Portal „Rzeczpospolita” podaje, że w życie wejdą nowe regulacje dotyczące niepełnosprawnych, które w ogromnej mierze ułatwią zakup wymaganych lekarstw. Mowa o rozwiązaniu, w którym doręczycielem leków do osób niepełnosprawnych będzie farmaceuta.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 14.09.2018
Udostępnij:

Wysyłkowe dostarczanie lekarstw zostało podważone przez Naczelną Radę Aptekarską, w związku z czym Ministerstwo Zdrowia musi wprowadzić stosowne zmiany, rozwiewające każdy możliwy przepis. Takim rozwiązaniem może okazać się osobiste doręczanie leków osobom z niepełnosprawnościami.


 

Aktualne sprzeczności

Obecnie panujące przepisy bardzo się ze sobą kłócą. Z jednej strony projekt nowelizacji mówi o tym, że biorąc pod uwagę ochronę zdrowia osób niepełnosprawnych, osoby te będą miały możliwość zamówienia lekarstw na receptę online, po czym apteka w jak najkrótszym czasie wyśle wyśle je do zamawiającego.

Z drugiej zaś strony prawo farmaceutyczne zakazuje, w myśl artykułu 103, wysyłkowej sprzedaży lekarstw na receptę. Apteki dopuszczające się tego czynu mogą stracić pozwolenie na prowadzenie punktu sprzedaży.

Dlatego też zmiana prawa i dopasowanie go do panujących przepisów jest konieczne. Zmiany powinny zajść jak najszybciej, aby każda ze stron nie ponosiła jakichkolwiek strat.


 

Niezadowalające zmiany

Pierwsze głosy na nie już się pojawiają. Farmaceuci nie są zadowoleni z proponowanych zmian twierdząc, że czasu na dowóz leków nie zawsze można wygospodarować. Wielu aptekarzy prowadzi działalności jednoosobowe, pracując kilkanaście godzin dziennie. Bazując na tych informacjach dostarczanie lekarstw musiałoby się odbywać przed lub po pracy. Takowe rozwiązanie z pewnością nie pasuje członkowi NRA będącego jednocześnie właścicielem apteki w Pleszewie, Mariuszowi Politowiczowi.


 

Komentarze