Dwie piąte Polaków źle wróży polskiej gospodarce

Dwie piąte Polaków źle wróży polskiej gospodarce

author
Halszka Gronek
02 lutego 2020

Aż 86,6% Polaków jest zdania, że w 2020 roku za towary i usługi konsumpcyjne dostępne na krajowym rynku przyjdzie nam zapłacić więcej niż do tej pory. Oprócz inflacji jednym z największych zmartwień polskich konsumentów zadaje się być bezrobocie. Ponad dwie piąte z nas jest zdania, że w najbliższych 12 miesiącach odsetek osób niepracujących wzrośnie i przyczyni się do pogorszenia sytuacji gospodarczej w kraju.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce opublikował oficjalny komunikat prasowy, w którym przywołuje wyniki najnowszej edycji cokwartalnego badania „Sytuacja na rynku consumer finance”. W ramach badania respondenci poproszeni zostali o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące bieżącej sytuacji gospodarczej w kraju. Wyniki prezentują się podobnie, co na koniec III kwartału 2019 roku. To, co uległo zmianie, to ocena przyszłej kondycji Polski. Niestety Polacy wierząc w coraz słabsze prognozy dotyczące sytuacji ekonomicznej i gospodarczej w kraju.

Z badania przeprowadzonego na koniec IV kwartału 2019 roku wynika, że już ponad 40% z nas sądzi, iż sytuacja gospodarcza w kraju w następnych 12 miesiącach ulegnie pogorszeniu. Wyniki pokazują także, iż wśród polskich konsumentów rosną też obawy przed wzrostem bezrobocia oraz skutkami postępującej inflacji. Przypomnijmy, że według danych Głównego Urząd Statystycznego bezrobocie w Polsce w grudniu 2019 wynosiło 5,2%, z kolei inflacja – aż 3,4%. Wszystko wskazuje  na to, że wskaźnik wzrostu przeciętnych cen rynkowych w 2020 roku osiągnie jeszcze wyższy poziom.

Jak Polacy oceniają gospodarkę w kraju?

Badanie przeprowadzone przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych ukazało, iż ocena polskich gospodarstw domowych dotycząca bieżącego stanu gospodarki jest zbliżona do tej sprzed trzech miesięcy (koniec III kwartał 2019 roku). Odsetek osób zauważających poprawę ogólnej sytuacji ekonomicznej Polski w grudniu ubiegłego roku wynosił 46,2%. Mowa o spadku rzędu 1,6 punktu procentowego kwartał do kwartału. 

Za pozytyw można uznać fakt, iż odsetek osób oceniających kondycję Polski jako pozytywną pozostawał na wyższym poziomie od osób wskazujących na zmiany negatywne. Tylko 7,6 procenta badanych odparło, iż w ich opinii sytuacja ekonomiczna Polski w ostatnich 12 miesiącach bardzo się pogorszyła. Na zmiany „na minus”, choć nieco mniej dobitne, wskazało 22,1% badanych. Niewiele więcej, bo 24,1%  respondentów odpowiedziało, że w ich opinii sytuacja gospodarcza w kraju nie uległa zmianie między końcem 2018 roku a końcem roku 2019. 

Wprawdzie wyniki bieżącej oceny Polaków uznać można za stabilne, jednak prognozy co do przyszłości gospodarki Polski pozostawiają wiele do życzenia. Podczas gdy w na koniec IV kwartału 2018 roku tylko 9,5% respondentów wskazało, iż najbardziej prawdopodobne jest dla nich wyraźne pogorszenie sytuacji ekonomicznej w kraju w najbliższych 12 miesiącach, rok później odpowiedzi takiej udzieliło już 15,8%. Napływ pesymistów pochodził najpewniej z grupy osób pierwotnie niezdecydowanych bądź nieposiadających zdania (-6,3 punktu procentowego rdr.). 

Co martwi Polaków?

Jak czytamy w najnowszym komunikacie prasowym Związku Przedsiębiorców Polskich, najsilniej pesymistyczne reakcje ujawniane są w ocenach respondentów dotyczących przyszłego bezrobocia kraju. Aż 41,3% spodziewa się wzrostu stopy bezrobocia w roku 2020, z czego 11,8 punktu procentowego przypada na osoby przekonane o gwałtownym wzroście, a pozostałe 29,5 punktu procentowego – o wzroście nieznacznym. Dla porównania, rok wcześniej podobne obawy podzielało tylko 17,5% badanych (1,4% przekonanych o gwałtownym wzroście i 16,1% – o wzroście nieznacznym). 

Obawy Polek i Polaków związane są także z ostatnimi pomiarami wskaźnika wzrostu przeciętnych  cen rynkowych. Inflacja w Polsce pod koniec 2019 roku przybrała na sile, co przełożyło się na pesymistyczne prognozy na kolejne miesiące kształtowania się cen towarów i usług konsumpcyjnych na krajowym rynku. Dokładnie 86,6% badanych jest zdania, że w 2020 roku za poszczególne dobra przyjdzie nam zapłacić więcej niż do tej pory. Większość, bo aż 47,3% Polaków, sądzi, iż wzrost ten będzie szybszy niż w roku 2019, a 39,3% uważa, że wskaźnik inflacji  się utrzyma.

"

Rosnące oczekiwania inflacyjne są istotne z punktu widzenia rynku consumer finance. Z jednej strony gospodarstwa domowe, chroniąc się przed utratą wartości pieniądza, poszukują atrakcyjnych form oszczędzania. Z drugiej zaś mogą przyspieszać swoje decyzje w zakresie wydatków, bojąc się podwyżki cen dóbr i usług, które zamierzają nabyć. Jednocześnie, wzrost zainteresowania gospodarstw domowych kredytem będzie zapewne wzmagać zaostrzenie polityk kredytowych dostawców kredytu konsumenckiego

– przewiduje Andrzej Roter, Prezes Zarządu ZPF.


Źródła:
https://zpf.pl/dobrze-oceniamy-terazniejszosc-ale-boimy-sie-o-przyszlosc-naszej-gospodarki/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Promocja: „Październik z kartą kredytową” w Banku Millennium
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
08 października 2019

Promocja: „Październik z kartą kredytową” w Banku Millennium

Inwestomat w PKO Banku Polskim – doradztwo inwestycyjne
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
18 listopada 2019

Inwestomat w PKO Banku Polskim – doradztwo inwestycyjne

Ile mieszkań jest w Polsce?
Ekonomia
author
Halszka Gronek
04 sierpnia 2018

Ile mieszkań jest w Polsce?

PKO BP w Krośnie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
27 września 2019

PKO BP w Krośnie

Letnie targowiska mają długi w wysokości 64,1 mln zł
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
07 sierpnia 2019

Letnie targowiska mają długi w wysokości 64,1 mln zł

Wieczorne dostawy od Allegro
Wpisy
author
Aneta Jankowska
07 października 2017

Wieczorne dostawy od Allegro

Porównaj