odcinki.

Połączenie małych miast z infrastrukturą kolejową

Do mniejszych miast dodane zostaną połącznie kolejowe uzupełniające trasy autobusowe. Na ten cel przeznaczonych zostanie 70 mln zł rocznie na świadczenie usług transportu między funkcjonującymi stacjami kolejowymi a miejscowościami w ich okolicy.

Odbudowa Pałacu Saskiego

Rozpocznie się ona w 2023 roku. W ten sposób zrealizowany zostanie polityczny testament Lecha Kaczyńskiego, który starał się o działania na rzecz tego dzieła.

Drogi wodne

Rozwój dróg wodnych pozwoli na wykorzystywanie głównych zalet transportu śródlądowego. Przykładem jest znaczne odciążenie ruchu drogowego.

źródło: https://twitter.com/pisorgpl/status/1393488698797445121/photo/1

Społecznie Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM)

Będzie to nowy filar programu mieszkaniowego. Powstające przy udziale gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości spółki będą wehikułem budowy nowoczesnych mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

Katalog standardów urbanistycznych

Wprowadzone zostaną nowe standardy urbanistyczne, które zagwarantują dostęp do podstawowych usług społecznych. Mowa tu chociażby o szkołach, przedszkolach czy terenach zielonych.

Lokal za grunt

Inwestorzy będą mogli pozyskiwać od samorządów grunty pod inwestycję w zamian za prawa do części wybudowanych lokali. Następnie lokalne te gmina będzie mogła przeznaczyć na potrzeby rodzin, które nie są w stanie kupić lub wynająć mieszkania po cenach rynkowych.

Cyfryzacja procedur inwestycyjno-budowlanych

Rząd wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego przygotował pakiet rozwiązań wprowadzających ułatwienia cyfrowe do ustawy Prawo Budowlane. Cyfryzacja w procesie budowlanym to przede wszystkim szansa na unowocześnienie, usprawnienie i przyspieszenie go.

Nowa jakość w spółdzielniach mieszkaniowych

Spółdzielcy uzyskają większe prawa w procesach decyzyjnych. Pojawi się kadencyjność prezesów i zarządów, a także konieczność ich wybierania przez wszystkich członków spółdzielni.

Przeciwdziałanie rozproszeniu zabudowy

Nowe inwestycje na podstawie indywidualnych decyzji administracyjnych realizować będzie można tylko w ramach uzupełniania istniejącej zabudowy, z dostępem do drogi, na terenach w pełni wyposażonych w niezbędne media i spełniających ustawowe wymagania dostępności do obiektów infrastruktury społecznej.

Granty na infrastrukturę dla min inwestujących w budownictwo mieszkaniowe

Przewidziane zostało dodatkowe wsparcie dla gmin, które angażują się w budowę mieszkań komunalnych lub w ramach SIM czy TBS. Za każde zrealizowane gmina uzyska grant na pokrycie 10 %. takiej inwestycji towarzyszącej.

Krajowy Fundusz Rewitalizacji

Będzie to mowy fundusz, który pozwoli na sfinansowanie gminnych programów rewitalizacji.

Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego

Zmieniona zostanie ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a dzięki temu od 2025 w każdej polskiej gminie będzie możliwość dysponowania planem ogólnym, powiązanym ze strategią rozwoju. Plan ten będzie określał ramy lokalizacyjne dla nowej zabudowy, uwzględniając istniejące potrzeby rozwojowe gmin

Wprowadzenie własności warstwowej

Dzięki takiemu rozwiązaniu prawnemu proces inwestycyjny w wielu miastach będzie dużo łatwiejszy, na co wpłynie też możliwość łatwiejszego finansowania.

Polonizacja zamówień publicznych

Polityka Zakupowa Państwa będzie kierować działaniami zakupowymi zamawiających, np. poprzez promocję wzrostu potencjału wykonawców należących do rynku zamówień publicznych. Wprowadzone będą również przepisy tworzące polski system certyfikacji wykonawców zamówień publicznych.

Modułowe centra lokalnej wspólnoty

Powstanie program dofinansowania budowy centrów lokalnej wspólnoty na bazie wcześniej stworzonego planu modułowego. Ogromną zaletą budownictwa modułowego jest szybki czas realizacji inwestycji, ale także zmiana funkcji, które pełnią budynki samorządowe. Gminy będą miały możliwość dostosowania funkcjonalności budynków do potrzeb lokalnej społeczności.

Społeczna agencja najmu

Agencje najmu będą mogły dzierżawić lokale z rynku po niższych cenach, a następnie wynajmować je wskazanym przez gminę lokatorom. Osoby, które skorzystają z takiej możliwości, uzyskają dodatkowo dopłatę do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start.

Wsparcie dla montażu instalacji OZE w budynkach wielorodzinnych

Instalacje OZE w budynkach wielorodzinnych będą dużo bardziej opłacalne. Na finansowanie liczyć będą mogły także wspólnoty mieszkaniowe.

źródło: https://twitter.com/PremierRP/status/1393530348579876873/photo/1


Źródła:

http://polskilad.pis.org.pl/program/dekada-rozwoju

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

ING Bank Śląski sesje przychodzące i wychodzące
Sesje przelewów
author
30 lipca 2022

ING Bank Śląski sesje przychodzące i wychodzące

Biuro paszportowe w Tychach
Biura paszportowe
author
13 lipca 2022

Biuro paszportowe w Tychach

Razer złożył wniosek o licencję na wirtualny bank
Bez kategorii
author
05 stycznia 2020

Razer złożył wniosek o licencję na wirtualny bank

Kruk kupuje długi PKO
Wpisy
author
22 października 2015

Kruk kupuje długi PKO

Bank Spółdzielczy w Sawinie  – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN
Oddziały
author
07 września 2019

Bank Spółdzielczy w Sawinie – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Kredyt konsolidacyjny Radomsko
Kredyty miasta
author
18 stycznia 2022

Kredyt konsolidacyjny Radomsko