Średnia krajowa 2024

Średnia krajowa 2024

author
Kornel Siwiec
27 stycznia 2024
Prawnik, absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trójmiejskich kancelariach prawnych. Ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie na UG oraz studia Lean Six Sigma Black Belt na Politechnice Gdańskiej.
Kategoria

Według najnowszych danych GUS średnia krajowa wynosi w Polsce 8032,96 zł brutto (dane podane w styczniu 2024). Miesiąc wcześniej średnia krajowa była nieco wyższa – w stosunku rok do roku wynagrodzenia wzrosły o 9,6%.

Spis treści:

 1. Średnia krajowa 2024 – ile wynosi?
 2. Średnia krajowa – co to jest?
 3. Jak jest liczona średnia krajowa?
 4. Średnia krajowa 2024 – komunikaty GUS
 5. Ile wynosiła średnia krajowa w poprzednich miesiącach?
 6. Średnie wynagrodzenie - kogo dotyczy?
 7. Najczęstsze pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Średnia krajowa 2024 – ile wynosi?

Dane dotyczące średniej krajowej Główny Urząd Statystyczny podaje w ujęciu miesięcznym. W danym miesiącu poznajemy zawsze średnią krajową z poprzedniego miesiąca. Oznacza to, że najnowsze dane dotyczą zawsze tego miesiąca, który już się zakończył.

Średnia krajowa 2024

Kwota brutto: 8032,96 zł
Kwota netto: około 5806 zł

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Dane z grudnia 2023 roku, podane w styczniu 2024 r.

Główny Urząd Statystyczny dane na temat wynagrodzeń zbiera przez cały miesiąc i po kilkunastu dniach kolejnego miesiąca publikuje uśrednioną kwotę tych wynagrodzeń. Publikacja tej kwoty następuje w formie obwieszczenia umieszczanego na oficjalnej stronie. Pierwsze dane o średniej krajowej na rok 2024 poznamy dopiero w drugiej połowie lutego, kiedy to GUS poda informacje na temat styczniowej średniej krajowej w tym roku. Średnia krajowa w tym miesiącu wyniosła 8032,96 zł.

Średnia krajowa – co to jest?

Ile wynosi średnia krajowa netto i brutto i czym w ogóle jest? Średnia krajowa to innymi słowy przeciętne wynagrodzenie miesięczne. Wskaźnik, który w założeniu pokazuje, ile przeciętnie zarabiają pracownicy w danym państwie. Za średnią krajową uznaje się w Polsce wartość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto). Wskaźnik średniej krajowej nie dotyczy jednak każdego pracownika w Polsce, która zarabia pieniądze.

Warto jednak dodać, jakie konkretnie jest to wynagrodzenie – do średniej krajowej liczy się tylko wypłaty tych pracowników, którzy zatrudnieni są w sektorze przedsiębiorstw mających co najmniej 10 pracowników. Wszystkie firmy do 9 osób w ogóle nie są brane pod uwagę, a wiadomo, że takich firm jest naprawdę wiele i zarobki w nich często są bardzo niskie – gdyby uwzględnić też te wypłaty, średnia krajowa byłaby zapewne dużo niższa. Przy tradycyjnym wyliczaniu średniej krajowej nie uwzględnia się również wypłat pracowników jednostek sfery budżetowej.

Niemniej jednak średnią – wynagrodzenie brutto oraz idące za tym przeciętne wynagrodzenie netto – wylicza się właśnie w ten sposób. Co więcej – na równi stawia się wynagrodzenia przeciętnych pracowników (niejednokrotnie wynoszące tyle, co płaca minimalna w danym roku) i pensje zarządu czy szefostwa (liczone nawet w setkach tysięcy miesięcznie).

Jak jest liczona średnia krajowa?

Średnia krajowa obliczana jest tak samo, jak każda inna średnia – dodaje się wszystkie wypłaty i dzieli ich sumę przez liczbę tych wypłat. Średnią krajową wylicza się na podstawie dwóch wskaźników:

 • przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
 • przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Teoretycznie wyliczanie średniej daje dobrą miarę – ze średnią spotykamy się przecież na co dzień, w postaci np.: średniej ocen w szkole, średniej długości życia czy średniej arytmetycznej wyliczanej na matematyce. Teoretycznie, ponieważ średnia zdecydowanie odbiega od przeciętnej wartości, jeżeli jest zawyżana lub zaniżana przez kilka wyników bardzo różniących się od pozostałych.

Średnia nie uwzględnia małych przedsiębiorstw i sfery budżetowej

Warto zwrócić uwagę na dwie ogromne grupy, które w ogóle nie są wliczane do naszej średniej krajowej. Są to przede wszystkim te osoby, które pracują w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób, a zatem pracownicy wszystkich pomniejszych sklepików oraz niewielkich rodzinnych działalności. Pensje ich z reguły nie są zbyt wysokie, więc z pewnością doliczenie ich wynagrodzeń do średniej krajowej wpłynęłoby na obniżenie jej poziomu, ale wynagrodzeń tej grupy po prostu nie bierze się pod uwagę.

Nie są w niej również wliczane osoby pracujące w budżetówce, choć z reguły ich płace również są na dobrym, ale dość niskim poziomie. Trudno sobie bowiem wyobrazić nauczyciela czy lekarza zarabiającego tyle, ile jest w stanie zarobić właściciel prywatnej firmy. Budżetówka obejmuje natomiast ogrom polskich pracowników. Poza nauczycielami i lekarzami do tej sfery należą na przykład:

 • policjanci,
 • żołnierze,
 • strażacy,
 • pracownicy domów społecznych,
 • pracownicy urzędów skarbowych,
 • pracownicy sądów,
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Każdy z nas ma chyba wśród bliskich niejedną osobę, która pracuje w małym przedsiębiorstwie albo budżetówce. Płace tych osób nie są jednak wliczane do średniej krajowej. Tak naprawdę średnia krajowa nijak ma się do tego, ile osób pracuje w Polsce.

Ile wynosi średnia krajowa:8032,96 zł brutto
Średnia krajowa netto:5 806 zł netto
Gdzie jest liczona:w przedsiębiorstwach powyżej 9 osób
Minimalne wynagrodzenie:3490 zł brutto
Dane podano w:grudzień 2023
Źródło:obwieszczenie GUS

Średnia krajowa 2024 – komunikaty GUS

Komunikaty GUS w sprawie średniej krajowej znajdziemy na oficjalnej stronie urzędu w zakładce Komunikaty i obwieszczenia Prezesa GUS. Jeżeli chcemy sprawdzić wysokość średniej krajowej, interesuje nas zawsze pozycja “Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw”. Aby otworzyć obwieszczenie, wystarczy kliknąć w odpowiedni miesiąc w tabeli, którą pokazujemy wyżej. Najnowsze obwieszczenie jest zawsze oznaczone kolorem czerwonym. Wszystkie obwieszczenia z poprzednich miesięcy możemy bardzo łatwo sprawdzić, ponieważ są one podlinkowane tuż pod najnowszym komunikatem. Co więcej – dostępne są także komunikaty z lat poprzednich. Najdalej możemy cofnąć się do roku 2014.

Ile wynosiła średnia krajowa w poprzednich miesiącach?

styczeń 2020: 5282,80 zł
luty 2020: 5330,48 zł
marzec 2020: 5489,21 zł
kwiecień 2020: 5285,01 zł
maj 2020: 5119,94 zł
czerwiec 2020: 5286,00 zł
lipiec 2020: 5381,65 zł
sierpień 2020: 5337,65 zł
wrzesień 2020: 5371,56 zł
październik 2020: 5458,88 zł
listopad 2020: 5484,07
grudzień 2020: 5973,75 zł
styczeń 2021: 5536,80 zł
luty 2021: 5568,82 zł
marzec 2021: 5929,05 zł
kwiecień 2021: 5805,72 zł
maj 2021: 5637,34 zł
czerwiec 2021: 5802,42 zł
lipiec 2021: 5851,87 zł
sierpień 2021: 5843,75 zł
wrzesień 2021: 5841,16 zł
październik 2021: 5917,15 zł
listopad 2021: 6022,49 zł
grudzień 2021: 6644,39 zł
styczeń 2022: 6064,24 zł
luty 2022: 6220,04 zł
marzec 2022: 6665,64 zł
kwiecień 2022: 6626,95 zł
maj 2022: 6399,59 zł
czerwiec 2022: 6554,87 zł
lipiec 2022: 6778,63 zł
sierpień 2022: 6 583,03 zł
wrzesień 2022: 6687,81 zł
październik 2022: 6687,92 zł
listopad 2022: 6857,96 zł
grudzień 2022: 7329,96 zł
styczeń 2023: 6883,96 zł
luty 2023: 7065,56 zł
marzec 2023: 7508,34 zł
kwiecień 2023: 7430,65 zł
maj 2023: 7181,67 zł
czerwiec 2023: 7335,20 zł
lipiec 2023: 7485,12 zł
sierpień 2023: 7368,97 zł
wrzesień 2023: 7379,88 zł
październik 2023: 7544,98 zł
listopad 2023: 7670,19 zł
grudzień 2023: 8032,96 zł

wykaz podano w kwotach brutto

Średnia krajowa od pewnego czasu utrzymuje się wciąż na dość podobnym poziomie, choć generalnie z miesiąca na miesiąc obserwujemy tendencję wzrostową (lub spadkową, ale niewielką). Wiele osób posiłkuje się parametrem aktualnej średniej płacy podczas rozmów kwalifikacyjnych. Temat średniej krajowej jest dość kontrowersyjny dla wielu osób, ponieważ często można usłyszeć opinię, że tak naprawdę zarobki Polaków rzadko wynoszą tyle, ile wskazuje średnia.

Średnie wynagrodzenie - kogo dotyczy?

Informacje na temat wysokości średniego wynagrodzenia wzbudzają wiele kontrowersji. Głównym powodem tej sytuacji jest fakt, że podawane dane zwykle skupiają się wyłącznie na sektorze przedsiębiorstw, w którym zatrudnione jest tylko ponad 6 milionów z około 16,5 mln wszystkich zatrudnionych w Polsce. Jest to zatem tylko niewielka część całego rynku pracy w naszym kraju. Stąd zadziwiające dla niektórych wyniki. Dane uwzględniające wartości związane z całą gospodarką podawane są oddzielnie. Dla osób z niepewnymi wpisami w bazach przygotowaliśmy ranking pożyczek bez BIK.

Warto zatem pamiętać, że Główny Urząd Statystyczny w swoich statystykach dotyczących średniego wynagrodzenia nie uwzględnia zarobków osób zatrudnionych:

 • w administracji publicznej,
 • na podstawie umów cywilnoprawnych (np.: na podstawie umowy zlecenia),
 • w przedsiębiorstwach jednoosobowych,
 • w małych przedsiębiorstwach, które zatrudniają mniej niż 10 osób.

W informacjach dotyczących średniej krajowej najczęściej brane pod uwagę są dane ze wskaźnika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. A zatem są to jedynie informacje, które uwzględniają:

 • zarobki brutto osób zatrudnionych tylko na podstawie umów o pracę w przedsiębiorstwach liczących co najmniej 10 pracowników,
 • nadwyżek bilansowych w spółdzielniach,
 • wypłat z tytułu udziałów w zyskach.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Najnowsze dane dotyczące średniej krajowej wskazują, że jej kwota brutto wynosi 8032,96 zł (kwota netto: około 5806 zł). Nie oznacza to jednak, że większość Polaków zarabia właśnie taką kwotę. Warto pamiętać, że przy wyliczaniu średniej krajowej spore grupy pracowników w ogóle nie są brane pod uwagę.

Średnia krajowa w 2024 roku prawdopodobnie przekroczy 8000 zł brutto. Dane z grudnia 2023 r. wskazują, że średnia krajowa wynosi 8032,96 zł (kwota netto: około 5806 zł).

author
Kornel Siwiec
Prawnik, absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trójmiejskich kancelariach prawnych. Ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie na UG oraz studia Lean Six Sigma Black Belt na Politechnice Gdańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Paulina
Paulina
2024-02-01 21:45:27

Średnia krajowa idealnie ukazuje ogromne nierówności płacowe oraz kłamliwe prowadzenie statystyk GUS w Polsce. Nieuwzględnianie przez GUS administracji publicznej, gdzie zarabia się najczęściej najniższą krajową, umowy na zlecenie które często mają młodzi czy małych przedsiębiorstw, których wcale tak mało nie ma i jednocześnie płacą o wiele niższe pensje, niż w dużych korporacjach jest niedorzeczne i zakłamuje rzeczywistość w Polsce. Tworzy to nieuczciwy obraz jakoby osoba zarabiająca najniższą krajową była nieudacznikiem, a tak nie jest. Natomiast pięknie ukazuje, jakie kominy płacowe mamy w naszym kraju oraz jak rozwarstwia się społeczeństwo (nie jest tak źle jak w Rosji, czy Brazylii, ale mogło być lepiej). Są trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyki, z tego ostatniego korzysta GUS i wciska kit jak Polakom żyje się dobrze ).

Bogdan
Bogdan
2023-01-30 14:01:21

Odpowiedź do człowieka o ksywie ``BRAD`` Nie chciałem być śmieszny, zatem dobrze, że - według Ciebie taki nie jestem. I NIGDY nie pogardzałem ludźmi ciężko pracującymi Też kiedyś kopałem rowy i myłem autobusy. I też latami pracowałem w pierwszej firmie za mniej niż średnią krajową... Po co średnia? Nie wiem.. Ale jakiś obraz sytuacji to jest. Jeśli przeanalizuje się ze zrozumieniem, można dojść choćby do wniosku ile można - orientacyjnie - zarobić w określonych branżach lub na stanowiskach. Jeśli komuś takie dane nie podobają się - niech albo zrobi badania własne i je opublikuje (może przy okazji coś zarobi) albo niech się frustruje odnosząc to najczęściej do swojej sytuacji... Walka z danymi GUS i ich hejtowanie, to ``walka z wiatrakami``. A jeśli ``hejcik`` stosują osoby nie potrafiące poprawnie pisać, to same sobie wystawiają świadectwo na forach ... A - przy okazji - znam parę osób mniej wykształconych - dość dobrze zarabiających i solidnie pracujących. I takie osoby sobie cenię - i nie uważam tego za jakąś żałość.

Brad
Brad
2023-01-29 20:54:29

Ale co Boguś, prawda w oczy kole? Miki nie napisał niczego, co nie jest zgodne z prawdą. 80% ludzi w kraju nie zarabia średniej. To co to za średnia sie pytam?? Co to za pieprzenie ze trzeba bylo sie uczyc w szkole? A co to kopanie rowów czy budownaie dróg to jakas ujma? Do tego nie trzeba miec wykształcenia tylko umiejętności, których ty z pewnoscią nie posiadasz. Mam wiekszy szacunek do ludzi ktorzy realnie cos tworza niz do zasranych korpo- niedołęg,ktorzy poza bezsensownym klepaniem w kompa nie potrafia przykręcić nawet śrubki. Mozna narzekać na rzad bo wsadza swoje brudne łapy wszedzie tam gdzie nie powinien. Pokaz mi państwową spółkę ktora konkuruje z prywatnym biznesem? I nie pieprz mi tu głupot o garstce dyrektorow i prezesow lepiej zarabiających. Nie jesteś nawet śmieszny - jesteś żałosny!!!

Bogdan
Bogdan
2023-01-09 13:03:26

Większość komentarzy - jak zwykle przy omawianiu spraw zarobkowych - piszą (co widać) frustraci i nieudacznicy . Taki ``miki`` np. nie potrafi poprawnie kilku zdań napisać po polsku. Robi masę błędów i nie są to literówki. Panie ``miki`` - jeśli ktoś nie uczył się w szkole, to teraz - w efekcie - ma szansę na gorszą i mniej płatną pracę. A dyrektorzy, prezesi i ministrowie też są potrzebni. Garstka ( w porównaniu do wielu milionów pracujących) zarabiających nader dużo nie rzutuje istotnie na średnią. A taki ``misiu`` zwala na rząd. Zawsze można zwalić na rząd - na każdy rząd. Najlepiej znaleźć winnego - ``ONI`` są winni ZAWSZE będą jacyś ``oni`` . Za to ``ponarzekać SE`` można... żałosne.

maniu
maniu
2022-12-03 10:22:34

Wszyscy narzekają, że średnia krajowa w Polsce zakłamana przez prezesów itd, że odstajemy na tle unii w zarobkach a ceny wysokie, ale jakoś nie widać tej biedy po ulicach w Polsce i miasta są zawalone średnio-drogimi i drogimi autami. Normalnie czary. Nikt nie zarabia średniej, nikogo nie stać, a jednak wszyscy mają.

Podobne artykuły

PKO BP w Chociwlu

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Chociwlu – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
11 października 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Egzekucja z nieruchomości

Niespłacane zobowiązania mogą nieść za sobą poważne konsekwencje. Jedną z nich jest zajęcie majątku dłużnika, w celu uregulowania powstałego długu. W sytuacji rozpoczęcia egzekucji komorniczej, dobra należące do osoby zadłużonej mogą zostać zajęte przez funkcjonariusza. Dotyczy to zarówno ruchomości, ale także otrzymywanego wynagrodzenia i nieruchomości dłużnika. Sprawdźmy na czym polega egzekucja z nieruchomości, jak wyglądają jej poszczególne etapy, a także od jakiej kwoty rozpoczyna się proces egzekucyjny.

author
Julia Wierciło
14 listopada 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

PKO BP w Szczekocinach

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Szczekocinach – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
16 września 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Aion Bank sesje przychodzące i wychodzące

Czekasz na przelew w Aion Banku? Sprawdź sesje Aion Banku, czyli dokładne godziny księgowania przelewów przychodzących i wychodzących w systemie Elixir. Dzięki temu szybko ustalisz, kiedy pieniądze trafią na konto.

author
Aleksandra Gościnna
02 stycznia 2023
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Bank Spółdzielczy w Świdnicy sesje przychodzące i wychodzące

Chcesz sprawdzić, o której godzinie pieniądze dotrą na konto w Banku Spółdzielczym w Świdnicy ? A może chcesz wiedzieć, o jakiej porze przelew zostanie realnie wysłany z konta w tym banku? Sprawdź sesje przychodzące i wychodzące Elixir w Bank Spółdzielczym Świdnica.

author
Patryk Byczek
20 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kasa Stefczyka Mogilno

Zainteresowany Kasami Stefczyka w Mogilnie? Odkryj wszystko, co musisz wiedzieć, czytając nasz artykuł. Znajdziesz tu adres, numer telefonu, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Julia Wierciło
17 marca 2024
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.
Porównaj