Wysoka dywidenda w Pekao

Wysoka dywidenda w Pekao

author
Patryk Byczek
21 listopada 2018

Drugi największy bank w Polsce, Pekao SA poinformował, że planuje przeznaczyć 90% zysku za bieżący rok na dywidendę. Jednak w przyszłości kwoty dywidend mają zostać obniżone. Pozostałe pieniądze pochodzące z zysku mają zostać przeznaczone na rozwój działalności.

Instytucja poinformowała także, że w przypadku osiągnięcia w roku bieżącym zysku tożsamego z rokiem poprzednim, wysokość tegorocznej dywidendy na pewno nie będzie niższa, niż ta z roku 2017. Ponadto poziomy dywidend ustalanej na przyszłe lata uwzględniają przede wszystkim:

  • plany rozwoju
  • wytyczne KNF dotyczące dywidend
  • polską i światową sytuację gospodarczą.

Możliwe zmiany

Należy zaznaczyć, że Pekao zastrzegł sobie możliwość zmiany podziału zysku w wybranych latach. Jak podał serwis bankier.pl, na takowe wydarzenia mogą wpłynąć:

  • rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego
  • zmiana tempa wzrostu aktywów ważonych ryzykiem
  • pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej
  • pogorszenie się sytuacji na polskim lub światowym rynku finansowym
  • regulacje oddziaływujące na adekwatność kapitałową
  • dodatkowe bufory kapitałowe nałożone na bank.

Zmiany i plan na kolejne lata

Pekao był jednym z dwóch banków w Polsce, który słynął z możliwości wypłaty całego zysku w latach poprzednich. Zmiany są powiązane przede wszystkim z rozwojem własnej działalności.

Jak mówił prezes zarządu Banku Pekao SA, Michał Krupiński, propozycje wypłaty dywidend w najbliższych latach mają być bardzo atrakcyjne. Wszelkie środki, które nie zostaną jednak przeznaczone do podziału między akcjonariuszy, wesprą budowę mocnej instytucji bankowej, co w przyszłości skutkować ma zwiększeniem wartości dla inwestorów.

Dywidendy i transformacja

Już na początku listopada Pekao potwierdził, że plan dotyczący wypłaty bardzo wysokiej dywidendy został utrzymany w mocy. Instytucja będzie miała zdolność do przeznaczenia 100% zysku na dywidendę i jej kwota w ujęciu nominalnym ma być zbliżona do zeszłorocznej sumy.

Trzeba zaznaczyć również, że rynek obawia się transformacji Pekao. Instytucja miałaby stać się spółką wzrostowo-dywidendową, gdzie dotychczas była spółką dywidendową. Okres przejściowy może wiązać się ze spadkiem dywidendy, a sam model wypłaty zbliży się do modelu Polskiego Związku Ubezpieczeń. Analityk Domu Maklerskiego mBanku, Michał Konarski twierdzi, że Pekao przeznaczy od 50 do 75% na wypłatę dywidendy.

Bank Pekao

Bank istnieje od 1929 roku, a jego akcje widnieją na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Grupa w zeszłym roku osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie wyższym niż miliard złotych. W 2017 roku w banku aktywnie swoje konto prowadziło 3 878 893 Klientów. W roku 2017 spółka odnotowała 1 054 100 000 złotych skonsolidowanego zysku netto, a po pierwszym kwartale roku obecnego osiągi z tego tytułu uplasowały się na poziomie nieco wyższym niż 392 300 000 złotych. Trzeci kwartał to zysk na poziomie 606 000 000 złotych. Oznacza to wzrost o około 70 500 000 złotych, względem roku poprzedniego. Ponad 5 000 000 Klientów korzysta z usług i produktów Grupy Pekao.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Biuro Terenowe ZUS w Łęcznej
Oddziały
author
Patryk Byczek
17 sierpnia 2019

Biuro Terenowe ZUS w Łęcznej

Kredyt hipoteczny Szczecinek
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
15 lutego 2022

Kredyt hipoteczny Szczecinek

Pożyczki bez zaświadczeń Turek
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
17 października 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Turek

10 najcenniejszych marek świata
Blog
author
Alicja Uzarowicz
04 lipca 2019

10 najcenniejszych marek świata

Pożyczki bez BIK Cieszyn
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
24 czerwca 2022

Pożyczki bez BIK Cieszyn

Kredyt gotówkowy Nowogard
Kredyty miasta
author
Aleksandra Gościnna
23 czerwca 2020

Kredyt gotówkowy Nowogard

Porównaj