Prawa i obowiązki kredytobiorcy

Prawa i obowiązki kredytobiorcy

author
Dorota Grycko
26 października 2022
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Jak wynika ze statystyk, Polacy bardzo często sięgają po różne produkty finansowe. Najczęściej spowodowane jest to nieoczekiwanymi wydatkami, które mogą zaskoczyć każdego z nas. Większość osób, która sięga po kredyt nie zdaje sobie jednak sprawy, jakie są prawa i obowiązki kredytobiorcy. Podpowiadamy.

Kim jest kredytobiorca i kredytodawca?

Kredytobiorcą nazywamy osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, która otrzymała kredyt bankowy (na przykład kredyt gotówkowy lub kredyt online).

Kredytodawcą nazywamy osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej i udziela kredytodawcy kredytu. 

Prawa i obowiązki kredytobiorcy

Prawa i obowiązki kredytobiorcy zapisane zostały w Ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Ustawa ta reguluje przepisy dotyczące kredytów konsumenckich, czyli nieprzekraczających 255 500 złotych (albo równowartości tej kwoty, w innej walucie niż polska). Niektóre kwestie związane z przyznawaniem kredytów mogą być również uregulowane w Kodeksie Cywilnym.

Znajomość praw i obowiązków kredytobiorcy jest konieczna, aby nic nas nie zaskoczyło podczas ubiegania się o kredyt. Taka wiedze może nas uchronić przed wyłudzeniem pieniędzy lub podpisaniem umowy kredytowej, z której nie będziemy w stanie się wywiązywać.

Jakie prawa przysługują kredytobiorcy?

Jakie są prawa kredytobiorcy będącego konsumentem zaciągającym kredyt bankowy? Są to między innymi:

 • prawo do rzetelnej informacji o produkcie – kredytodawca musi przedstawić kredytobiorcy informacje o rodzaju kredytu/pożyczki (bez względu czy wnioskujemy o pożyczkę online czy chwilówkę), okresie kredytowania, kosztach kredytu, oprocentowaniu, RRSO, terminach i zasadach spłat zobowiązana oraz kosztach notarialnych. Warto wiedzieć, że przed zawarciem umowy o finansowanie, możemy poprosić o przedstawienie bezpłatnego projektu umowy.
 • prawo do odstąpienia od umowy – kredytobiorca jako konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania. Nie musi podawać przyczyny rezygnacji, a kredytodawca powinien w dniu podpisania umowy, przekazać konsumentowi wzór oświadczenia odstąpienie od niej. Należy pamiętać również, że kredytobiorca musi wciągu 30 dni, oddać kredytodawcy kwotę otrzymanego kredytu.
 • prawo do wcześniejszej spłaty finansowania – Klient, który otrzymał finansowanie, ma prawo do wcześniejszej spłaty zobowiązania. Może do być całość lub część kredytu lub pożyczki. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, kredytobiorca nie ma obowiązku informowania kredytodawcy o zamiarze wcześniejszej spłaty finansowania. Jeśli konsument dokona wcześniejszej spłaty całości kredytu, całkowity koszt zobowiązania powinien się zmniejszyć o koszty dotyczące okresu, o który skrócono czas trwania umowy.
 • Prawo do uzyskania wyjaśnienia w przypadku odmowy udzielenia kredytu – jeśli decyzja dotycząca naszego kredytu jest odmowna, kredytodawca ma obowiązek poinformowania nas o przyczynach swej decyzji oraz o źródłach, z jakich korzystał weryfikując Klienta. Banki sprawdzają zdolność kredytową oraz historię kredytową (czy nie korzystaliśmy na przykład z pożyczek dla zadłużonych lub pożyczek z komornikiem).

Jakie są obowiązki kredytobiorcy?

Należy pamiętać, że oprócz praw kredytobiorcy, istnieją także obowiązki. Podpisując umowę o finansowanie, zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązujących zasad.

 • obowiązek zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w wyznaczonym terminie – obowiązkiem kredytobiorcy jest zwrot finansowania wraz z odsetkami w terminie wyznaczonym w umowie. W przypadku opóźnień z płatnością rat, Klient ma obowiązek zapłaty odsetek.
 • obowiązek podania prawdziwych danych oraz informacji –
  obowiązkiem kredytobiorcy jest przekazanie kredytodawcy prawdziwych danych oraz niezbędnych informacji, niezbędnych do udzielenia finansowania. Zazwyczaj musimy dostarczyć informacje o zarobkach i innych źródłach dochodu oraz zaświadczenie o zatrudnieniu. Ważne! Pod żadnym pozorem nie można podawać fałszywych informacji lub zataić danych.
 • obowiązek korzystania ze środków pieniężnych na warunkach określonych w umowie – jeśli umowa kredytu ma wskazany cel, kredytobiorca nie może przeznaczyć pieniędzy na coś innego. Tak jest w przypadku kredytu hipotecznego, który musimy przeznaczyć na zakup nieruchomości lub kredytu samochodowego, za który musimy kupić pojazd.
 • obowiązek zapłaty prowizji – jeśli w umowie kredytowej znajdziemy zapis o dodatkowej prowizji, naszym obowiązkiem jest ją zapłacić.

Podsumownie

Prawa kredytobiorcy:

 1. Prawo do rzetelnej informacji o produkcie.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do wcześniejszej spłaty finansowania.
 4. Prawo do uzyskania wyjaśnienia w przypadku odmowy udzielenia kredytu.

Obowiązki kredytobiorcy:

 1. Obowiązek zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w wyznaczonym terminie.
 2. Obowiązek podania prawdziwych danych oraz informacji.
 3. Obowiązek korzystania ze środków pieniężnych na warunkach określonych w umowie.
 4. Obowiązek zapłaty prowizji.
author
Dorota Grycko
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank Spółdzielczy w Lubeni – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Bank Spółdzielczy w Lubeni to polski bank, który jest zrzeszony w Grupie BPS. Sprawdzamy oddziały banku, godziny otwarcia, kod SWIFT, infolinię oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
03 października 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Pożyczki bez BIK Elbląg

Popularność pożyczek bez BIK w naszym kraju stale rośnie. Jest to pożyczka gotówkowa dostępna bez weryfikacji Klienta w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Firmy pożyczkowe mimo wszystko weryfikują swoich przyszłych Klientów, używając do tego autorskich programów oraz danych z BIGów, czyli biur informacji gospodarczych. Przed podjęciem kredytu warto zorientować się, która spośród bardzo wielu firm jest najbezpieczniejsza, a oferta najkorzystniejsza. Sprawdzamy szczegóły.

author
Aleksandra Gościnna
17 maja 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Kredyt samochodowy Gorzów Wielkopolski

Szukasz odpowiedniego do swoich potrzeb kredeytu samochodowego? Bardzo dobrze trafiłeś. Sprawdź poniższy ranking przygotowany dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego. Maksymalna kwota to nawet 500 000 zł.

author
Patryk Byczek
06 listopada 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Alior Bank w Mońkach

Alior Bank jest jednym z największych banków detalicznych w kraju. Sprawdziliśmy oddziały i placówki w Mońkach – zobacz godziny otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
03 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Zawieszenie spłaty kredytu

Nasza sytuacja finansowa może bardzo szybko ulec zmianie. Nagła utrata pracy, choroba, czy inne nieprzewidziane kłopoty życiowe mogą sprawić, że staniemy się niewypłacalni. Podczas zaciągania kredytu warto zwrócić uwagę na to, czy w razie nagłego pogorszenia sytuacji finansowej, jesteśmy w stanie zawiesić jego spłatę. Jak działają wakacje kredytowe? Sprawdź szczegółowe informacje.

author
Patryk Byczek
17 września 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Faktoring w mBanku dla jednoosobowych działalności

Jeden z najwiekszych banków komercyjnych na polskim rynku, mBank, wprowadził do swojej oferty faktoring firmowy. Usługa dedykowana jest przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Maksymalny limit wynosi aż 50 000 złotych.

author
Halszka Gronek
29 kwietnia 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.
Porównaj