Prawa i obowiązki kredytobiorcy
prawa-i-obowiazki-kredytobiorcy

Prawa i obowiązki kredytobiorcy

autor wpisu
Dorota Cholewicka
26 października 2022

Jak wynika ze statystyk, Polacy bardzo często sięgają po różne produkty finansowe. Najczęściej spowodowane jest to nieoczekiwanymi wydatkami, które mogą zaskoczyć każdego z nas. Większość osób, która sięga po kredyt nie zdaje sobie jednak sprawy, jakie są prawa i obowiązki kredytobiorcy. Podpowiadamy.

Kim jest kredytobiorca i kredytodawca?

Kredytobiorcą nazywamy osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, która otrzymała kredyt bankowy (na przykład kredyt gotówkowy lub kredyt online).

Kredytodawcą nazywamy osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej i udziela kredytodawcy kredytu. 

Prawa i obowiązki kredytobiorcy

Prawa i obowiązki kredytobiorcy zapisane zostały w Ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Ustawa ta reguluje przepisy dotyczące kredytów konsumenckich, czyli nieprzekraczających 255 500 złotych (albo równowartości tej kwoty, w innej walucie niż polska). Niektóre kwestie związane z przyznawaniem kredytów mogą być również uregulowane w Kodeksie Cywilnym.

Znajomość praw i obowiązków kredytobiorcy jest konieczna, aby nic nas nie zaskoczyło podczas ubiegania się o kredyt. Taka wiedze może nas uchronić przed wyłudzeniem pieniędzy lub podpisaniem umowy kredytowej, z której nie będziemy w stanie się wywiązywać.

Jakie prawa przysługują kredytobiorcy?

Jakie są prawa kredytobiorcy będącego konsumentem zaciągającym kredyt bankowy? Są to między innymi:

 • prawo do rzetelnej informacji o produkcie – kredytodawca musi przedstawić kredytobiorcy informacje o rodzaju kredytu/pożyczki (bez względu czy wnioskujemy o pożyczkę online czy chwilówkę), okresie kredytowania, kosztach kredytu, oprocentowaniu, RRSO, terminach i zasadach spłat zobowiązana oraz kosztach notarialnych. Warto wiedzieć, że przed zawarciem umowy o finansowanie, możemy poprosić o przedstawienie bezpłatnego projektu umowy.
 • prawo do odstąpienia od umowy – kredytobiorca jako konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania. Nie musi podawać przyczyny rezygnacji, a kredytodawca powinien w dniu podpisania umowy, przekazać konsumentowi wzór oświadczenia odstąpienie od niej. Należy pamiętać również, że kredytobiorca musi wciągu 30 dni, oddać kredytodawcy kwotę otrzymanego kredytu.
 • prawo do wcześniejszej spłaty finansowania – Klient, który otrzymał finansowanie, ma prawo do wcześniejszej spłaty zobowiązania. Może do być całość lub część kredytu lub pożyczki. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, kredytobiorca nie ma obowiązku informowania kredytodawcy o zamiarze wcześniejszej spłaty finansowania. Jeśli konsument dokona wcześniejszej spłaty całości kredytu, całkowity koszt zobowiązania powinien się zmniejszyć o koszty dotyczące okresu, o który skrócono czas trwania umowy.
 • Prawo do uzyskania wyjaśnienia w przypadku odmowy udzielenia kredytu – jeśli decyzja dotycząca naszego kredytu jest odmowna, kredytodawca ma obowiązek poinformowania nas o przyczynach swej decyzji oraz o źródłach, z jakich korzystał weryfikując Klienta. Banki sprawdzają zdolność kredytową oraz historię kredytową (czy nie korzystaliśmy na przykład z pożyczek dla zadłużonych lub pożyczek z komornikiem).

Jakie są obowiązki kredytobiorcy?

Należy pamiętać, że oprócz praw kredytobiorcy, istnieją także obowiązki. Podpisując umowę o finansowanie, zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązujących zasad.

 • obowiązek zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w wyznaczonym terminie – obowiązkiem kredytobiorcy jest zwrot finansowania wraz z odsetkami w terminie wyznaczonym w umowie. W przypadku opóźnień z płatnością rat, Klient ma obowiązek zapłaty odsetek.
 • obowiązek podania prawdziwych danych oraz informacji –
  obowiązkiem kredytobiorcy jest przekazanie kredytodawcy prawdziwych danych oraz niezbędnych informacji, niezbędnych do udzielenia finansowania. Zazwyczaj musimy dostarczyć informacje o zarobkach i innych źródłach dochodu oraz zaświadczenie o zatrudnieniu. Ważne! Pod żadnym pozorem nie można podawać fałszywych informacji lub zataić danych.
 • obowiązek korzystania ze środków pieniężnych na warunkach określonych w umowie – jeśli umowa kredytu ma wskazany cel, kredytobiorca nie może przeznaczyć pieniędzy na coś innego. Tak jest w przypadku kredytu hipotecznego, który musimy przeznaczyć na zakup nieruchomości lub kredytu samochodowego, za który musimy kupić pojazd.
 • obowiązek zapłaty prowizji – jeśli w umowie kredytowej znajdziemy zapis o dodatkowej prowizji, naszym obowiązkiem jest ją zapłacić.

Podsumownie

Prawa kredytobiorcy:

 1. Prawo do rzetelnej informacji o produkcie.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do wcześniejszej spłaty finansowania.
 4. Prawo do uzyskania wyjaśnienia w przypadku odmowy udzielenia kredytu.

Obowiązki kredytobiorcy:

 1. Obowiązek zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w wyznaczonym terminie.
 2. Obowiązek podania prawdziwych danych oraz informacji.
 3. Obowiązek korzystania ze środków pieniężnych na warunkach określonych w umowie.
 4. Obowiązek zapłaty prowizji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Apel Konfederacji Lewiatan o zniesienie kar pieniężnych dla aptek
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
02 września 2019

Apel Konfederacji Lewiatan o zniesienie kar pieniężnych dla aptek

Nowy największy bank w Hiszpanii
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
18 września 2020

Nowy największy bank w Hiszpanii

Straal opracował nową metodę płatności
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
12 grudnia 2019

Straal opracował nową metodę płatności

Bank BPS – kody SWIFT/BIC oraz IBAN
Banki
author
Dominika Sobieraj
28 listopada 2022

Bank BPS – kody SWIFT/BIC oraz IBAN

Pożyczki bez BIK Kościerzyna
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
19 grudnia 2021

Pożyczki bez BIK Kościerzyna

Komornik Sądowy Zbigniew Łuczak
Komornicy Sądowi
author
Dominika Sobieraj
30 czerwca 2022

Komornik Sądowy Zbigniew Łuczak

Porównaj