W związku z wyjątkowymi okolicznościami społecznymi w Polsce możliwe jest uzyskanie drugiego paszportu przez wnioskodawcę. Sprawdziliśmy, w jakich przypadkach można liczyć na przyznanie drugiego paszportu i jak wygląda proces oczekiwania na ten dokument.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 05.07.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Informacje w pigułce.
2. Kto może uzyskać?
3. Jak uzyskać – krok po kroku.
4. Gdzie wnioskować?
5. Wymagane dokumenty.
6. Czas oczekiwania i ważność.

Paszport to jeden z najważniejszych dokumentów identyfikacji i ewidencji ludności, jaki obowiązuje na całym świecie.

Posiadanie paszportu jest koniecznym warunkiem legalnego wyjazdu Polaków poza granice Unii Europejskiej.

Bywają jednak wyjątkowe sytuacje, w których dany obywatel, mimo posiadania ważnego paszportu, potrzebuje wyrobienia kolejnego. Sprawdziliśmy, w jakich przypadkach przysługuje takie prawo oraz jak przebiega proces przyznawania drugiego paszportu.
 

 

INFORMACJE W PIGUŁCE

Oto najważniejsze informacje, z jakimi powinna zapoznać się każda osoba chcąca wnioskować o wyrobienie drugiego paszportu:
 

W pigułce:
 

1. Wyrobienie drugiego paszportu możliwe jest tylko w wyjątkowych sytuacjach np. W związku z wyjazdem w niebezpieczne rejony świata.

2. Proces wyrabiania drugiego paszportu jest dwuetapowy.

3. Pierwszy etap dotyczy rozpatrywania podania o zgodę na wydanie drugiego paszportu (organem decyzyjnym jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).

4. Drugi etap dotyczy procesu wyrabiania drugiego paszportu.

5. Standardowa procedura nadawania drugiego paszportu potrwać może łącznie nawet 60 dni.

6. Drugi paszport będzie ważny 2 lata od dnia wydania.

7. Koszt wyrobienia drugiego paszportu to 280 złotych, choć istnieje możliwość uzyskania ulgi.

8. Za paszport można zapłacić różnymi metodami płatności – w zależności od danego punktu paszportowego w Polsce. 

 ​

KTO MOŻE UZYSKAĆ?

Możliwość wyrobienia drugiego paszportu przysługuje wszystkim tym, którzy posiadają już jeden ważny paszport, lecz potrzebują drugiego – ze względu na zaistnienie wyjątkowych okoliczności. 
 

Za tego typu sytuacje uważa się m..in. konieczność ochronę swojego życia lub zdrowia – gdy obywatel udaje się do kraju ogarniętego konfliktem zbrojnym i będzie w nim potrzebował zapasowego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Sytuacją sprzyjającą wydaniu drugiego paszportu jest także prowadzenie misyjnej działalności humanitarnej czy chęć przekroczenia granicy ogarniętego konfliktem kraju.

Podanie o przyznanie drugiego paszportu jest każdorazowo rozpatrywane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Decyzje wystawiane są indywidualnie i w oparciu o przedstawione dowody wyjątkowości sytuacji wnioskodawcy.

 
 

JAK UZYSKAĆ – KROK PO KROKU

Przedstawiamy kolejne etapy procesu ubiegania się o wyrobienie drugiego paszportu:
 

1. Złóż podanie o zgodę na wydanie drugiego paszportu
Odpowiednie podanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Adminstracji powinno zawierać przede wszystkim pisemną prośbę o zgodę na wydanie drugiego paszportu (stworzoną samodzielnie, bowiem MSWiA nie opracował jeszcze jednego wzoru).

Oprócz takowego podania należy przedłożyć również wszelkie dokumenty, jakie potwierdzą wyjątkowość sytuacji wnioskodawcy, w związku z którą potrzebuje on drugiego paszportu.
 

Podanie o zgodę należy wysłać pocztą na adres Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA lub złożyć osobiście w biurze podawczym Ministerstwa. 

2. Czekaj na zgodę
Odpowiedz w sprawie zgody na wydanie drugiego paszportu powinna pojawić się w przeciągu 30 dni od chwili dostarczenia do Ministerstwa odpowiedniego podania.

W szczególnych przypadkach termin może wydłużyć się nawet do 60 dni.

Zdarzy się tak może przykład wtedy, gdy przedłożone dokumenty wykazujące wyjątkowość sytuacji wnioskodawcy nie zadowolą Ministra i poprosi on o przesłanie dodatkowych danych.
 

3. Odbierz zgodę i zapłać za drugi paszport
Jeśli Ministerstwo pomyślnie rozpatrzy podanie o zgodę na wydanie drugiego paszportu, należy jak najszybciej dokonać opłaty za wyrobienie nowego dokumentu.

Standardowy koszt tej usługi wynosi 280 złotych. Istnieją jednak ulgi ustawowe, które pozwalają obniżyć podstawowy koszt wyrobienia drugiego paszportu. Na zniżkę 50% mogą liczyć m.in. uczniowie oraz studenci, emeryci, renciści, a także osoby niepełnosprawne.

Z 75% ulgi mogą skorzystać osoby uczące się, jeśli pochodzą z rodziny wielodzietnej – takiej, jaka posiada Kartę Dużej Rodziny. Aż 100% ulgi dostaną między innymi seniorzy powyżej 70-ego roku życia.

4. Złóż wniosek o wyrobienie drugiego paszportu
Jeśli posiadasz zgodę MSWiA na wyrobienie drugiego paszportu, musisz złożyć odpowiedni wniosek w wybranych punkcie paszportowym na terenie Polski.

Pamiętaj, by zabrać ze sobą oryginał decyzji MSWiA (jest ona ważna tylko przez trzy miesiące od daty jej wydania) i odpowiedni wniosek o wydanie paszportu (oficjalny druk dostępny jest jedynie w stacjonarnych punktach paszportowych).

Musisz dostarczyć także jedno aktualne, kolorowe zdjęcie, dowód opłaty za wyrobienie drugiego paszportu oraz aktualnie ważny dokument tożsamości (dowód lub paszport).

5. Odbierz drugi paszport
Wyrobiony paszport należy odebrać w tym punkcie paszportowym, gdzie złożyłeś/złożyłaś wniosek o jego wydanie.

Czas oczekiwania na odebranie paszportu może wynieść aż 30 dni. Urzędnik przyjmujący wniosek powinien jednak na miejscu określić dokładny termin odbioru nowego paszportu.

Pamiętaj także, by przy odbiorze tego dokumentu sprawdzić poprawność swych danych biometrycznych. 

 

GDZIE WNIOSKOWAĆ?

Pierwsze podanie o wyrażenie zgody na wydanie drugiego paszportu należy złożyć osobiście w biurze podawczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub wysłać listownie na adres Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA.
 

Po otrzymaniu zgody na wyrobienie drugiego paszportu, odpowiedni wniosek należy złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Informacja o adresach takowych punktów znajduje się na stronach internetowych urzędów wojewódzkich. 
 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

W przypadku starania się o zgodę Ministerstwa na wydanie drugiego paszportu, należy przygotować pisemne podanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (stworzone samodzielnie, bowiem MSWiA nie opracowało jeszcze jednego wzoru) oraz dokumenty, które potwierdzą wyjątkowość sytuacji wnioskodawcy.
 

Po otrzymaniu zgody Ministra należy chcesz złożyć odpowiedni wniosek o wydanie drugiego paszportu w dowolnym punkcie paszportowym. Oprócz wniosku należy także pamiętać o oryginale decyzji MSWiA (zgoda ważna jest tylko przez trzy miesiące od daty jej wydania).
 

Należy dostarczyć także jedno aktualne, kolorowe zdjęcie, dowód opłaty za wyrobienie drugiego paszportu oraz aktualnie ważny dokument tożsamości (dowód lub paszport).

  

CZAS OCZEKIWANIA I WAŻNOŚĆ

Na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wydania zgody na wyrobienie drugiego paszportu oczekiwać można do 30 dni.

W szczególnych przypadkach jednak termin ten  może wydłużyć się do 60 dni – na przykład wtedy, gdy złożone wyjaśnienia w sprawie wyjątkowości sytuacji wnioskodawcy nie wystarczą i Minister poprosi o przesłanie dodatkowych dokumentów.

Sam proces wyrabiania drugiego paszportu również potrwać może do 30 dni od daty złożenia wniosku w punkcie paszportowym. Otrzymany paszport ważny będzie 2 lata od daty jego wydania.

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze (0)

ja mam za tydzien lot wykupiony i zgubiłem to da rade to jakoś przzyspieszyć??? PILNE