Jak otrzymać drugi paszport?

Jak otrzymać drugi paszport?

author
Halszka Gronek
05 lipca 2018

W związku z zajściem wyjątkowych okoliczności polskie prawo umożliwia uzyskanie drugiego paszportu przez wnioskodawcę. Sprawdziliśmy, w jakich przypadkach można liczyć na przyznanie drugiego paszportu i jak wygląda proces oczekiwania na ten dokument. Zapraszamy do lektury!

 

 Paszport – przywilej i konieczność

Nie da się ukryć: paszport to jeden z najważniejszych dokumentów identyfikacji i ewidencji ludności obowiązujących na całym świecie.  Większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że posiadanie paszportu jest koniecznym warunkiem legalnego wyjazdu Polaków poza granice Unii Europejskiej.

Oprócz ułatwiania (umożliwiania) wyjazdów paszport może posłużyć nam w wielu sytuacjach życiowych, między innymi wtedy, gdy nie posiadamy przy sobie ważnego dowodu osobistego, a chcemy potwierdzić naszą tożsamość (przykładowo zaciągając szybką pożyczkę na oświadczenie).

Co ciekawe, bywają wyjątkowe sytuacje, kiedy obywatel, mimo posiadania ważnego paszportu, potrzebuje wyrobienia kolejnego. Sprawdziliśmy, w jakich przypadkach przysługuje takie prawo oraz jak przebiega proces przyznawania drugiego paszportu.

 

INFORMACJE W PIGUŁCE

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje, z jakimi powinna zapoznać się każda osoba chcąca wnioskować o wyrobienie drugiego paszportu:

 

 ​

KTO MOŻE UZYSKAĆ?

Możliwość wyrobienia drugiego paszportu przysługuje wszystkim tym, którzy posiadają już jeden ważny paszport, lecz potrzebują drugiego – ze względu na zaistnienie wyjątkowych okoliczności.

Za tego typu sytuacje uważa się m..in. konieczność ochronę swojego życia lub zdrowia – gdy obywatel udaje się do kraju ogarniętego konfliktem zbrojnym i będzie w nim potrzebował zapasowego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Sytuacją sprzyjającą wydaniu drugiego paszportu jest także prowadzenie misyjnej działalności humanitarnej czy chęć przekroczenia granicy ogarniętego konfliktem kraju. Szczegółowe przypadki  określa ustawa o dokumentach paszportowych:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 22. Przesłanki wydania drugiego paszportu

W wyjątkowych sytuacjach dotyczących osoby występującej o paszport, w szczególności uzasadnionych:
1) względami ochrony życia i zdrowia tej osoby,
2) poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej,
3) posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa,
4) względami bezpieczeństwa państwa
– po uprawdopodobnieniu tych okoliczności, tej samej osobie można wydać drugi paszport […].

Źródło: Dz.U.2018.0.1919 t.j. – Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych

Podanie o przyznanie drugiego paszportu jest każdorazowo rozpatrywane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Decyzje wystawiane są indywidualnie i w oparciu o przedstawione dowody wyjątkowości sytuacji wnioskodawcy.

 

JAK UZYSKAĆ – KROK PO KROKU

Poniżej przedstawiamy kolejne etapy procesu ubiegania się o wyrobienie drugiego paszportu:

 

1. Złóż podanie o zgodę na wydanie drugiego paszportu

Odpowiednie podanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Adminstracji powinno zawierać przede wszystkim pisemną prośbę o zgodę na wydanie drugiego paszportu (stworzoną samodzielnie, bowiem MSWiA nie opracował jeszcze jednego wzoru).

Oprócz takowego podania należy przedłożyć również wszelkie dokumenty, które potwierdzą wyjątkowość sytuacji wnioskodawcy, w związku z którą potrzebuje on drugiego paszportu.

Podanie o zgodę należy wysłać pocztą na adres Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA lub złożyć osobiście w biurze podawczym Ministerstwa.

 


2. Czekaj na zgodę

Odpowiedz w sprawie zgody na wydanie drugiego paszportu powinna pojawić się w przeciągu 30 dni od chwili dostarczenia do Ministerstwa odpowiedniego podania.

W szczególnych przypadkach termin może wydłużyć się nawet do 60 dni. Zdarzy się tak może przykład wtedy, gdy przedłożone dokumenty wykazujące wyjątkowość sytuacji wnioskodawcy nie zadowolą Ministra i poprosi on o przesłanie dodatkowych danych.

 


3. Odbierz zgodę i zapłać za drugi paszport

Jeśli Ministerstwo pomyślnie rozpatrzy podanie o zgodę na wydanie drugiego paszportu, należy jak najszybciej dokonać opłaty za wyrobienie nowego dokumentu.

Standardowy koszt tej usługi wynosi 280 złotych. Istnieją jednak ulgi ustawowe, które pozwalają obniżyć podstawowy koszt wyrobienia drugiego paszportu. Na zniżkę 50% mogą liczyć m.in. uczniowie oraz studenci, emeryci, renciści, a także osoby niepełnosprawne.

Z 75% ulgi mogą skorzystać osoby uczące się, jeśli pochodzą z rodziny wielodzietnej – czyli  takiej, która  posiada Kartę Dużej Rodziny. Aż 100% ulgi dostaną między innymi seniorzy powyżej 70. roku życia.

 


4. Złóż wniosek o wyrobienie drugiego paszportu

Jeśli posiadasz zgodę MSWiA na wyrobienie drugiego paszportu, musisz złożyć odpowiedni wniosek w wybranych punkcie paszportowym na terenie Polski.

Pamiętaj, by zabrać ze sobą oryginał decyzji MSWiA (jest ona ważna tylko przez trzy miesiące od daty jej wydania) i odpowiedni wniosek o wydanie paszportu (oficjalny druk dostępny jest jedynie w stacjonarnych punktach paszportowych).

Musisz dostarczyć także jedno aktualne, kolorowe zdjęcie, dowód opłaty za wyrobienie drugiego paszportu oraz aktualnie ważny dokument tożsamości (dowód lub paszport).

 


5. Odbierz drugi paszport

Wyrobiony paszport należy odebrać w tym punkcie paszportowym, gdzie złożyłeś/złożyłaś wniosek o jego wydanie.

Czas oczekiwania na odebranie paszportu może wynieść aż 30 dni. Urzędnik przyjmujący wniosek powinien jednak na miejscu określić dokładny termin odbioru nowego paszportu.

Pamiętaj także, by przy odbiorze tego dokumentu sprawdzić poprawność swych danych biometrycznych.


 

 

GDZIE WNIOSKOWAĆ?

Pierwsze podanie o wyrażenie zgody na wydanie drugiego paszportu należy złożyć osobiście w biurze podawczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub wysłać listownie na adres Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA.
Po otrzymaniu zgody na wyrobienie drugiego paszportu, odpowiedni wniosek należy złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Informacja o adresach takowych punktów znajduje się na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.
 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

W przypadku starania się o zgodę Ministerstwa na wydanie drugiego paszportu należy przygotować pisemne podanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (stworzone samodzielnie, bowiem MSWiA nie opracowało jeszcze jednego wzoru) oraz dokumenty, które potwierdzą wyjątkowość sytuacji wnioskodawcy.
Po otrzymaniu zgody Ministra należy złożyć odpowiedni wniosek o wydanie drugiego paszportu w dowolnym punkcie paszportowym. Oprócz wniosku należy także pamiętać o oryginale decyzji MSWiA (zgoda ważna jest tylko przez trzy miesiące od daty jej wydania!).
Należy dostarczyć także jedno aktualne, kolorowe zdjęcie, dowód opłaty za wyrobienie drugiego paszportu oraz aktualnie ważny dokument tożsamości (dowód lub paszport).

 

CZAS OCZEKIWANIA I WAŻNOŚĆ

Na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wydania zgody na wyrobienie drugiego paszportu oczekiwać można do 30 dni.

W szczególnych przypadkach jednak czas ten może wydłużyć się do 60 dni – na przykład wtedy, gdy złożone wyjaśnienia w sprawie wyjątkowości sytuacji wnioskodawcy nie wystarczą i Minister poprosi o przesłanie dodatkowych dokumentów.

Sam proces wyrabiania drugiego paszportu również potrwać może do 30 dni od daty złożenia wniosku w punkcie paszportowym. Otrzymany paszport ważny będzie 2 lata od daty jego wydania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

miki44
miki44
2018-08-24 22:53:45

ja mam za tydzien lot wykupiony i zgubiłem to da rade to jakoś przzyspieszyć??? PILNE

Podobne artykuły

Najlepsze produkty finansowe – marzec 2015
Wpisy
autor wpisu
Maciej_Stanko
02 marca 2015

Najlepsze produkty finansowe – marzec 2015

NOTUS Finanse – oddział w Częstochowie
Wpisy
author
Patryk Byczek
25 sierpnia 2018

NOTUS Finanse – oddział w Częstochowie

Promocja Kantoru Internetowego Alior Banku
Aktualności
author
Dominika Sobieraj
13 sierpnia 2018

Promocja Kantoru Internetowego Alior Banku

Jak złożyć reklamację w Uber?
Poradnik
author
Dominika Sobieraj
19 września 2017

Jak złożyć reklamację w Uber?

Kredyt hipoteczny weźmiesz przez Internet
Wpisy
autor wpisu
Marta-Bogacka-Nowak
21 lutego 2017

Kredyt hipoteczny weźmiesz przez Internet

Ranking chwilówek – marzec 2020
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
03 marca 2020

Ranking chwilówek – marzec 2020

Porównaj