Na pytanie: ile zarabiasz? odpowiadamy raczej niechętnie. O tym, jakie wynagrodzenie otrzymujemy rozmawiamy przede wszystkim z najbliższymi.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 14.06.2018
Udostępnij:

Wysokość zarobków – to tajemnica Polaków

Badanie Centrum Badania Opinii Społecznej pokazało, że Polacy uważają, iż o zarobkach nie wypada rozmawiać. Jeśli już, to dzielimy się tym głównie z najbliższą rodziną. 

Prawie wszyscy ankietowani – 94%, którzy mają męża lub żonę, deklarują, że partnerzy znają ich zarobki. Za to w przypadku związków, które pozostają na stopie nieformalnej, odsetek ten prezentuje się nieco niżej – 47% wskazań badanych.

  • 12% Polaków opowiada o swoich zarobkach przyjaciołom 
  • 9% zwierza się dalszej rodzinie
  • 8% dzieli się informacjami na ten temat z współpracownikami
  • 4% z nas opowiada o swoich zarobkach sąsiadom
  • 10% Polaków odpowiedziało, że nikt nie posiada wiedzy o wysokości jego zarobków 

Świadomość o zarobkach innych

W pracy raczej wiemy, ile zarabiają nasi koledzy. Taką wiedzę posiada 63% respondentów badanych przez CBOS. 25% odpowiedziało przecząco.

Informacje o wynagrodzeniu dostępne publicznie? Nie

Za opcją, aby informacje o zarobkach osób prywatnych były dostępne powszechnie jest tylko 32% ankietowanych. Natomiast, jeśli mowa o wynagrodzeniach publicznych osób, Polacy uważają w 85%, że takie informacje powinny być jawne. 

Chcielibyśmy przede wszystkim znać wysokość pensji osób zatrudnionych w spółkach Skarbu Państwa i w administracji publicznej.

Komentarze