Dodatek aktywizacyjny – jak otrzymać?

Dodatek aktywizacyjny – jak otrzymać?

author
Julia Wierciło
15 marca 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie, które jest formą zachęty do podjęcia pracy zawodowej. Przysługuje on zarówno osobom bezrobotnym, które znalazły zatrudnienie samodzielnie, ale także tym, którzy podjęli pracę na podstawie skierowania od powiatowego urzędu pracy. Sprawdźmy, jak otrzymać dodatek aktywizacyjny, komu przysługuje oraz ile wynosi obecna stawka.

Spis treści:

 1. Co to jest i kto może starać się o dodatek aktywizacyjny?
 2. Kiedy nie otrzymamy dodatku?
 3. Stawka dodatku aktywizacyjnego
 4. Jak złożyć wniosek o dodatek aktywizacyjny?
 5. Jak długo możemy pobierać dodatek aktywizacyjny?
 6. Pytania i odpowiedzi
 7. Podsumowanie
Zwiń spis treści

Co to jest i kto może starać się o dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny jest świadczeniem. Ta forma rekompensaty będzie przysługiwała nam kiedy jesteśmy zarejestrowani w urzędzie pracy. Należy spełnić jeszcze kilka dodatkowych kryteriów, które możemy znaleźć poniżej.

Aby otrzymać dodatek aktywizacyjny, musimy:

 • być zarejestrowanym jako bezrobotny w powiatowym urzędzie pracy,
 • mieć prawo do zasiłku (dla osób bezrobotnych),
 • podjąć pracę z własnej inicjatywy,
 • podjąć pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (z niższym niż minimalne wynagrodzeniem) ze skierowania wydanego przez urząd pracy.

W przypadku chęci podjęcia pracy poza miejscem, w którym mieszkamy możemy złożyć wniosek o bon zasiedleniowy. Warunkiem do otrzymania go jest status osoby bezrobotnej. Jeśli nie otrzymamy dodatku, a potrzebne są dodatkowe środki, warto wziąć pod uwagę skorzystanie z kredytu dla bezrobotnych.

Kiedy nie otrzymamy dodatku?

Zdarzają się sytuacje, w których, mimo spełnienia powyższych kryteriów, nasz wniosek może zostać odrzucony.
Dodatek aktywizacyjny nie będzie przyznany w następujących przypadkach:

 • przebywanie na bezpłatnym urlopie,
 • kiedy nastąpi 1 dniowa (dzień roboczy) przerwa między umowami o pracę, a w tym okresie nie byliśmy zarejestrowani w urzędzie pracy,
 • podejmiemy pracę za granicą,
 • podejmiemy pracę w Polsce, ale u pracodawcy zagranicznego,
 • podejmiemy pracę u osoby, u której byliśmy zatrudnieni przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy,
 • zostaliśmy skierowani przez powiatowy urząd pracy do wykonania prac interwencyjnych, prac publicznych. Podobnie w sytuacji, w której koszty wyposażenia zostaną zrefundowane (refundacja przez Fundusz Pracy).

Stawka dodatku aktywizacyjnego

Stawka dodatku aktywizacyjnego jest stała. Uzależniona jest od wysokości stawki zasiłku dla bezrobotnych. Jest to 50 % wartości tego zasiłku. W 2023 roku dodatek aktywizacyjny może wynosić maksymalnie 652,10 netto. Mimo norm, decyzja o kwocie ostatecznej podejmowana jest przez starostę. Z tego powodu wysokość dodatku aktywizacyjnego może być niższa. Uzależniona jest ona także od pracy i wysokości wynagrodzenia. Im niższa, tym dodatek będzie wrastał.

Kiedy wypłacany jest dodatek?

Wszystko zależy od urzędu pracy, w którym jesteśmy zarejestrowani, ale nie później niż 14 dni po zakończeniu danego miesiąca. Urząd pracy wypłaca świadczenie:

 • w zależności od tego, jakiego dnia złożyliśmy wniosek,
 • pod koniec danego miesiąca,
 • za okresy miesięczne.

Jeśli staramy się o dodatek za niecały miesiąc, wysokość stawki jest ustalana przez podzielenie pełnej kwoty przyznanego dodatku przez 30 dni. Następnie otrzymany wynik mnożymy przez liczbę dni, w których dodatek nam przysługuje.

Jak złożyć wniosek o dodatek aktywizacyjny?

Aby otrzymać dodatek aktywizacyjny, musimy złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy. Informacje, które muszą pojawić się w każdym wniosku, to:

 • nasze dane tzn. imię i nazwisko, PESEL, adres i miejscowość,
 • data,
 • tytuł np. „wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego”,
 • sprecyzowanie podjęcia pracy (należy zaznaczyć czy zatrudnienie podjęliśmy z własnej inicjatywy zatrudnienia, czy ze skierowania z powiatowego urzędu pracy),
 • dane dot. naszego pracodawcy (nazwa i adres),
 • data podjęcia pracy (musi być ona bardzo dokładna),
 • numer rachunku,
 • deklaracja mówiąca o przekazaniu informacji dotyczących stanu zatrudnienia (czyli comiesięcznego udokumentowania zatrudnienia czy wykonywania innej pracy zarobkowej oraz do dostarczenia tego zaświadczenia w określonym terminie)
 • podpis.

Oprócz wniosku należy dostarczyć np. zaświadczenie o podjęciu pracy, które możemy otrzymać od naszego pracodawcy, umowę o pracę, zlecenie, dzieło. Jeżeli mamy trudność w udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia i nie możemy dostarczyć dokumentów (wniosek i zaświadczenie) osobiście, dostępne są inne rozwiązania takie jak przysyłka listem lub internetowo na stronie praca.gov.pl.

Jak długo możemy pobierać dodatek aktywizacyjny?

W przypadku zaprzestania pracy zarobkowej, kończy się nasze prawo do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego. Jeśli jednak:

 • Będąc bezrobotnym podejmiemy pracę – wypłata dodatku aktywizacyjnego odbywać się będzie przez połowę okresu, w którym przysługiwałby nam zasiłek dla osób bezrobotnych,
 • Podejmiemy pracę ze skierowania otrzymanego w urzędzie pracy (z wynagrodzeniem nie średnim krajowym, a niższym niż minimalne) – dodatek aktywizacyjny wypłacany jest przez cały czas, w którym przysługiwałaby nam zasiłek dla bezrobotnych.

Podatek od dodatku aktywizacyjnego

Dodatek aktywizacyjny jest opodatkowany. W zeznaniu PIT-11, w rubryce „inne źródła”, należy zaznaczyć otrzymaną kwotę. O pobieranym dodatku aktywizacyjnym powinniśmy powiadomić także naszego pracodawcę. W tym wypadku nie będzie on odliczał kwoty zmniejszającej podatek.

Pytania i odpowiedzi

Na znalezienie pracy urząd płaci kwotę maksymalnie równą połowie kwoty zasiłku dla bezrobotnych, w 2023 roku dodatek aktywizacyjny może wynosić maksymalnie 652,10 netto.

Dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu, po zakończonym okresie miesięcznym.

Dodatek aktywizacyjny ma dwie najważniejsze podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009r. poz. 1118 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.).

Na przykład w sytuacji, gdy zostaliśmy skierowani przez powiatowy urząd pracy do wykonania pracy interwencyjnej lub prac publicznych.

Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej, którą zarejestrował powiatowy urząd pracy, a która to osoba posiada prawo do zasiłku i z własnej inicjatywy lub w wyniku skierowania przez PUP podjęła zatrudnienie lub inną pracę. Stanowisko pracy musi być płatne.

Podsumowanie

 1. Dodatek aktywizacyjny to forma zachęty do podjęcia zatrudnienia.
 2. Dodatek jest wypłacany przez powiatowy urząd pracy.
 3. W 2023 roku dodatek aktywizacyjny może wynosić maksymalnie 652,10 zł netto.
 4. Dodatek aktywizacyjny jest wypłacany zarówno w przypadku podjęcia pracy w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy, jak i wtedy, kiedy podejmiemy z własnej inicjatywy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.
author
Julia Wierciło
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank Millennium z filmami na YouTube dla dzieci

Bank Millennium przygotował dla najmłodszych program edukacyjny “Finansowy Elementarz”. Dzięki animowanym filmom o przygodach Pana Sebastiana, dzieci będą mogły dowiedzieć się między innymi, jaka jest wartość pieniądza, dlaczego warto oszczędzać i skąd w ogóle biorą się pieniądze.

author
Dominika Byczek
03 maja 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Pożyczka 10 000 zł – gdzie dostać?

Potrzebujesz pożyczki na nagłe wydatki? Sprawdź nasz ranking pożyczek na 10 000 zł. Często, aby zaciągnąć zobowiązanie wystarczy dowód osobisty i wolny czas na wypełnienie wniosku. Sprawdź szczegóły.

author
Patryk Byczek
12 sierpnia 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Mieszkanie Plus w Łodzi

Mieszkanie Plus wchodzi w skład rządowego Narodowego Programu Mieszkaniowego. Program jest skierowany do osób ze wszystkich grup wiekowych – szczególnie ma pomóc tym, którzy mają zbyt niskie dochody na kupno własnego mieszkania. Sprawdziliśmy, jak wygląda realizacja programu Mieszkanie Plus w Łodzi.

author
Julia Wierciło
08 lutego 2024
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

PKO BP w Międzychodzie

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Międzychodzie – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Dominika Byczek
10 października 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Ile komornik może zabrać z pensji w 2017?

Sprawdziliśmy, ile z naszej pensji może zająć komornik sądowy w 2017 roku. Kwoty zajęć są różne w zależności od rodzaju stosunku pracy.

author
Aleksandra Gościnna
21 marca 2017
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Alior Bank w Myszkowie

W Cieszynie znajduje się tylko jedna placówka Alior Banku – blisko Starego Myszkowa. Sprawdź adresy i dane kontaktowe placówek.

author
Aleksandra Gościnna
13 maja 2024
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj