Strona główna Wpisy Inne Zasiłek dla bezrobotnych 2020

Zasiłek dla bezrobotnych 2020

author
Halszka Gronek
17 lutego 2020

Państwo polskie ma obowiązek czuwania nad życiem i dobrem obywateli. Jednym ze sposobów wypełniania tej powinności jest wypłacanie zasiłku dla osób bezrobotnych. Sprawdziliśmy, kogo przysługuje to świadczenie, jaka jest jego wysokość i gdzie należy złożyć odpowiedni wniosek. 

Spis treści

1. Co to jest zasiłek dla bezrobotnych?
2. Komu przysługuje zasiłek?
3. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2020 roku?
4. Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?
5. Zasiłek dla bezrobotnych a kuroniówka.
6. Czy można stracić zasiłek?
7. Podsumowanie.

 

CO TO JEST ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH?

Zasiłek dla bezrobotnych jest podstawową formą wsparcia wszystkich tych, którzy utracili pracę i nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Innymi słowy jest to świadczenie przyznawane osobom bezrobotnym, które zarejestrowane zostały w powiatowych urzędach pracy. Dzięki zasiłkowi dla bezrobotnych tysiące Polaków każdego roku zyskało możliwość wyjścia z finansowego dołka i rozpoczęcia ścieżki zawodowej na nowo.

Warunki, jakie określają przyznanie prawa do zasiłku oraz okres jego pobierania, reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podstawowym z nich jest oczywiście odpowiedni staż pracy. Dlatego starając się o wypłacenie zasiłku i rejestrując się w urzędzie pracy, należy przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające stosunek pracy.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK?

Podstawowym warunkiem otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest pozostawanie w stosunku pracy, na umowie agencyjnej lub umowie zlecenia łącznie przez minimum 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestracje w powiatowym urzędzie pracy, a także – co istotne – pobieranie za tą pracę co najmniej minimalnego wynagrodzenia (w roku 2019 – 2250 zł brutto, a w roku 2020 – 2600 zł brutto). Na zasiłek może liczyć także bezrobotny, który w ciągu ostatnich 18 miesięcy opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności (ponownie – minimum 365 dni łącznej pracy przy „pełnym ZUS-ie”).

 

Warunki dodatkowe

Istnieje jednak kilka kryteriów które niepodważalnie pozbawiają bezrobotnego prawa do zasiłku. Zdarzy się tak, jeśli urząd pracy odkryje, iż bezrobotny choć raz w czasie posiadania statusu bezrobotnego odmówił propozycji zatrudnienia, szkolenia bądź stażu.

Na otrzymanie zasiłku nie może liczyć także ten, kto w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron. Wyjątek w tym przypadku stanowi jednak likwidacja firmy lub stanowiska pracy, a także rezygnacja bezrobotnego z pracy z winy pracodawcy, który naruszył przepisy Kodeksu pracy.

Dyskwalifikującym kryterium przy staraniu się o otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych jest także otrzymanie zwolnienia dyscyplinarnego lub wypłacenie przez wcześniejszego pracodawcę odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

 

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2020 roku?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych waloryzowana jest z dniem 1 czerwca każdego roku. Do dnia 31 maja 2019 r. obowiązywała więc “stara” stawka ustalona w 2018 roku. Natomiast od dnia 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2020 roku obowiązuje zasiłek dla bezrobotnych o wysokości miesięcznej:

Stawki, jakie obowiązywać będą od 1 czerwca 2020 roku nie zostały jeszcze podane przez Ministerstwo Finansów.

 

JAK OTRZYMAĆ ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH?

By otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, należy zarejestrować się we właściwym względem miejsca zameldowania powiatowym urzędzie pracy. Zasiłek przysługiwać będzie już po 7 dniach od rejestracji.

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest za każdy dzień roboczy przez okres 6 lub 12 miesięcy – w zależności od stopy bezrobocia, jaka panuje na danym terenie Polski.

Co ważne, bezrobotny, który uzyskał zasiłek, ma obowiązek w ciągu 7 dni powiadomić powiatowy urząd pracy o ewentualnym rozpoczęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (w tym działalności gospodarczej), a także o innych okolicznościach powodujących utratę statusu osoby bezrobotnej albo prawa do zasiłku.

 

ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH A KURONIÓWKA

Kuroniówka to potocznie stosowane określenie na zasiłek dla osób bezrobotnych.

Pierwotnie jednak nazwa ta odnosiła się do darmowego posiłku, jaki na początku lat 90. XX wieku wydawany był na ulicach Warszawy wszystkim biednym mieszkańcom stolicy.

Nazwa „kuroniówka” swe etymologiczne źródło zawdzięcza Jackowi Kuroniowi, ówczesnemu Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, który często osobiście rozdawał potrzebującym grochówkę – a więc właśnie pierwotną „kuroniówkę”.

 

CZY MOŻNA STRACIĆ ZASIŁEK?

Choć potrzebującym Polkom i Polakom należy się pomoc ze strony państwa, świadczenia pieniężne nie przysługują jednak bezwarunkowo i niezależnie od postępowania wnioskodawcy.

Zasiłek dla bezrobotnych można utracić, jeśli dany świadczeniobiorca bez uzasadnionej przyczyny odmówił przyjęcia odpowiedniego dla jego kwalifikacji zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej, lecz także prac użytecznych społecznie, robót publicznych, prac interwencyjnych, szkoleniu czy też kursu przygotowania zawodowego.

W takim przypadku osoba bezrobotna straci nie tylko prawo do zasiłku, lecz także zostanie ona pozbawiona statusu bezrobotnego. Ów status odzyskać można ponownie dopiero po upływie 120 dni od jego utraty.

  

Podsumowanie

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Podobne artykuły

Zysk ING Banku Śląskiego w II kwartale 2020
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
07 sierpnia 2020

Zysk ING Banku Śląskiego w II kwartale 2020

Przelewy natychmiastowe w PKO
Wpisy Inne
author
Patryk Byczek
26 października 2017

Przelewy natychmiastowe w PKO

Bank Pekao w Błoniu
Oddziały
author
Patryk Byczek
01 sierpnia 2019

Bank Pekao w Błoniu

Pożyczki bez BIK Pruszcz Gdański
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
29 grudnia 2021

Pożyczki bez BIK Pruszcz Gdański

Społeczne Budownictwo Czynszowe – preferencyjne kredyty
Wpisy Inne
author
Dominika Sobieraj
27 sierpnia 2018

Społeczne Budownictwo Czynszowe – preferencyjne kredyty

305 mln euro na badania i rozwój w Polsce
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
17 października 2019

305 mln euro na badania i rozwój w Polsce